Журналистическото дружество на в. „Земя” алармира за посегателства срещу изданието

  • 02.05.2023
  • СБЖ

В писмо до председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова главният редактор н в. „Земя” и председател на Журналистическото дружество към вестниците „Земя”, „Русия днес” и „Китай днес” Теофан Германов описва как и днес за втори път в последните дни общата редакция на изданията на ул. „Позитано” 20 А е била запечатана по нареждане на председателката на БСП Корнелия Нинова.

Публикуваме текста на писмото:

Уважаема госпожо Тодорова,

От името на екипа на вестниците „ЗЕМЯ”, „Русия днес-Россия сегодня“ и „Китай днес“, и в качеството ни на съюзни членове на Съюза на българските журналисти, Ви информираме, че в последните седмици на два пъти (на 21 април и на 2 май) в извънработно време (в нощни часове) редакционното помещение, находящо се на ул. „Позитано“ 20 А, бе противозаконно запечатвано и лишавано от достъп за журналистите и техническите екипи на трите издания.

Тези действия противозаконно и в условията на самоуправство бяха извършвани по лично нареждане от г-жа Корнелия Нинова, председател на Българската социалистическа партия, явяваща се некоректен към собственика наемател на държавната сграда на „Позитано“ 20. В цялото време помещенията на нашите три издания бяха лишени и от достъп до електроенергия.

С тези противозаконни действия вестниците „ЗЕМЯ”, „Русия днес-Россия сегодня“ и „Китай днес“ са лишени от възможността да извършват нормалната си редакционна и издателска дейност, което е тежко посегателство върху свободното слово и синдикалните права на журналистите, работещи в тях.

Молим за Вашите колегиални действия и намеса!

С уважение:

Теофан Германов

Главен редактор на в. „ЗЕМЯ”, председател на Журналистическото дружество към в. „ЗЕМЯ”, в. „Русия днес“ и в. „Китай днес“

София, 2 май 2023 г.