Н. Пр. До Хоанг Лонг: Виетнам чества националния си празник с памет за историята и устрем към иновации и модернизация

  • 02.09.2022
  • СБЖ
  • Къдринка Къдринова
Н. Пр. До Хоанг Лонг. Снимка: Светослав Васев

Извънредният и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в Република България До Хоанг Лонг разказва за родината сии за двустранните ни отношения по случай виетнамския национален празник 2 септември. „Фирмите от двете ни страни могат да се възползват от Двустранното търговско споразумение между ЕС и Виетнам (EVFTA), за да си предоставят преференциално третиране при отваряне на пазарите,” подчертава посланикът.

Уважаеми г-н посланик, бихте ли разказали как Виетнам посреща своя национален празник 2 септември – 77-годишнината от провъзгласяването на виетнамската независимост? Какви успехи отчита страната ви?

- На 2 септември 1945 г. на историческия площад „Ба Дин” в Ханой президентът Хо Ши Мин прочита Декларацията за независимост. Така се ражда Демократична република Виетнам, превръщайки родината ни от полуфеодална и колониална държава в свободна и демократична страна. В Декларацията за независимост се обявява: „Виетнам има право да се радва на свобода и независимост и наистина става свободна и независима страна. Цялата виетнамска нация е решена да вложи целия си дух и сила, живот и материални ресурси, за да отстои свободата и независимостта си“.

Отбелязването на 77-ия национален празник на Социалистическа република Виетнам е възможност за целия виетнамски народ да си припомни по-дълбоко историческите ценности, напълно да осъзнае отговорността на всеки индивид в прилагането на важните исторически уроци към иновационния процес, ускоряващ индустриализацията и модернизацията на страната и родината, за да се постигне целта ни – богат народ, силна държава, демокрация, справедливост и цивилизация. В тези дни различни прояви за отбелязване на годишнината се провеждат с ентусиазъм из цялата страна. Целият ни народ под различни форми изразява благодарността си към всички, дали голям обществен, културен, спортен принос.

През последните 77 години Виетнам отбеляза много високи постижения, особено благодарение на прилаганата над 30 години политика „Дой мъи” („Обновление”), инициирана и ръководена от Комунистическата партия на Виетнам. Може да се потвърди, че благодарение на големите заслуги и отдаденост на цялата политическа система и виетнамския народ, както и на ценната помощ на международните ни приятели по време на революционния период, Виетнам се радва днес на небивали възможности, потенциал, благоприятно световно позициониране и международен престиж.

След почти две години с тежките последствия от пандемията Covid-19, икономиката и обществото на Виетнам от началото на 2022 г. досега отново набират скорост с бързо възстановяване в повечето индустрии, области и баланси на макрониво, а инфлацията се запазва под контрол. През първите 7 месеца на годината общият оборот от износ и внос на стоки достигна 431,94 милиарда долара, което е с 14,8% повече спрямо същия период на 2021 г. Съединените щати са най-големият експортен пазар на Виетнам с оборот от 67,1 милиарда щатски долара, а Китай е най-големият пазар за внос с оборот от 72,6 милиарда щатски долара. Капиталът от преки чуждестранни инвестиции се оценява на 11,57 милиарда щатски долара, което е с 10,2% повече спрямо същия период на миналата година.

Моля ви да очертаете акцентите в плановете на Виетнам за по-нататъшното му развитие. На кои сектори от икономиката, социалната сфера, образованието и културата страната ви отдава приоритет?

- Плановете за бъдещето развитие на Виетнам се фокусират върху редица ключови задачи като гъвкаво и ефективно изпълнение на целта както за превенция, така и за контрол на епидемията от COVID-19; възстановяване и социално-икономическо развитие; прилагане на политики и решения за поддържане на макроикономическа стабилност; контрол на инфлацията и осигуряване на големи баланси на икономиката; фискални и монетарни решения за стимулиране на съвкупното търсене; подпомагане на възстановяването на производството и бизнеса; разпространение на стоки; свързване на търсенето и предлагането на работна ръка; насърчаване на износа, вътрешното потребление и инвестициите.

Този план за развитие се изпълнява синхронно във всички области на политиката, икономиката, обществото, образованието и културата, който се фокусира върху следните специфични цели. Първо – изграждане, завършване в подобряването на институциите и организиране на правоприлагането, усъвършенстване на правната рамка за синхронно, стабилно и устойчиво развитие във всички области. Второ – ускоряване на икономическото преструктуриране във връзка с иновациите на модела на растеж, подобряване на производителността, качеството, ефективността и конкурентоспособността на икономиката. Трето – бързо развитие на синхронна и модерна инфраструктурна система; ускоряване на изграждането на ключови инфраструктурни проекти, укрепване на регионалните, междурегионалните и международните връзки. Четвърто – подобряване на качеството на образованието и обучението, развитие на човешките ресурси във връзка с насърчаване на научните изследвания; прилагане на технологии и иновации, които развиват силно и синхронно научно-технологичния пазар.

Несъмнено трусовете в световната енергетика и икономика дават своето отражение и във Виетнам. Как страната ви се справя с тези предизвикателства?

- Като икономика с непрекъснат бърз растеж в продължение на много години, в контекста на все по-дълбоката международна интеграция, каквато е днешната, Виетнам не може да избегне въздействието на световната икономическа и енергийна криза. Най-голямото въздействие от тази енергийна криза върху нашата страна е, че цената на вносната енергия и енергоносители ще се увеличи в съответствие със световните цени. Енергоносителите са особено важен входящ фактор в процеса на производство на електроенергия и всички икономически дейности, като по този начин оскъпяването им се отразява на икономическото възстановяване на Виетнам в бъдеще.

За да се справи с тези предизвикателства, правителството на Виетнам издаде синхронни решения, в които енергийната стратегия играе особено важна роля. Виетнам е в процес на енергиен преход и постигна забележителни постижения в насърчаването на възобновяемата енергия, намаляването на зависимостта от вносна енергия, диверсификация на първичните енергийни източници, като по този начин повишава енергийната сигурност в дългосрочен план. Развитието на възобновяеми енергийни източници се извършва с осъществима пътна карта, съобразена с инвестиционните разходи за технология за възобновяема енергия и продажната цена на електроенергията. Виетнам също така насърчава решения за пестене и ефективно използване на енергия, като същеременно насърчава развитието на инфраструктура за внос на електричество и други форми на първична енергия. В резултат на всички тези усилия в момента, например, средната цена на дребно на бензин Е5 RON 92 на виетнамския пазар не надвишава границата от 1 USD/л, тоест е значително по-ниска от цената на световния пазар за същия период, възлизаща на 1,45-1,5 USD/л.

Ще продължи ли Виетнам и занапред своята будеща уважение, балансирана и конструктивна линия на поведение на световната сцена, стимулирайки международно сътрудничество и диалог, дори и в условията на глобални конфронтации, каквито преживяваме днес?

- Виетнам е страна, преминала през много войни, за да отстои своята национална независимост и да запази териториалния си суверенитет, така че разбираме опустошението и последствията от конфликтите и насилието. Виетнам многократно е подчертавал значението на зачитането на международното право и Устава на ООН. Последователната позиция на Виетнам е, че всички международни спорове трябва да се разрешават с мирни средства, въз основа на фундаменталните принципи на международното право и Устава на ООН, включително принципите на мир и хармония, суверенно равенство, зачитане на независимостта и териториалната цялост на държавите, а не заплаха или използване на сила. ООН и международната общност трябва да насърчават и създават благоприятни условия за усилията в диалога и дипломатическите преговори между съответните страни за търсене на мирно и всеобхватно решение.

Как виждате напредъка на традиционното българо-виетнамското сътрудничество? В кои сфери се нуждаем от активизиране?

- 72 години вече Виетнам и България поддържат установените и развиващи се традиционни отношения на сътрудничество. С течение на времето тази връзка винаги е била укрепвана от двете страни и е постигнала много положителни развития във всички области като политика и дипломация, икономика и търговия, отбрана и сигурност, наука и технологии, образование и обучение, култура, спорт, туризъм... В контекста на световната и регионална ситуации с много сложни развития като днешното, активният растеж на Виетнам и България, укрепването на двустранното сътрудничество, координацията и взаимната подкрепа в многостранни организации и форуми, участието в решаването на глобални проблеми са по-важни от всякога.

В рамките на традиционното приятелство и сътрудничество между Виетнам и България икономиката е един от основните стълбове на сътрудничеството. Странте ни имат много благоприятни условия за насърчаване на икономическото сътрудничество с нови стъпки. Виетнамският и българският бизнес могат да дадат и импулси на двустранния търговски и инвестиционен обмен. По-специално, фирмите от двете ни страни могат да се възползват от Двустранното търговско споразумение между ЕС и Виетнам (EVFTA), за да си предоставят преференциално третиране при отваряне на пазарите, като по този начин спомагат за по-нататъшното разширяване на пазарния дял за експортни стоки, особено на продукти със силно присъствие в износа на двете страни.

С цел насърчаване на двустранното икономическо, търговско и инвестиционно сътрудничество, правителството на Виетнам и съответните министерства като Министерството на външните работи, Министерството на промишлеността и търговията, Виетнамското посолство и Търговската служба в България ще положат усилия, ще дадат най-доброто от себе си, за да подпомогнат виетнамския бизнес в пазарната информация, да действат като мост с българските партньори и да съдействат за разрешаване на трудностите и проблемите, възникващи в процеса на проучването, навлизането на пазара и бизнес инвестирането.