Съюз на българските журналисти - Акценти и позиции СБЖ RSS Новини http://www.sbj-bg.eu bg http://www.sbj-bg.eu/sbj_rss.gif Съюз на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu Mon, 06 Apr 2020 00:55:23 +0300 SBJ RSS Generator ©2010 sbj-bg.eu Държавите да не погазват свободата на словото под предлог за борба с COVID-19 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45881 ЕФЖ/СБЖ Професионалната и етичната журналистика, независимите медии, прозрачността от страна на властите, медийната грамотност и свободният поток от информация са част от най-добрия антидот срещу дезинформацията и различните конспиративни теории, свързани с разпространението на COVID-19 по целия свят. В този контекст Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ) приветства препоръките, наскоро отправени от британската организация ЧЛЕН 19 , посочва се на сайта на ЕФЖ. Повече от всякога светът има нужда от професионални журналисти в тази област. Гражданите разчитат на тях, за да научават реалната ситуация с пандемията, да се запознават постоянно с разпространените защитни мерки и да заострят още повече вниманието на отговорните за вземането на решения. Това се казва в обръщение на ЕФЖ, с което фдерацията апелира към собствениците на медии да се въздържат от всякакви инициативи за намаляване на заплатите, правата и защитата на медийните работници. Обръщението е направено лично от генералния секретар на ЕФЖ Рикардо Гутиерес и е по повод мерките, предлагани от организацията ЧЛЕН 19 . ЧЛЕН 19 ( ARTICLE 19 ) е британска правозащитна организация с фокус върху защитата и насърчаването на свободата на изразяване и свободата на информация по целия свт. Основана е през 1987 г. Името на организацията идва от член 19 на Общата декларация за правата на човека на ООН, който гласи: Всеки има право на свобода на мнение и изразяване; правото включва свобода да се възприемат мнения без намеса и да се търси, получава и разпространява информация и идеи чрез всякакви медии, независимо от границите. EФЖ напълно подкрепя идеите на организацията ЧЛЕН 19 , свързани с действията на държавите, медиите и медийните компании, включително и социалните платформи, за да помогнат в борбата срещу COVID-19 , като акцентите са ангажиране към спазването на принципа на прозрачност, справяне с дезинформацията и насърчаване на изпълнението на компетентните и авторитетни здравни съвети , пише още в обръщението на генералния секретар на ЕФЖ. ЧЛЕН 19 очертава няколко предизвикателства пред свободата на изразяване и информация по време на настоящата криза около COVID-19 и дава ключови препоръки за правителствата, медиите и социалните медийни компании. Правителствата са посъветвани активно да разкриват информация, свързана с разпространението на COVID-19, включително броя на случаите, географското разпространение, статистиката за смъртността и възстановяването, както и правителствените политики и усилията за реагиране. Придава се специална важност на публичните образователни кампании, специализирани уеб страници и съобщения в социалните медии с актуална информация за вируса и препоръки относно стратегиите за превенция. Ангажиментите за прозрачност и оповестяване трябва да бъдат включени във всички политики и планове за действие, разработени в отговор на разпространението на COVID-19, посочва се в апела на ЕФЖ. Правителствата трябва да използват законодателството за свобода на информацията, за да улеснят достъпа до обществена информация, включително и чрез изискване информация от публичните органи. Държавите, които имат действащи в момента закони за свобода на информацията, следва да поставят като приоритет прилагането им и да обмислят такива изменения, та да приведат тези закони в съответствие с настоящите международни и регионални стандарти и най-добри практики. Онези, които нямат такива законодателства, трябва за обмислят приемането им. Публичните власти трябва да се въздържат от предприемане на наказателно преследване и на други наказетелни мерки като основно средство за борба с речта на омразата и дезинформацията около разпространението на COVID-19. Наказателните производства и наказанията лишаване от свобода трябва да бъдат запазени за най-тежките форми на престъпления, свързани със словото. Извън случаите, които попадат в тази тясна категория, властите би трябвало да отменят обвиненията срещу всички лица, които в момента са обвинявани за техни съобщения относно вируса. Би трябвало също да освободят от затвора тези, които вече са зад решетките по подобни причини. Правителствата трябва да наложат мораториум върху използването на репресивно законодателство в отговор на съобщения относно COVID-19. Те трябва да започнат реформи на законите, за да гарантират спазването на международните стандарти, свързани със свободата на изразяване. Държавните органи трябва да гарантират, че не разпространяват дезинформация, а правителствата трябва да се откажат от умишлените пропагандни или дезинформационни кампании. Правителствата трябва да осигуряват силна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Тези, които не разполагат със специално законодателство за подаване на сигнали за нарушители, трябва да се въздържат от съдебно преследване или ограничения за тези, които разпространяват информация, свързана с COVID-19, в обществен интерес. Правителствата трябва да приемат положителни политически мерки за борба с речта на омразата и нетолерантността, които са в съответствие с международните стандарти за правата на човека и най-добрите практики. Резолюция 16/18 на Съвета за правата на човека и Рабатският план за действие предлагат важни насоки в това отношение. Правителствата трябва да предприемат стъпки за осигуряване на свободна, независима и разнообразна медийна среда, по-специално чрез ясни регулаторни рамки, които гарантират самоуправление и независимост за медиите и радиоразпръскването. Държавите могат също да обмислят да подкрепят независимите медии за обществени услуги с ясен мандат за обслужване на обществения интерес, включително чрез отчитане на кризиите COVID-19 и други кризи в общественото здравеопазване. Държавните органи трябва да прекратят тормоза на журналисти, които съобщават за COVID-19 и официалните отговори на разпространението на вируса. Правителствата трябва да обмислят мерки за насърчаване на медийната и дигиталната грамотност като цяло и във връзка с огнищата на COVID-19. Това може да включва уроци по медия и цифрова грамотност в училищната програма и ангажиране с граждански общества и платформи за социални медии при подобни усилия. Медиите и журналистите трябва активно да работят и да не допускат разпространението на дезинформация, пропаганда и дискриминация от страна на държавни или недържавни участници в контекста на пандемията на COVID-19, както и да отразяват точно, обективно, правдиво информациите от страна на компетентните органи, без използване на език на омразата . Медиите и журналистите трябва да подкрепят ефективните системи за саморегулиране, съдействайки за гарантирането на правото на корекция или отговор, като се обърне внимание на неточности в контекста на разпространението на информация във връзка с офанзивата на COVID-19, Медиите и журналистите трябва да се придържат към най-високите етични стандарти и принципи при безпристрастното информиране за COVID-19. Платформите за социални медии трябва да формулират ясни и лесно разбираеми послания, като в никакъв случай не бива да публикуват фалшиви новини или да използват речта на омразата . Необходимо е придържане към спазването на правата на човека - така, както се препоръчва в специален доклад на ООН за свободата на изразяване. Много компании през последните години усъвършенстват политиките си за модериране на съдържанието, като предоставят по-точни дефиниции и примери. Те трябва да продължат този процес, осигурявайки допълнителна яснота. Освен това, доколкото компаниите за социални медии разработват специфични за избухването на COVID-19 политики, тези политики следва също да бъдат прецизни и нюансирани в съответствие със стандарта за законност, установен в международното право, отстояващо правата на човека. Платформите за социални медии трябва да гарантират поне минимални надлежни гаранции за процеса, когато предприемат неблагоприятни действия срещу реч на омраза и дезинформация относно COVID-19. Те трябва да уведомяват потребителите, когато предприемат подобни действия, независимо дали чрез премахване на съдържание, ограничаване на неговия обхват или блокиране на акаунти. Нобходими са ясни и прозрачни процедури за всичко, кото може да представлява форма на модериране на съдържанието. Във всички случаи на потребителите трябва да се предоставят подобаващи възможности за обжалване. Компаниите за социални медии трябва да осигурят пълна прозрачност в своите ангажименти към правителствата относно дезинформация около COVID-19. Такава информация може да бъде включена в периодични доклади за прозрачност, които следва да са пълни и изчерпателни. Освен това компаниите трябва да се противопоставят на исканията на правителствата, нарушаващи правата на човека. Редно е платформите за социални медии да използват подобаващи партньорства за борба с речта на омразата и дезинформацията около COVID-19. Необходимо е да поддържат и задълбочават ангажиранто си със Световната здравна организация и здравните министерства по целия свят, за да насърчават разпространението на точна информация относно вируса. Компаниите обаче трябва да гарантират, че тези видове ангажименти се извършват в съответствие с международните стандарти за правата на човека. Fri, 03 Apr 2020 16:51:10 +0300 Президентът на МФЖ Юнес Мджахед: Да не забравяме, че заедно сме по-силни http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45756 МФЖ/СБЖ Скъпи приятели и другари, Пиша ви, тъй като знам, че всички вие се сблъсквате с последиците от здравната кризата около коронавируса/Covid-19, която предизвиква най-сериозни последици за здравето на хората. Вече са регистрирани хиляди смъртни случаи. Кризата засяга и всички сектори на световната икономика. Затворени са границите на много страни и хиляди компании. Наложи се да се затворят и много от нашите съюзи, включително централата на МФЖ в Брюксел, както и трите ни регионални офиса в Дакар, Сидни и Буенос Айрес. Като синдикалисти сме длъжни да защитаваме сътрудниците на нашите организации и да консултираме журналистите за най-добрите начини на защита от тази пандемия. Генералният секретариат в Брюксел подготвя специален документ по този въпрос, който ще бъде разпратен до всички вас в най-близко време на четири езика. За съжаление тази здравна криза ще има последици и за медиите, условията за труд на нашите колеги в редакциите и заетостта на журналистите. И както често се случва, най-уязвимите от нас са тези, които вече плащат висока цена и ще загубят работата си през следващите дни, без никакво социално осигуряване и компенсация на работните заплати. Знам, че като синдикалисти правите всичко възможно и заставате до най-нуждаещите се от подкрепа сред нас. Искрено ви благодаря за това - длъжни сме да защитаваме журналистите и да спасяваме медиите, като работим с всички международни работнически на трудещите се. И в тези трудни и изключителни моменти, ако имате най-малката нужда или някакъв въпрос, можете да разчитате и на нас, членовете на изпълнителните и административни комитети на МФЖ. Също можете да разчитате на нашите екипи в Брюксел, Сидни, Буенос Айрес и Дакар. В момента е много трудно да разберем точно какво ни очаква в бъдеще. Вече пренесохме нашето годишно Общо събрание и заседанието на Изпълнителния комитет в Оман през юни. Независимо от това, бъдете сигурни, че ще направим всичко възможно да поддържаме мисията си на най-високо и качествено равнище. Пазете себе си и вашите близки. Да не забравяме, че заедно сме по-силни. С цялото ми приятелство и цялата ми солидарност към вас Юнес Мджахед, президент на МФЖ 20 март 2020 г. Брюксел Mon, 23 Mar 2020 13:12:08 +0200 Нов материал http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45752 Mon, 23 Mar 2020 11:54:09 +0200 Заради свободата на словото - частично вето на президента за закона за извънредното положение http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45741 СБЖ/Президентство В свое обръщение президентът Румен Радев обяви, че налага частично вето върху приетия от парламента закон за извънредното положение и го връща на депутатите за повторно разглеждане. Държавният глава изтъкна своето притеснение от предвидените в закона санкции за невярна информация, които могат да послужат за разправа със свобадата на словото и инакомислието, още повече, че те ще останат в сила и след изтичането на извънредното положение. Той апелира също така за спешни социални мерки в подкрепа на най-пострадалите от сегашната криза около коронавируса. Ето целия текст на изказването на Румен Радев, публикуван и на сайта на Президентството: Уважаеми сънародници, Народното събрание гласува Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 13 март. Моето решение е да наложа вето върху част от закона и да го върна за повторно разглеждане в българския парламент. Кризата изисква обединяване на усилията на институциите и обществото. Кредитът на доверие, който управляващите получиха, трябва да се използва рационално, а не да е прелюдия към безконтролно упражняване на властта. Липсата на кадри, на оборудване и капацитет в здравната ни система и дефицити при организацията се компенсират с крайно рестриктивни мерки, които засилват напрежението и самата криза, в които условия работят медиците и хората в жизненоважни производства и услуги. Законът атакува последните остатъци от свободата на словото. Няма дефиниция за невярна информация, затова пък българите ги грозят тежки глоби и затвор. Експертите, журналистите и гражданите ще бъдат принудени да си налагат автоцензура и то в условията на динамична промяна на разбирането ни за пандемията, за нейното възприемане и за необходимостта от алтернативни позиции. Тази норма може да бъде употребена за интерпретиране на всяко неудобно свободомислие. И още нещо важно според приетия закон това ограничение остава и след изтичане на извънредното положение. Скъпи сънародници, В момента в света и в частност в България протичат паралелно две кризи: първата е здравната криза, породена от коронавируса, втората е икономическа и социална, породена от мерките за борба срещу вируса. Икономическата криза засега се пренебрегва, тя е на втори план, но тя хвърля стотици хиляди българи в трудна битка за оцеляване. Те имат нужда не от заплахи, а от подкрепа. Всички засегнати страни приемат спасителни пакети за най-бедните, за изпадналите в техническа безработица, за дребните и средните предприемачи, отделят се милиарди. Трябва да отчитаме, че възможностите на нашият бюджет са по-скромни, но нуждите на българите са по-остри и неотложни поради ниските доходи. Липсата на убедителни мерки в подкрепа на засегнатите ще породи социално напрежение в близко бъдеще. Гладът ще надделее над страха и последствията рискуват да бъдат разрушителни, затова правителството следва неотложно да преразгледа своята политика спрямо най-пострадалите и засегнатите. Спекулата с най-необходимото дезинфектанти и лични предпазни средства руши така необходимото доверие в обществото. Срещу спекулата трябва да има безкомпромисни мерки, но те от своя страна не трябва да водят до блокиране на стопанските дейности, до отлагане на дългоочакваното понижаване на цените на топлоенергията и горивата, да възпрепятстват очакваното сезонно намаление на редица стоки. Така предложеният модел за борба със спекулата на практика прави невъзможен вносът на животоспасяващи лекарства и продукти, чиято цена на международния пазар се повишава. Споделям напълно убеждението, че в моменти на тежки изпитания въоръжените сили са длъжни да помагат на обществото, но когато им се вменяват функции за употреба на сила извън конституционните правомощия, следва да се търси максимален консенсус между всички отговорни институции с цел минимизиране на риска от злоупотреба със сила, а не решенията да се вменяват на една единствена институция изпълнителната власт, игнорирайки ролята на върховния главнокомандващ в мирно и във военно време. Самият закон обрасна с предложения, които нямат пряко отношение към борбата с коронавируса. Скъпи сънародници, Уважаеми български политици, Никоя битка не е спечелена със страх. Тоталната блокада поражда повече проблеми, отколкото решава. В днешното изпитание е важна отговорността на всеки един: ограничаването на контактите, личната хигиена, предпазните средства и обществената солидарност, особено с акцент за опазване на възрастните хора. Разгърнатите мотиви за ветото ще бъдат обявени в най-кратък срок. Надявам се българските народни представители да ги вземат под внимание, когато гласуват ветото. А българското правителство да побърза с още мерки в подкрепа на най-слабите и засегнатите и то конкретни и адекватни. Нека не забравяме, че ние имаме бъдеще и след извънредното положение и от нашия разум, действия и солидарност днес зависи какъв ще бъде утрешният ден на България. Благодаря ви за вниманието. Sun, 22 Mar 2020 13:52:23 +0200 СБЖ е против законопроект на ВМРО, вменяващ цензорски функции на СЕМ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45719 СБЖ По повод внесения в Народното събрание от група депутати на ВМРО проект за промени в Закона за радиото и телевизията председателят на УС на СБЖ СНЕЖАНА ТОДОРОВА заяви пред сайта на СБЖ следното: Изразявам дълбоката тревога на СБЖ пред поредния притеснителен ход на управляваща политическа сила, задвижила сред суматохата от настоящото извънредно положение около пандемията от Covid-19 опасен за свободата на словото и директно погазващ конституцията законопроект. Става дума за внесения на 19 март т.г. от група депутати от влизащата в управляващата коалиция партия ВМРО проект за промени в Закона за радиото и телевизията. Под предлог за борба с дезинформацията най-вече около сегашната пандемия в него се предлага Съветът за електронни медии (СЕМ) на практика да осъществява цензура над сайтове и онлайн медии, което влиза в разрез с българската конституция и европейското законодателство. Без наличието на законов регламент по въпросаq на СЕМ се дава правото да преценява въз основа на очевидно субективни критерии кои онлайн публикации са дезинформиращи. След което нарочените публикации се поставят на сайта на СЕМ за 3 дни - и така издателите на евентуалните сайтове нарушители се броят за известени. Тяхна грижа е дали ще видят или не това известие . Ако въпросните публикации не бъдат свалени до изтичане на 3-дневния срок, тогава СЕМ изпраща искане до председателя на Софийския районен съд да разпореди на всички лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници . Съдът има още 72 часа, за да вземе такова решение. Щом то излезе, СЕМ пак го качва на сайта си. След появата му там, лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги , трябва да спрат достъпа до прегрешилите онлайн издания до 24 часа. Предложението на ВМРО обаче не спира дотук. Настоява се освен това всички сайтове и онлайн издания да се регистрират като доставчици на медийни услуги пак пред СЕМ. И СЕМ да преценява дали да ги регистрира или не. Това е очевиден механизъм за цензура, упражняването на каквато е изрично забранено от конституцията. Основнят закон посочва конкретните много сериозни закононарушения, поради които дадена медия може евнтуално да бъде спряна, но за такива изобщо не става дума в настоящото предложение. То всъщност иска да даде открити цензорски лостове в ръцете на СЕМ - един орган, който и без това чрез досегашни свои действия и решения е натрупал изключително много и обосновани критики както в журналистическата гилдия и медийните среди, така и в обществото като цяло. Много отдавна настоятелно е повдиган - включително и от СБЖ - въпросът за компетенциите и структурата на СЕМ и дали въобще той да остане в сегашния си вид или да се търси базисното му преструктуриране с включване на механизми за контрол и на сериозна обществена квота сред членовете на този регулатор. Всякакви предложения - и то отправени от партия във властта - да се придават цензорски функции на СЕМ преди да е извършено това изисквано от гилдята и обществото негово предефиниране и преструктуриране, не могат да бъдат приети иначе, освен като опит именно на властта да упражни недопустим и противоконституционен натиск и контрол над свободата на словото. Особено обезпокоително е, че сегашният ход е предприет в условията на извънредно положение, когато цялото общество изисква особено стриктни гаранции, че няма да се злоупотреби с драматичната ситуация и няма да се посегне на демокрацията и гражданските права, в чиято основа е заложена и свободата на словото. Както и винаги досега, СБЖ категорично се обявява против всякакви покушения над свободата на словото и правата на журналистите. Ще се борим най-усърдно и сега срещу всеки опит за ерозиране на тези базисни демократични ценности. Няма да се уморим да повтаряме, че считаме също така за израз на потискане на свободата на словото и на правата на журналистите от страна на властта и мнозинството в Народното събрание факта, че предложенията на СБЖ за законодателни промени в защита именно на тази свобода и на тези права вече от почти три години са блокирани в НС без да им се дава ход. Категорични сме, че ще се противопоставим решително срещу задвижването на всякакви други законодателни процедури, способни да накърнят свободата на словото и правата на журналистите. Що се отнася до очевидния проблем с наплива от дезинформация в световната медийна среда като цяло (а не само у нас), за нея несъмнено са необходими механизми на регулация, но те трябва да са съобразени с демократичните норми по тази тематика, утвърдени в рамките на Европейския съюз. СБЖ стриктно се придържа към критериите по темата, валидни в Международната федерация на журналистите и в Европейската федерация на журналистите, чийто член е нашият Съюз. Fri, 20 Mar 2020 20:47:29 +0200 ПЕН Център България остро осъжда побоя над разследващия журналист Слави Ангелов http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45702 СБЖ В СБЖ бе получена декларация на ПЕН Център България, която остро осъжда побоя над разследващия журналист Слави Ангелов. Тя е съпроводена и от писмо на председателя на ПЕН Център България Здравка Евтимова до председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Публикуваме по-долу и писмото, и декларацията. Уважаеми госпожо Председател, Ние, ПЕН Център България (Поети, Есеисти, Новелисти), имаме честта да Ви изпратим Декларация на ПЕН Център България по повод побоя срещу разследващия журналист Слави Ангелов. Уверени сме, че в тази тежка обстановка в борбата срещу разпространението на корона вируса, ние, българските писатели и журналисти, ще обединим силите си и ще направим всичко възможно престъпниците да бъдат наказани с цялата строгост на закона. Ние, членовете на ПЕН Център България, изцяло ви подкрепяме! Нашата борба е обща. Ще изпратим копие от Декларацията до Министър - председателя на Р. България, до г-н Президента на Р. България, до Главния прокурор, до МВР и до Народното събрание. . Бъдете здрава! С уважение, Здравка Евтимова, Председател на ПЕН Център България ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЕН ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПОБОЯ НАД РАЗСЛЕДВАЩИЯ ЖУРНАЛИСТ СЛАВИ АНГЕЛОВ ПЕН Център България (Поети, Есеисти, Новелисти) остро осъжда побоя над разследващия журналист Слави Ангелов. Това е покушение срещу свободата на словото, срещу разума, срещу моралните устои на нашето общество. Да бъде смазана смелостта на разследващия журналист, да бъде погребана истината, до която е достигнал, е не само подло и грозно, то е посегателство срещу всеки човек, който се стреми да живее с истината, да говори истината, да мисли и действа, воден от желание да бъде достоен и почтен. ПЕН Център България настоява извършителите на това престъпление да бъдат открити час по-скоро и да бъдат наказани с цялата строгост на закана. Така България ще докаже силата и потенциала на държавността, стремежа в нашата страна разследващите журналисти, писателите и всички граждани, борещи се за истината, да бъдат сигурни, че са защитени, че истината в България е единствената врата към бъдещето и всеки, който я затръшва пред хората посредством заплахи, побои, подкупи, ще понесе тежко наказание в съответствие със закона. Нека не оставаме безучастни към тази противна агресия, нека проявим солидарност към хората на перото, чието единствено оръжие в тази борба са думите. Да пожелаем на нашия колега да се възстанови бързо и да намери сили и кураж да продължи напред! ПЕН Център България се бори и категорично защитава свободата на словото, правото на истина на всеки гражданин и призовава престъпниците, нанесли побой над разследващия журналист Слави Ангелов, да бъдат заловени и осъдени. Thu, 19 Mar 2020 12:28:42 +0200 УС на СБЖ осъжда с възмущение нападението над колегата Слави Ангелов http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45685 СБЖ Д Е К Л А Р А Ц И Я Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява дълбоко възмущение и негодувание от нападението над главния редактор на седмичника 168 часа Слави Ангелов - разследващ журналист с дългогодишен професионален опит. За пореден път сме свидетели на опит да бъде наказан авторитетен български журналист заради изпълнен професионален дълг! Слави Ангелов е добре познат с разследванията си на българския подземен свят и мафиотските среди, с острите си разобличителни публикации на негативни явления и престъпни деяния, пред които управляващите често си затварят очите. В последно време той проявяваше активна гражданска позиция и по наболели екологични теми. Бруталната и назидателна разправа над журналиста пред дома му в центъра на София, един от участниците в който е правил и видеозапис на побоя, е показателен за уродливата медийна среда в страната, която крие сериозни опасности за живота на онези български журналисти, които се осмеляват да се разровят по-дълбоко в търсене на истината и в разобличение на нарушителите на законите. Преди повече от 5 години СБЖ направи предложение за криминализиране на нападенията над журналисти и търсене на наказателна отговорност от всеки, който извърши такова деяние. През 2017 г. СБЖ внесе в Народното събрание на Република България комплекс от законодателни инициативи за ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И СВОБОДАТА НА МЕДИИТЕ. Продължаващото игнориране на нашите инициативи вече придобива демонстративен характер и създава благоприятна среда за нападения над журналисти като снощното. СБЖ настоява за бързи действия на властите за разкриване не само на преките извършители на побоя над Слави Ангелов, но и на неговите поръчители. Само пълното разкриване на механизма и хората зад това тежко престъпление може да ни убеди, че управляващите имат сериозни намерения да защитят свободата на медиите и да се погрижат за безопасността на българските журналисти. Побоят над български журналист неизбежно ще има широк международен отзвук. СБЖ ще информира европейските и международните журналистически организации за нападението срещу нашия колега и заедно с тях ще следи хода на разследването. УС на СБЖ София, 18.03.2020 г. Wed, 18 Mar 2020 12:34:26 +0200 СБЖ ще работи дистанционно заради пандемията http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45665 СБЖ З А П О В Е Д № 27 София, 16 март 2020 година Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение ОБЯВЯВАМ: Отлагане на всички планирани инициативи в Съюза на българските журналисти и Клуб Журналист до 10 април 2020 година, включително. С оглед на максимална безопасност служителите от администрацията на СБЖ, считано от 17.03.2020 година до 10 април 2020 година включително, няма да са на работните си места. Неотложни служебни задължения ще се осъществяват частично и дистанционно. За допълнителна информация може да се обадите на телефон: 0878 912 485; 0899 912 482; 0878 912 498. Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите на СБЖ за сведение и изпълнение. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ: СНЕЖАНА ТОДОРОВА Mon, 16 Mar 2020 14:12:51 +0200 МФЖ и ЕФЖ отлагат всички международни събития заради пандемията от COVID-19 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45640 МФЖ/ЕФЖ/СБЖ Наше задължение е да поставим на първо място интересите на нашите членове от цял свят и на служителите ни в отговор на пандемията COVID-19, се казва в специално изявление на генералните секретари на двете международни федерации до организациите членки. Трябва да действаме солидарно, като помагаме за предотвратяването на вируса, доколкото това е възможно. Знаем, че най-ефективният начин да направим това е чрез намаляване на събирането на големи групи хора. Ето защо ние отложихме няколко международни конференции и срещи, както и заседанието на Управителния съвет на МФЖ в Оман , се казва в тиражираното съобщение. Допълнено е, че е отложено провеждането на предвидената Конференция за свободни европейски медии, както и срещата на Изпълнителния комитет на ЕФЖ в Гданск. В информацията от двете международни федерации се пояснява, че с цел безопасността на служителите в централата в Брюксел те ще роботят дистанционно/онлайн, от днес,13 март, до 6 април. Това решение ще изисква някои логистични решения, но ние ще направим всичко възможно и ще продължим да оказваме подкрепата и съдействието си за всички журналистически асоциации, които са наши членове , категорични са от ръководството на МФЖ и ЕФЖ. В края на материала четем още: Пандемията COVID-19 е предизвикателство за всички наши организации, но ние сме убедени, че заедно ще преодолеем всички трудности . Fri, 13 Mar 2020 21:00:14 +0200 Отчетно-изборното общо събрание на СБЖ се отлага заради сложната епидемиологична ситуация http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45599 СБЖ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА НА СБЖ И ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СБЖ 09.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛОЖНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И МНОГОБРОЙНИ ВАШИ ТРЕВОЖНИ ОБАЖДАНИЯ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СБЖ ОТЛАГА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБЖ. НОВАТА ДАТА ЩЕ СЪОБЩИМ ДОПЪЛНИТЕЛНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДИНАМИКАТА НА СИТУАЦИЯТА. НАЙ-ВАЖНОТО ЗА НАС Е ОПАЗВАНЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, ЗА КОЕТО ВСИЧКИ СМЕ ОТГОВОРНИ. КАТО РАЗЧИТАМ, ЧЕ ЩЕ ПРОЯВИТЕ РАЗБИРАНЕ, С ПОЖЕЛАНИЕ ДА СТЕ ЗДРАВИ И СИЛНИ, Снежана ТОДОРОВА, председател на УС на СБЖ .................................................................................................................................................. ПОКАНА УВЕДОМЛЕНИЕ 11.03.2020 г. ДО ДЕЛЕГАТИТЕ , ИЗБРАНИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ Управителният съвет на СБЖ на 11 март 2020 година с мнозинство взе следното Решение : Във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет наР. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събиранияна хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България, УС на СБЖ отлага провеждането на насроченото за 14 и 15 март 2020 година Общо събрание на СБЖ за нова дата 30 и 31 май 2020 година с оглед мерките за превенция и запазване здравето и предотвратяване на заразата с коронавирус на делегатитена ОС на СБЖ и на служителите на сдружението. За взетото решение на УС на СБЖ да бъдат писмено уведомени всички избрани делегати за Общото събрание на СБЖ и то да се публикува на сайта на СБЖ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ: СНЕЖАНА ТОДОРОВА Mon, 09 Mar 2020 16:23:58 +0200 Тръгна нов европейски механизъм за бързо реагиране в подкрепа на журналистите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45597 МФЖ/ЕФЖ/СБЖ От 1 март т.г. е в ход нов европейски механизъм в подкрепа на журналистите, които са подлагани на натиск в работата си, съобщава сайтът на Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ ). Става дума за механизъм за бързо реагиране, известен със съкращението RRM. Той ще се прилага при нарушения на свободата на печата и медиите. Това се съобщава и в писмо на Международната федерация на журналистите (МФЖ) и ЕФЖ до техните организации членки, сред които е и СБЖ Механизмът ще се реализира от консорциум, ръководен от Европейския център за свобода на печата и медиите в Лайпциг (EЦСПМ). Негова основна цел е да смекчи последиците от неотдавнашното влошаване свободата на печата и медиите в някои държави членки на ЕС и в страни кандидатки. В консорциума влизат представители на EЦСПМ, EФЖ, МФЖ, както и от Института за приложна информатика към Университета в Лайпциг, Международния институт за пресата, плюс някои неправителствени организации от Балканските страни. Работната програма на консорциума включва разработването на координирани бързи реакции в случаи на нарушения на свободата на печата и медиите в отделните страни членки и кандидатки за ЕС. Тематични опорни точки в механизма са реакциите срещу тормоз в интернет, особено срещу журналистки, юридически заплахи като съдебни дела, както и стратегически опонирания против участието на обществеността в борбата срещу безнаказаността и положението на свободата на медиите в конкретни държави. Като част от прилаганите мерки в отговор на нарушения на свободата на словот, механизмът предвижда прилагането на широк спектър от инструменти - от застъпничество до кампания, както и от правна помощ до практическа подкрепа, обучение и консултации. Мониторингът на нарушенията на свободата на пресата ще се извършва основно от МФЖ и ЕФЖ. И двете организации имат голяма членска маса от журналистически асоциации и съюзи в цяла Европа. Очаква се това да бъде много важен ресурс за работата по мониторинга. Организаторите съобщават още, че се открива обща платформа за подаване на сигнали е mappingmediafreedom.org. Там ще бъдат представени избрани случаи, които ще се публикуват и в платформата на Съвета на Европа за защита на журналистите и тяхната безопасност в работата. Новият механизъм е подкрепен със съфинансиране от Европейската комисия в размер на 1,4 милиона евро, като една от целите е Европейският парламент да предостави засилена подкрепа за защитата на свободата на печата и медиите в страните-членки на Европейския съюз. Убийствата на Дафне Каруана Галициа и Ян Куцяк драматично доказаха необходимостта от инструмент като Механизма за бързо реагиране. Крайно време е да засилим защитата и превенцията на европейско ниво , казва Луц Кинкел, управляващ директор на Европейския център за защита свободата на словото. Консорциумът, който ръководи проекта, е в състояние да окаже практическата подкрепа и комуникация. За координатор на механизма за бързо реагиране е определен Никълъс С. Уилямс, ръководител на проекти и съветник по политиката в шотландския ПЕН. Рикардо Гутиерес, генералният секретар на ЕФЖ, коментира: През последните години сме свидетели на влошаваща се тенденция към атаки срещу медиите в цяла Европа. Радваме се, че Комисията предоставя подкрепа на нашия проект, чиято цел е да насърчава свободата на медиите и да ограничи атаките срещу журналисти. ЕФЖ е сред партньорите в консорциума на механизма за бързо реагиране, който ще осигури практическа подкрепа на журналистите, както и превантивни мерки за ограничаване на атаките. Mon, 09 Mar 2020 14:15:05 +0200 МФЖ се фокусира за 8 март върху "Журналистките и други опасни неща" http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45587 МФЖ/СБЖ Какво планирате за Международния ден на жените? Международната федерация на журналистите призовава по този повод правителствата по света да ратифицират Конвенция 190 на Международната федерация на труда (МОТ), която защитава всеки трудещ се от насилие и тормоз на работното му място. Това пише на своя Туитър Международната федерация на журналистите (МФЖ). В подробностите на сайта на МФЖ , към които препраща анонсът, са посочени нещата, които трябва да се знаят за Конвенция 190, приета от МОТ миналата година: - ако правителството ви ратифицира конвенцията, то под защитата й ще попаднат всички медийни работници, независимо от статуса им - дори и да са на свободна практика, стажанти или на непълен работен ден; - насилието и тормозът ще се разглеждат като посегателство над здравето ви и безопасността ви; работодателите ще са задължени да включат предпазването ви от насилие и тормоз към ангажимента си управлението да отговаря за опазването на здравето и безопасността на служителите на работното им място. - ще трябва да ви бъде гарантирана защита включително от насилие въз основа на пола, в това число сексуален тормоз, следене, онлайн тормоз и всички други форми на насилие. - конвенцията включва и предпазване от домашно насилие, което може да навреди сериозно върху психичното ви здраве и труда ви на работното място. МФЖ предлага и следните конкретни действия на съюзите и организациите, членуващи във федерацията: - да подканват членовете си да информират за насилие и тормоз на работните им места. - да включват изискването за осуетяване на насилието и тормоза на работните места в колективните трудови договори въз основа на Конвенция 190. - да работят активно с медиите, за да се убедят, че във всяка една от тях към политиките за опазване на здравето и безопасността на служителите е включено и изискване за предпазване от насилие и тормоз, в това число тормоз по полов признак. Още при приемането от МОТ на Конвенция 190 миналата година КНСБ излезе с подробности за нея и с призив за ратифицирането ѝ. Успоредно с апела си по повод Конвенция 190 МФЖ продължава и кампанията си, стартирана по-рано този месец, под надслов Журналистките и други опасни неща , с която членуващите във федерацията съюзи и организации се прозавават да информират нашироко за инициативите си и проявите си по повод 8 март. Sun, 08 Mar 2020 14:56:42 +0200 МФЖ призовава медиите да отразяват отговорно и честно темата за коронавируса http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45548 МФЖ/СБЖ Международната федерация припомня , че ролята на медиите е да предоставя на обществото точна, проверена и достоверна информация, като се избягват сензационни материали, тъй като те водят до всеобща паника и страх. В случаи на епидемии или катастрофи от световен мащаб спазването на Глобалната харта на МФЖ за журналистическа етика става по-важно от всякога, се подчертава в обръщението. Посочва се, че принципни изисквания в този документ са най-добрият антидот срещу дезинформацията, фалшивите новини и конспиративни теории , които се разпространяват в социалните медии . Според член 1 на Глобалната харта правото на обществеността да знае истината и да бъде информирана е първото задължение на журналиста . Журналистите и медиите трябва да дават информация за фактите, както и за важни научни открития, като избягват спекулациите. Следва да се избягва използването на думи, които предизвикват страх или тревога и не отговарят на реалността. Много важно е медиите да бъдат особено чувствителни към личния живот на засегнатите членове на обществото. МФЖ призовава също така публичните органи и медицинските институции на свой ред да предоставят навременна и прозрачна информация, кояато да е достъпна за журналистите. Генералният секретар на МФЖ Антони Беланже заявява по този повод: Отговорността на журналиста към обществеността има предимство пред всяка друга отговорност. Медиите могат да повишат обществената информираност относно ситуацията с разпространението на коронавируса чрез публикации, които предупреждават и информират доистоверно и правилно за проблема. По този начин те също биха могли да помогнат и да бъдат част от решаването на проблема. И точно в този контекст, ние, журналистите имаме възможността отново да демонстрираме пред обществото стойността на качеството и етичната журналистика . Wed, 04 Mar 2020 20:11:56 +0200 Честит национален празник! Поклон пред героите на Освобождението! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45523 СБЖ Честит национален празник, уважаеми колеги! Да отдадем нашата почит и признателност, да склоним глави пред паметта на героите, извоювали преди 142 години победата в Руско-турската освободителна война и Освобождението на България! Нека бъдем достойни за тяхната саможертва и за техния подвиг, слял ведно кръвта на български опълченци и на руски воини! Да помним и да продължаваме онова възвисяване на националния дух, на българо-руското славянско единение, на идеала за чиста и свята република! Да е светъл и ведър днешният ни празник! Но и да буди размисъл за преходното и непреходното, за жалките падения и за великите устреми, за всичко, което ни мачка или ни прави свободни хора... Високо и ясно видима в историята и географията ни е свещената Шипка. Тя и днес е ориентирът, координатната ос на истинската България - такава, каквато я заслужаваме, такава, каквато я дължим на героите на Освобождението и Руско-турската освободителна война. Днешният празник е и вдъхновение, за да я постигнем най-после... Ден на памет, ден на преклонение, ден на вярност, ден на пречистване.... Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Tue, 03 Mar 2020 00:25:38 +0200 Да ни е честит красивият български празник на пролетта, колеги! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45496 СБЖ Скъпи колеги! Нека да ни е честит красивият български празник на пролетта! Пожелавам на цялата колегия здраве, усмихнато посрещане на Баба Марта и пролетно презареждане за журналистическото единение. Имаме нужда да сме заедно - както преплетените корени, даващи живот, цвят и плод на дърветата! Да е слънчев и окриляващ духът ни, колеги! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Sun, 01 Mar 2020 00:02:14 +0200 Убийство на печатните издания под маската за защита на свободата на словото http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45457 СБЖ Голяма тревога буди съдбата на и без това все по-трудно оцеляващите печатни медии в България, след като фалит обяви досегашния монополист в продажбите на вестници и списания - небезизвестната верига Лафка , свързвана с Делян Пеевски. Тя бе обсебила този пазар от години пред очите на всички ни и най-вече под благосклонния поглед на управляващите. Внезапното закриване през уикенда на будките от тази верига хвърли в стрес многобройни издатели на печатни медии, притиснати от неизвестността какво ще стане с тиражите им, вече разпределени по пунктовете за продажба, кой ще им се издлъжи, от кого да си търсят правата по сключените договори и т.н. Не внесе много яснота и състоялата се среща на министъра на транспорта Росен Желязков с издателите на печатни периодични издания, посветена на ситуацията с разпространението. Разбра се, че до края на февруари разпространението на пресата ще се осъществява от също монополната в бранша Национална дистрибуция - и тя свързвана с Пеевски. А от 1 март това се поема от държавните Български пощи, с които издателите трябва да сключат нови договори. Не се знае как точно ще вършат тази работа Български пощи, които сами са в незавидно положение и които евентуално ще използват едва 300 пункта за продажба вместо закритите около 2000 на Лафка . Нито е ясно и кой ще покрие щетите на издателите от фалирането на Лафка . Очевадно е обаче онова, за което алармират мнозина от тях - че чрез хаос и дългова примка се извършва фактическо убийство на печатните медии. А най-възмутителното е, че всичко това става под маската за защта на свободата на словото. Защото всички помним кой и как още преди месеци спусна решението Български пощи да поемат дистрибуцията на пресата. Направи го лично премиерът Бойко Борисов уж в отговор на изразената от Репортери без граници остро негативна оценка за състоянието на свободата на словото у нас. Един от елементите на критиката бе, че в разпространението на печатните медии е допуснат монопол. В отговор Борисов оповести, че ще прехвърли това на държавните Български пощи и така ще защити свободата на словото, давайки държавна гаранция за равностойна дистрибуция на всички издания. Още тогава имаше остри реакции, че подобна пряка държавна намеса именно в разпространителската дейност е точно обратното на свободата на словото. И че истинската заинтересованост на властта от тази свобода би трябвало да се изрази другояче - като въобще не се допуска създаването на монопол от рода на този, който така благодатно се разрасна с нейното одобрение. А що се отнася до експеримента с Български пощи, сега се вижда, че в настъпилия момент за тяхното включване липсва готовност и ясно разписан план, който да гарантира интересите и оцеляването на печатните медии. Алтернатива на досегашното разпространение просто не е изградена. Държавната загриженост към независимостта и свободата на медиите като едно от базисните граждански права, в други страни се изразява иначе - чрез държавни субсидии за тях, особено за печатните издания, чието оцеляване навсякъде по света е белег за оцеляването на обществената култура. У нас обаче унищожаването им изглежда цели създаването на такова ниво масова култура , което да прави все по-безпроблемно невежото, вредното управление. И на този плачевен фон наблюдаваме отгоре на всичко фриволно лепене на етикети и недоказани компромати срещу чуждестранни медии, позволяващи си да се държат именно като независими и свободни при разгласяването на неприятна за тукашното управление информация. В този огледален свят, в който ни тикат насила, вече просто не може да се диша. Време е да се счупят кривите огледала. Wed, 26 Feb 2020 08:02:44 +0200 С похитено и опорочено свободно слово няма чиста и свята република http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45396 СБЖ На 19 февруари българите почитаме Апостола. Свикнали сме да казваме, че идваме на този паметник, за да склоним глави пред Левски. Но Левски не обича склонени глави. Не да склоним, а да изправим глави сме дошли тук! Така президентът Румен Радев започна словото си на тържествената церемония край паметника в София на Апостола на свободата Васил Левски по повод 147-годишнината от обесването му. Преди церемонията държавният глава поведе гражданско шествие от президентството до паметника на най-тачения български герой. Шествието бе организирано от Общобългарския комитет Васил Левски . Редом до Румен Радев крачеше вицепрезидентът Илияна Йотова. Сред участниците бяха и редица политици. Наред с много граждани и общественици в шествието се включи и председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Време е да спрем да търсим утеха в историята. Време е да се отучим да черпим достойнство от саможертвата на героите ни. Твърде удобно е да се гордеем с чужди подвизи. Свободата и достойнството нито се наследяват, нито могат да се вземат назаем. Всяко поколение води своите битки за тях. Нашата битка за идеала на Апостола е сега, каза още Радев в словото си край паметника на Левски. Президентът отдели специално внимание на свободата на словото като един от фундаментите на демокрацията, изтъквайки: Свободното слово, честните избори, разделението на властите, които са основата на демокрацията, са похитени и опорочени. И днес се питаме това ли е чистата и свята република на Дякона? На такива ли хора оставихме народната работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни, както ни завеща Левски? Или на ония, които по думите на Апостола, подменят демократската република с деспотско-тиранска система? Държавният глава подчерта още: Причините за неволите ни не са само търговците в храма на българската демокрация. Причините са и в нашето собствено униние, което ги допусна там. Примирението с лъжата и грабежа. С бедността и несправедливостта . Румен Радев припомни следните думи на Левски: Нашите българи желаят свободата, но я приемат, ако им се поднесе в къщите на тепсия. Президентът веднага допълни: Но тази горчива констатация няма да го спре да буни духовете, да просвещава, да отстоява идеала за чиста и свята република. Неговата смърт само ще ускори пътя към Освобождението. И когато жалеем за бесилото, нека да не забравяме, че Левски е символ на безсмъртието. Това безсмъртие, което осветли следващите поколения на България. Той е живо слово и дух, които продължават да събуждат и днешните българи. И хилядите хора, които сте тук, сте най-убедителното доказателство . В заключение Румен Радев каза: Затова нека днес изправим глави. Нека не забравяме, че всичко зависи от нашите задружни усилия . Че времето нас обръща, но и ние него обръщаме. България има нужда от доблестта и усилията на всеки от нас. Нашата мисия не е да оплакваме героите си, а да сбъдваме мечтите им. Да живее чистата и свята република! Да живее България! Преди президента пред паметника на Апостола говори и столичният кмет Йорданка Фандъкова, която заяви: Не успеем ли да прескочим егото си, спрем ли, значи не сме готови за народното дело, левският скок е да прескочиш себе си . Фандъкова беше освиркана от част от множеството. Когато взе думата след нея, президентът Радев първо отправи реплика именно по този повод: Искам да помоля в този свят за България ден да се въздържаме от викове и скандирания . Част от присъстващите обаче заскандираха неговото име. По-рано през деня и Народното събрание почете паметта на Левски, а председателят на парламента Цвета Караянчева отправи пред депутатите призив да си припомнят и да се придържат към следния призив на Левски: За отечеството работим, байо. Кажи ти мойте и аз твойте кривици, па да се поправим. И все заедно да вървим, ако ще бъдем хора. Вечерта, след освиркването на Фандъкова край паметника, Караянчева, която също присъства на церемонията, публикува гневен коментар във Фейсбук: Разделението на нацията, за което Румен Радев работи вече трета година в Президентството, тази вечер даде отровните си плодове пред паметника на Апостола. С освирквания и грозни дюдюкания няколкостотин човека, поведени от президента, оскверниха по безподобен начин паметта на Левски в ден, когато уж трябваше да сме единни в преклонението. Пръв от висшите ръководители на държавата днес цветя пред паметника на Апостола поднесе премиерът Бойко Борисов, който отиде там заедно с министрите Владислав Горанов, Младен Маринов и Красен Кралев още около 8 часа сутринта. Борисов отказа да прави изявления пред оказалите се край паметника медии с мотива, че имал много работа. Видео, качено на профила на премиера във Фейсбук , показва, как след поднасянето на цветята и докато се отдалечава от паметника заедно с тримата министри, Борисов отговаря на поздрав на минувачи и понечва да им пожелае Честит празник . Но се спира на половината на думата. И започва да коментира с министрите може ли да се чества обесването на Левски, след като то е като Разпети петък. Е, защо да е празник? - обръща се премиерът на България към министър Горанов, който му обяснява, че става дума за възпоменание. Борисов се спира и започва да разсъждава на глас: Да, поклон, всичко това... Ама честит празник... Не може да е към бесилото празник. Все едно Разпети петък... Празник ли е? Министър Кралев откликва: Тогава не е празник, тогава се страда най-много . Борисов се съгласява: Да, тъжен, прекланяме се... Обръща се към паметника, казва още нещо, което не се чува добре на записа, и допълва: Трябва да ни е срам включително... Включва се министър Маринов, който обяснява на премиера нещо, което не се чува, но става ясно, че говори за датата на самото обесване на Левски, която е 18 февруари, а не 19 февруари. Борисов реагира: Вчера? А, то затова е така... Поглежда пак към паметника, клати глава, после се обръща напред, поправя си палтото, промърморва: Вместо да го спасиме... И нарежда на министрите: Айде да вървиме! Wed, 19 Feb 2020 22:27:17 +0200 Обществена дискусия в СБЖ оголи раните на журналистиката у нас http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45372 СБЖ Организираната от СБЖ обществена дискусия за свободата на словото и състоянието на журналистиката и медийната среда у нас, която се състоя днес в Клуб Журналист на СБЖ, повдигна всички многобройни проблеми по тези парещи теми и оголи раните на българската журналистика. Сърцато, с болка, но и с категоричност за спешните решения, които трябва да се взимат, се изказаха авторитетни колеги и медийни експерти. Бяха отправени и редица конкретни предложения. Макар да бяха специално поканени, на диксусията не се явиха представители на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, нито членовете на СЕМ, нито генералните директори на обществените медии, нито ръководителите на влиятелни частни издания. Имаше какво да чуят и за какво да помислят. Но след като не пожелаха да го направят, очевидно ще се наложи да осъзнаят по по-неприятния за тях начин, че критичната точка в търпимостта на журналистите и на обществото спрямо безобразията в медийната сфера, за които и техните действия и бездействия имат съществен принос, е премината. Най-мекият сигнал за това е обявеното тези дни от Репортери без граници искане въпросът за състоянието на свободата на словото и на журналистическите права в България да се разгледа в Европейския парламент. А още по-алармиращият показател е нивото на възмущение и решимост за спешни действия и дълбоки промени, натрупано сред журналистите и гражданите на България. И днешната дискусия в СБЖ стана недвусмислено отражение на тези незаобиколими процеси. Дискусията бе открита от председателя на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова . Тя припомни, че Съюзът обяви подготовката на такова открито обсъждане по проблемите на журналистиката и медиите у нас още през януари, по повод механизма за избор на нов генерален директор на БНР и във връзка с неясните критерии и насоки за промени в закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Междувременно се натрупаха нови драстични случаи на унизително отношение към журналистите от страна на политици и властници, включително и лично от премиера. Ситуацията е нетърпима и възмутителна, тя изисква решителен, солидарен отпор от цялата гилдия и от цялото общество, каза Снежана Тодорова. Тя изтъкна, че също толкова възмутително е пренебрежението на Комисията по културата и медиите в Народното събрание към предложенията за законодателни промени в защита на словото и на правата на журналистите , които СБЖ е внесъл в тази комисия още през юни 2017 г., но и досега не им е даден ход. Нещата са повече от краснорачеви. В никои други законодателни промени в медийната сфера, задвижени досега, не става дума за гаранции за журналистическия труд, за каквито се настоява в предложенията на СБЖ. Водещ дискусията бе известният журналист, поет и бард, членът на УС на СБЖ и управител на Клуб Журналист на СБЖ Ивайло Диманов. Обширно и аргументирано изказване направи известният журналист и член на УС на СБЖ, ръководил два мандата БНР, Валери Тодоров. В момента той е поканен в личното му качество на експерт и в една от работните групи, създадени от Комисията по културата и медиите в НС, за промени в ЗРТ. Все по-неясно става понятието медии и все по-малко става журналистиката в тях , констатира Валери Тодоров, зовейки за спасяване на обществените медии от частни интереси, които нахлуват там чрез обществените съвети. Той открои като български феномен факта, че от пълен държавен монопол в разпространението сме стигнали до пълен частен монопол: Ние сме може би единствената страна, в която предавателната мрежа на обществените медии не ни принадлежи . Колегата се фокуриса върху характеристиките и дейността на СЕМ, включително и през призмата на неотдавнашния избор на генерален директор на БНР. Самият той бе кандидат в конкурса, но бе отстранен от участие в него със спорен мотив, който не бе приложен спрямо други кандидати, даващи повече основания за това. Валери Тодоров разказа, че при опит да получи информация по въпроса му било отговорено, че ще я получи чак след приключването на конкурса и в рамките на общоприетия достъп до информация. Как така? Та аз съм участник в конкурса! Значи, отстраняват някого, който е предприел всички необходими мерки, и назначават другиго, който има фирма и е с неясен трудов стаж - и нищо не се случва! - възмути се колегата. Той изрази съжаление, че никоя от членуващите в СЕМ госпожи не се появи на дискусията в СБЖ: Исках да ги погледна тук в очите. Не може хора с по-ниска компетентност да избират хора с по-висока компетентност. Нито една от тях няма необходимия административен управленски опит и защитен професионален стандарт, задължителен за регулатор. Ако го имаха, намаше да допуснат тази серия от кризи, на които станахме свидетели. И никой не им търси отговорност. Това е възмутително. СЕМ трябва да подаде колективно оставка, за да може медийната среда да бъде защитена по друг начин и с друг морал . Кое му е общественото на този регулатор, след като квотите в него са само политически? - попита още Валери Тодоров, предлагайки нов тип конструиране на СЕМ, който да се разшири до 9 души, като допълнителните четирима да представляват гражданска квота. Той предложи още да се създаде експертен или обществен съвет за наблюдение над работата на СЕМ - орган, който в момента не е контролиран от никого. Същото предложение Валери Тодоров вече е направил и като член на една от трите работни групи, занимаващи се с промените по ЗРТ. Според него до момента резултатите от дейността на тези групи са нищожни . Колегата изрази недоумение от съотношението в неговата работна група между представителите на частните и обществените медии - то е 5 към 1. И отново повтори апела си: Да опазим обществените медии от частните интереси . Валери Тодоров направи още обобщения: Лесно и безгласно беше смачкана разследващата журналистика. Видяхме как се подменя журналистика, как се купуват издания, как изчезнат от тях неудобните журналисти, кат те след това отиват в следващото издание и там отново ги настига дългата икономическа ръка... Трудът на журналистите отново става опасен... Колегата предупреди: Ако ние не се стъписаме от тази тенденция, ако не се опитаме да защитим журналистическия труд - нещо, което СБЖ се опитва да направи с поправки в законодателството, ние ще продължим да падаме надолу . Думата взе и проф. Петко Тодоров , автор и на монографията Кризата в медиите и медиите в кризата . Според него медийната среда отговаря на общата политическа и битова среда на българина. Той изрази опасенията си, че сегашният опит за промени в ЗРТ ще роди пак недоносче и че кризите ще се повтарят, докато смесваме частните и обществените медии в един общ закон . Проф. Тодоров смята, че БНР и БНТ трябва да имат самостоятелни устройствени закони. Спрямо СЕМ той предлага както правилник за неговите членове, които в момента са политически и икономически зависими, така и обединяване на СЕМ с Комисията за регулиране на съобщенията, като регулатърт стане само един. Другото извращение е затворената хранителна верига във финансирането на медиите. На пазара има четири-пет пъти повече медии, отколкото бизнес средата и рекламодателите могат да издържат, отбеляза професорът. Той посочи, че при тази ситуация медиите търсят друго финансиране и даде за пример хазарта, като припомни и медйните продължения на някогашния спортен тотализатор. По отношение на свободата на словото у нас проф. Тодоров сподели, че е един от участниците в ежегодната анкета на Репортери без граници , която поставя 67 въпроса. Сравних тазгодишните си отговори с миналогодишните - всичките са на по-ниски степени, каза той. И добави: Мисирките и келешите станаха масово явление. Медиите правят от главния прокурор самостоятелен фактор - той вече дава изявления и за политическото развитие на страната. Доц. Светлана Божилова от Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ Св. Кл. Охридски определи в изказването си всяка следваща промяна в медийната регулация и законодателството като все по-малко ефективна и по-малко демократична. Според нея е необходим цялостен нов закон и от него трябва да отпадне формулировката, че търговските оператори функционират с основна цел печалба, тъй като дори и частните медии трябва да следват като приоритет обществения интерес. Доц. Божилова изрази несъгласието си със състава на работните групи, занимаващи се с промените в ЗРТ: Не може играчите на пазара да определят правилата за медийна регулация в обществен интерес. Трябва да има представители на гражданското общество, на професионалните организации. Тя настоя да се даде дума и на експертите. Посочи още: Политиците успяха да разединят журналистическата колегия, да създадат лагери, които воюват помежду си. И на този фон политиците се представят за медиатори. Всъщност журналистите споделят едни и същи професионлни и етични ценности. Никъде в Европа не се делят на журналисти от частни и журналисти от обществени медии. Журналистите у нас трябва да се обединят чрез професионалните организации като СБЖ, АЕЖ и всички други платформи с отношение към медийната среда, за да отстояват професионалните ценности и етичните норми в журналистиката, настоя доц. Божилова. Та каза: Време е да се обединим. 30 години разединение стигат. Трябва да бъдем заедно, да защитим авторитета, престижа и стойността на журналистическата професия . До. Божилова оповести, че и ФЖМК подготвя голяма медийна дискусия под формата на кръгла маса, която ще се състои на 18 март т.г. Отговорният редактор на сайта на СБЖ Къдринка Къдринова също призова за журналистическа солидарност и единодействие на цялата колегия. Тя подчерта: Накърнени са правата не само на журналистите, но и на всички български граждани. Щом бъде ерозиран този основен, базисен стълб на демокрацията, който е свободата на словото - а той е ерозиран непрекъснато, тогава ерозира и правото на информиран избор на българските граждани. Според нея нивото на гражданското съзнание е изключително разпокъсано, нефокусирано върху основния проблем строгия контрол върху властта, която е служител на това общество. Тя призова журналистите да не влизат в ролята на мисирки, притичващи с микрофони , а наистина да осъществяват такъв контрол и да са гласът на обществото, който да изисква от властниците строга отчетност за всичко свършено и несвършено. Иво Инджов , доцент по журналистика във Великотърновския университет, също подкрепи предложението за гражданска квота в СЕМ. Според него тя трябва да е още по-голяма - от 6 души, като по този начин регулаторът да достигне 11 членове. Доц. Инджов обърна внимание и на необходимостта от модерни канали за комуникация, които да направят обществените медии БНР и БНТ по-интересни за младите хора. Освен това той предложи БНР и БНТ да се финансират чрез отделен нов данък, както това е в Скандинавските страни. Очаква се това да се въведе и във Франция. Така обществените медии получават средства не въобще от бюджета, разпределян от правителството, а от ясно регламентиран фонд, ... Mon, 17 Feb 2020 21:30:52 +0200 „Репортери без граници“ иска ЕП да осъди атаките срещу журналисти в България http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45338 СБЖ Обезпокоително е да виждаме, че личните и обидни атаки срещу журналисти от най-високопоставените представители на властта в България не са изолиран случай и продължават да се случват. Европейският съюз не може да позволява журналистите да бъдат заплашвани по такъв институционализиран и системен начин в държава членка. Призоваваме председателя на Европейския парламент съвсем ясно да осъди тези позорни атаки , заявява Полин Аде-Мевел, ръководител на офиса на организацията за ЕС и Балканите, в позицията на Репортери без граници , изпратена до СБЖ и до медиите в България. Репортери без граници цитират нашумелия случай с изявления на премиера Бойко Борисов пред задаващи му въпроси репортери, при което той оприличи специално жените журналистки на мисирки . Цитиран е и случаят с главния редактор на разследващия сайт Биволъ Атанас Чобанов, който в Брюксел се опита да зададе въпроси на главния прокурор Иван Гешев, а главният обвинител отвръща с подмятания, издаващи, че събира информация за личния живот на Чобанов. По време на същото интервю с участието и на други журналисти намесилият се в разговора евродепутат Александър Йорданов нарича Чобанов и колегите му дребни провокатори заради задаваните от тях журналистически въпроси в изпълнение на професионалните им задължения. Не е подминат и случаят от последните дни, когато зам.-председателят на Народното събрание и лидер на НФСБ Валери Симеонов бездоказателствено свърза журналисите от бТВ Венелин Петков и Антон Хекимян със съмнения за корупция. Репортери без граници припомнят, че през последното десетилетие в България има сериозна криза с медиите, които са притежание на само няколко олигарха, а журналистите са обект на постоянен тормоз . Организацията се позовава на класацията си за свободата на словото, според която страната заема най-ниската позиция сред държавите от ЕС - 111-то място. Репортери без граници вече изрази тревога за ситуацията с разследващата журналистика в България в доклад за 2018 г., но изглежда, че нещо не се е подобрило, обобщава се в позицията. м.л. Fri, 14 Feb 2020 11:38:12 +0200 СБЖ кани на обществена дискусия за медийната среда http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45291 СБЖ Заради постоянно набъбващите сериозни проблеми около упражняването на журналистическата професия и свободата на словото у нас УС на СБЖ организира обществена дискусия за състоянието на медийната среда и предложените законодателни промени в тази сфера. Дискусията ще се състои на 17 февруари т.г. от 10.00 ч. в Клуб Журналист на СБЖ, ул. Граф Игнатиев 4, ет. 1. Обсъжданията ще са открити за участие на представители на цялата журналистическа колегия. Ще бъдат поканени утвърдени медийни експерти, университетски преподаватели, ръководителите на обществените медии - БТА, БНР и БНТ, главни редактори и журналисти от печатни и електронни медии, Комисията по културата и медиите към НС, СЕМ, комисиите за законодателни промени в Закона за радиото и телевизията и т.н. Добре дошли са и всички медийни организации, които отстояват правата на журналистите и свободата на медиите. УС на СБЖ е организатор и домакин на дискусията, като неговите членове също активно ще се включат в нея. Заповядайте, колеги! Нека се чуе думата на журналистите! Нека заедно отстоим професията си - носещия стълб на демокрацията. Mon, 10 Feb 2020 20:19:10 +0200 Възмущението не стига, колеги! Нужен е солидарен отпор http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45246 СБЖ По повод последните предизвикали широк отзвук събития в обществената и медийна среда председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви следното пред сайта на СБЖ: Възмутителни, скандални и обидни не само за журналистите, но и за цялото ни демократично общество са унизителните определения, които си позволи да употреби премиерът Бойко Борисов в изявления пред медиите при техни въпроси по важен обществено-политически проблем. СБЖ категорично осъжда и винаги е осъждал подобно цинично поведение, което, уви, се проявява не за първи път. То се е превърнало в модел за подражание по всички нива на управленската стълбица. Това е брутална, трайна тенденция вече от години. Тя удря не само по журналистите, а по цялото общество. Дори в конкретните груби фрази на премиера от последния случай виждаме едновременни обидни квалификации и към вършещите работата си репортери, и към висш държавен служител на президентството заради негови медийни изявления. Само ден по-късно станахме свидетели на изблици в същия дух от други официални лица. Главният прокурор Иван Гешев демонстративно иронизира журналисти, които при негово посещение в Европейския парламент в Брюксел му задават въпроси относно поредца от гръмки разследвания, подети от него. А евродепутатът Александър Йорданов се намесва, за да нарече същите колеги дребни провокатори заради въпросите им. Същия ден видяхме и позиция на Прокурорската колегия на ВСС във връзка с поредица от публикации, репортажи, коментари и интервюта в печатни и електронни медии, целящи дискредитиране независимостта и уронване престижа на съдебната власт и в частност на ПРБ. Критикуваните медии не са назовани, а обвинителният тон на позицията е същият, както и в друго подобно становище на същата Прокурорска колегия, разпространено, още докато вървеше процедурата по избор на нов главен прокурор. Тази поредна серия от демонстративни изяви е откровена канонада не само срещу свободата на словото и правата на журналистите, но и срещу самите устои на демокрацията, за което СБЖ нееднократно е алармирал и което винаги възмутено е осъждал. Всичко това се разиграва на фона и на друго събитие с голям обществен резонанс - обявеното от държавня секретар на САЩ Майк Помпео санкциониране с отнемане на американска виза на съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов с мотива, че е корумпиран, но без посочване на доказателства. Това е съдията, издал разрешение на обвинения в шпионаж за Русия Николай Малинов да посети Москва, за да получи руско държавно отличие. Обществената реакция е остра, защото темата за корупцията е много сериозна и болезнена, а очакванията в обществото за разкрития по този вид престъпления имат друг ракурс. Всичко това е съставна част от отровната среда, в която е потопено и цялото ни общество, и журналистиката ни като най-чувствителна мембрана между граждани и управляващи, като глашатай и защитник на обществения интерес. Живеем във вододелни дни, колеги. Ясно е, че отнийде няма да дойде спасител от непоносимото блато, в което сме натикани. Ясно е, че само от нас зависи да защитим достойнството си и самата демокрация. Затова само възмущението, което кипи във всички ни, не е достатъчно. Нужен е нашият единен, солидарен отпор - не само като журналистическа гилдия, но и като гражданско общество. Пак в същите тези дни британски журналисти ни дадоха ярък пример за солидарност. При опит на правителството в Лондон да допусне едни медии до важен брифинг и да откаже достъп до него на други, колегите от облагодетелстваните медии също протестно са напуснали проявата. Това е начинът да се възпитават политиците. Да им покажем характер. Да им покажем, че те зависят от нас, а не ние от тях. Нека когато следващият път някой отново се опита да ни обижда, да му изключим микрофоните и да му обърнем гръб. Нека разберат най-после, че дължат респект, уважение и отчетност не просто пред нашата професия, а пред цялото общество, което е истинската власт. Само единни като колегия и като граждани можем да отстоим правата си - онези, които СБЖ е поставил в центъра на своите предложения за законодателни промени в защита на свободата на словото и на журналистическите права, внесени в Народното събрание още през 2017 г. Пренебрежението на Комисията по културата и медиите към НС, която вече трета година не придвижва тези предложения, също е плесница към достойнството на цялата ни професия и цялото ни общество. Не можем повече да позволяваме това унижение! Журналистическото и гражданското достойнство и борбеност са едно и също! Отпор колеги, солидарен отпор е изходът! Wed, 05 Feb 2020 20:16:56 +0200 МФЖ и ЕФЖ: Асанж, Сноудън, Манинг и Харис са борци на съпротивата на 21 век http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45218 IFJ/EFJ/СБЖ Международната и Европейската федерации на журналистите потвърдиха отново своите искания за освобождаване на основателя на Уикилийкс Джулиан Асанж и за спиране на всички мерки за преследване и подвеждане под съдебна отговорност на Едуард Сноудън, Челси Манинг и Сара Харисън. Със своите усилия да разгласяват истината те защитават свободата на словото и правото на всички ни да бъдем информирани, припомниха от двете журналистически организации, базирани в Брюксел. МФЖ и ЕФЖ се включиха със свои представители в серия прояви на белгийски неправителствени организации в защита на Асанж, Сноудън, Манинг и Харисън. Едно от събитията, координирано и с кметството на Брюксел, бе символичното временно преименуване на площад Моне , недалеч от централния Гранд Плас , в площад Асанж . На площада бе сложена и съответната табелка. Точно пред сградата на намиращия се там Кралски театър бе инсталирана нашумялата скулптурна група на италианския автор Давиде Дормино, известна под надслова Anything to Say? - Нещо да кажете? и представена скулптора вече из много градове в Европа. Изобразени са фигурите на Сноудън, Асанж и Манинг в естествен ръст, облечени в затворнически гащеризони, покачени върху три стола. До тях има и четвърти стол, който стои празен. Подканваннето на Давиде Дормино, който винаги пръв се качва на четвъртия стол, е и зрителите също да се изреждат върху него, като отправят свои послания за свободата на словото. При сегашната проява в Брюксел на четвъртия стол застана и Антони Беланже, генерален секретар на МФЖ, който провъзгласи от тази импровизирана трибуна: Джулиан Асанж, Едуард Сноудън, Челси Манинг и Сара Харис са борците на съпротивата на 21 век. Те заложиха своята свобода, своя живот, за да огласят истината. Беланже добави, че е отправил предложение към кмета на Брюксел за обявяване на Асанж за почетен гражданин на белгийската столица. МФЖ и ЕФЖ се присъединиха към искането за незабавно освобождаване на Асанж и за прекъсване ва позорния процес срещу него, отправено от белгийските неправителствени организации Carta Academica и Belgium4Assange, както и от комитета Свобода за Асанж , събрал около 4000 подписа в защита на създателя на Уикилийкс . Подписите бяха предадени в британското посолство. Антони Беланже бе и сред над 120-те общественици, журналисти, хора на изкуството и представители на академичните среди, които на специално събрание в Брюксел излязоха с петиция към белгийските власти. В нея те призовават за активни действия в защита на Асанж. Отправя се апел белгийското правителство да признае Асанж за политически затворник, да изпрати наблюдатели на процеса срещу него, който трябва да заседава на 24 февруари, да му предостави международна закрила и да направи всичко възможно, за да попречи на екстрадицията му в САЩ. Венсан Анжел, представител на Carta Academica в Двореца на Академията, съобщи, че на Асанж, Сноудън, Манинг и Харис се присъждат званията доктори хонорис кауза за техния принос в правото на гражданите да имат достъп до информация и да са осведомени за пазени в тайна държавни престъпления. На церемонията присъства и бащата на Асандж - Джон Шиптън, който получи отличието от името на сина си. Срещаме гореща подкрепа от цял ​​свят, също и в Европа. Наскоро Съветът на Европа гласува единодушно срещу екстрадицията на Джулиан и призова за незабавното му освобождаване. Всички тези действия са много важни. Благодаря на всички за усилията, които полагате, особено на Международната федерация на журналистите , каза Джон Шиптън. Tue, 04 Feb 2020 18:05:30 +0200 СБЖ подготвя обществена дискусия за свободата на словото и правата на журналистите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45112 СБЖ Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ: Силно сме разтревожени от състоянието на медийната среда и медийната регулация в България. Както журналистическата гилдия, така и цялото ни общество с повишено внимание проследи избора на нов генерален директор на Българското национално радио от Съвета за електронни медии. Коментарите са много. Имаше и безпокойства, и възражения, изразени още при допускане и недопускане на определени кандидати от СЕМ. Прозрачността в дейността на медийния регулатор, както и компетентността му, остават под въпрос. Не звучи убедително, когато при едни и същи критерии и изпълнени условия едни кандидати са допуснати до конкурса, други не. Особено когато при спорна процедура от конкурса е отстранен авторитетен журналист и доказан администратор, наш колега. Темата е чувствителна и заради натрупаното напрежение вътре и вън от БНР, заради нестихващите спорове кой и какъв да е начинът за избиране на ръководители на обществените медии. Също заради непрекъснатото протакане на работата на трите работни групи, които трябва да подготвят промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Дефицитите в остарелия закон са очевидни. Същевременно работата на работната група, свикана от председателя на Комисията по културата и медиите в Народното събрание по идея на генералния директор на Българската национална телевизия, буксува. Не са ясни критерите, по които бе съставена тази група, както е неразбираем превесът на представителите на частните медии, след като ЗРТ е устройствен за БНР и БНТ. Създава се усещане за натиск върху обществените медии. Същевременно се подценява необходимостта от социално и професионално регламентиране на журналистическия труд. Като председател на УС на СБЖ, аз бях поканена в работната група, едва след като Съюзът ни и други представители на колегията реагираха, че в такава група не бива да липсва гласът на професионалните ни организации. Учудващо за координатор на групата бе посочена Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), а за домакин на заседанията - БНТ. На заседанията, само две на брой от сформирането на групата през ноември м.г., най-внушително бе присъствието на Управителния съвет на БНТ, което заедно с превеса на представителите на частните медии, създава предпоставки за деформиране на намеренията. Въпреки дадената заявка още преди Коледа работната група да излезе с конкретни предложения за промени в ЗРТ, това не се случи. Предвиденото за януари т.г. заседание на групата отново бе отложено със съобщение от БНТ, че не може да се събере необходимият кворум. Същевременно част от членове на работната група все пак участва в други консултации и сондажи. Неясно с каква насока. Известни са само няколко конкретни предложения за промени - за финансирането на БНТ и БНР, за увеличаване на мандатите на генералните им директори от 3 до 5 години, за разширяване на пълномощията на СЕМ за надзор и контрол . Също и други идеи, подхвърлени от председателя на Комисията по културата и медиите в НС още през ноември м.г. - например, за изработване на механимзи, предпазващи от фалшиви новини . Подобни инициативи в медийната сфера винаги могат да се окажат нож с две остриета, опрял до гърлото на и без това не особено свободното у нас слово. Затова дискусията на такива теми би трябвало да е максимално открита и широка, включваща цялото общество. Думата трябва да има именно то, а не само комисии, регулатори и работни групи. Защото състоянието на медиите и на журналистиката засяга всички. То е от фундаментално значение за демокрацията и гражданското общество. Воден именно от тези съображения, УС на СБЖ вече е взел решение да провеждане още през месец февруари т. г. на широка и представителна обществена дискусия за свободата на словото и правата на журналистите. Защитата на тези два носещи демократични стълба са акцентите и в предложенията на СБЖ за законодателни промени, които сме внесли за разглеждане в Комисията по културата и медиите в НС още през месец юни 2017 г. Уви, те и до ден-днешен не са придвижени. Същевременно, както виждаме, се дава ход за търсене на други законодателни промени, чиято прозрачност е силно замъглена. Обръщаме се както към колегията, така и към цялото общество, за активно включване в подготвяната от СБЖ обществена дискусия, чиято точна дата ще съобщим допълнително. От всички нас зависи да отстоим достойния ни живот като граждани, който е невъзможен без истината, идваща до нас със свободата на словото, с гаранциите за наистина независим и честен журналистически труд. Fri, 24 Jan 2020 20:05:39 +0200 ЮНЕСКО: Насилието срещу журналисти подкопава демокрацията http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45114 Americaeconomia.com Генералната директорка на ЮНЕСКО Одри Азуле изрази дълбоката загриженост на оглавяваната от нея организация заради растящите враждебност и насилие срещу представители на журналистическата професия по света. Това подкопава демокрацията, заяви тя при представянето на доклад на Монигоринговата служба за убити журналисти, действаща към ЮНЕСКО - организацията на ООН за образование, наука и култура. В доклада е посочено, че 900 журналисти са били убити по света в периода 2010-2019 г. През 2019 г. има спад наполовина на жертвите сред медийните работници - те са 56, докато през 2018 г. са били 99. Въпреки това място за успокоение няма, защото повечето от тях са покосени в страни извън конфликтни зони, което е тревожен сигнал за растящите рискове в упражняването на професията. Шампион в тази мрачна статистика е Латинска Америка - там са били убити 22-ма от общо 56-имата журналисти през миналата година. На второ място е Азатско-Типоокеанският регион с 15 жертви, а на трето - Близкия изток с 10. В 6 от всеки 10 случая убитите журналисти са живели в страни, където няма открити военни действия. За сравнение - през 2014 г. само една трета от жертвите са били регистрирани в мирни държави. Докладът на ЮНЕСКО алармира също, че наказуемостта за посегателства срещу журналисти е много слабо изразена. От 2006 г. насам само при един от всеки осем случая се е стигнало до осъждане на виновниците за смъртта на журналисти. Това означава, че в около 90% от казусите все още няма наказани - показател, определен от ЮНЕСКО като скандално висок . Fri, 24 Jan 2020 19:45:45 +0200 Щастливи празници, скъпи колеги! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44841 СБЖ Скъпи колеги, Отправям най-сърдечни поздравления и най-добри пожелания към цялата журналистическа колегия по повод светлите и радостни празници - Коледа и Нова година! Бъдете здрави и щастливи с любимите си хора! Дано усмивките не слизат от лицата ви, дано душите се изпълват с обич и вдъхновение! Професията ни е с такъв ритъм и отговорноости, че мнозина от вас вероятно ще бъдат на новинарски дежурства и в празничните дни. Дано събитията, които ще отразявате поне сега, да носят също светлината на доброто! Да си пожелаем и една по-добра България за всички, и един по-добър свят! Щастливи празници, скъпи колеги! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Mon, 23 Dec 2019 00:01:46 +0200 Цветя и стихове за 110-годишнината на Никола Вапцаров http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44687 СБЖ Нито леденият дъжд, който днес сутринта беше превърнал настилките в София в пързалки, нито хапещият студ попречиха на събралите се в 9 часа в градинката зад Националната художествена галерия да поднесат венци и цветя пред скулптурата на поета антифашист Никола Вапцаров в чест на навършващите се на 7 декември 110 години от рождението му. Венец поднесе и президентът Румен Радев, а гвардейци отдадоха чест, заставайки до статуята, изваяна навремето от скулптора Николай Владов-Шмиргела (1911-1999 г.) и известна като Работникът поет . Знае се, че Шмиргела е изобразил тъкмо Вапцаров - подпрян на лопатата си на огняр, записващ стихове в тефтерче. Но де факто това не е същински паметник на поета антифашист, какъвто в София няма, а само скулптура, без постамент, без надпис. Поети и писатели, изказали се на церемонията, настояха да се подеме инициатива за издигане на паметник на Никола Вапцаров в столицата. Президентът Румен Радев поздрави специално племенницата на поета - режисьорката Мая Вапцарова, която произнесе вълнуващи думи за своя безсмъртен чичо край неговия скулптурен образ. Държавният глава, който е патрон на юбилейните прояви в памет на Вапцаров, разговаря също така с председателя на Съюза на българските писатели (СБП) Боян Ангелов, с поети, журналисти и общественици, събрали се на честването. Венец поднесоха също председателят Градския съвет на БСП в София Калоян Паргов и председателят на Градския съвет на Българския антифашистки съюз Борис Цветков. Съорганизатори на серията от събития и прояви, посветени на 110-годишнината на Вапцаров, са СБП, Съюзът на българските журналисти (СБЖ), Фондация Вапцарова вяра и Националният дворец на културата (НДК). Водещ на възпоменанието край скулптурата на поета бе председателят на СБП Боян Ангелов. Там бе и председателката на СБЖ Снежана Тодорова, която също поднесе цветя и се изказа, изразявайки преклонение към творчеството и човешкия подвиг на Вапцаров. Емоционално се включи поетът Лъчезар Еленков, главен редактор на вестник Моята вяра , представяйки юбилейното му издание, посветено на 110-годишнината на Вапцаров. Лъчезар Еленков току-що издаде и новата си поетична книга Птицата удариха в сърцето. Свободна поема за Никола Вапцаров , която преплита поезия и притчи в почит към автора на Песен за човека . С вдъхновени слова за Вапцаров и със свои стихове във възпоменанието участваха също поетите Елка Няголова, Геогри Константинов, Ивайло Диманов, Димитър Христов, Иван Есенски, издателят Иван Гранитски, директорката на къщата-музей Никола Вапцаров Катя Зографска и други. Сред колегите журналисти, почели възпоменанието, беше и Велислава Дърева. Юбилейният ден на Вапцаров продължи със среща с чуждестранни издатели, критици и преводачи на Никола Вапцаров в СБЖ. Следобед в къщата-музей Никола Вапцаров бе открита изложба с оригинали и фотодокументи под надслова Чака ме светът . Там също така бяха четени Вапцарови стихове, преведени на различни езици. Вечерта в зала 7 на НДК ще има концерт по случай 110-та годишнината от рождението на поета антифашист. На 8, 9, 10 и 12 декември юбилейни прояви в памет на Вапцаров ще има в Пловдив, Бяла Слатина, Шипка и Велико Търново. Sat, 07 Dec 2019 16:33:41 +0200 СБЖ кани на честването на 110-годишнината от рождението на Никола Вапцаров http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44639 СБЖ Съюзът на българските журналисти (СБЖ) съвместно със Съюза на българските писатели (СБП), Фондация Вапцарова вяра и Националния дворец на културата (НДК) е съорганизатор на честването на 110-годишнината от рождението на безсмъртния български поет Никола Вапцаров. Програмата по отбелязването на юбилея вече започна на 29 ноември с конкурс за стихове, посветени на Вапцаров. На 2 декември поетът бе почетен на вълнуваща среща между Военноморското училище във Варна и училище Никола Вапцаров в същия град, като в срещата участва и неговата племеницата Мая Вапцарова. Най-много са събитията на самия рожден ден на Никола Вапцаров - на 7 декември. Ето програмата за тази дата по часове: - 09.00 ч. - поднасяне на цветя пред паметника на поета на ул. Московска , в парка на гърба на Националната галерия. - 11.30 ч. - среща с чуждестранни издатели, критици и преводачи на Никола Вапцаров в СБЖ, ул. Граф Игнатиев 4, ет. 2. - 16.00 - 18.00 ч. - откриване на изложба с оригинали и фотодокументи под надслова Чака ме светът и четене на Вапцарови стихове на различни езици; събитието ще се състои в Къщата-музей Никола Вапцаров на ул. Ангел Кънчев 37. - 18.00 ч. - концерт по случай 110-та годишнината от рождението на Никола Вапцаров в зала 7 на НДК под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Честването на Вапцаров ще продължи и в следващите дни. На 8 декември ще има среща с колектива на училище Никола Вапцаров в Пловдив, на 9 декември среща с ръководството на Община Бяла Слатина и колектива на училище Никола Вапцаров в Бяла Слатина, на 10 декември среща в читалище Никола Вапцаров с жителите на гр. Шипка, на 12 декември среща с колектива на на Военното училище и военния архив във Велико Търново. Класическата финансова компания Сlassic Life ще присъства с голямо предложение да се присъедини към програмата моментаьный займ на карту без проверок украина СБЖ приканва колегията и всички граждани да се включат и да популяризират проявите от програмата на честването на 110-годишнината на бележития български поет Никола Вапцаров, оставил светла диря както в културната съкровищница на България и на човечеството, така и в героичната антифашистка борба на народите в Европа. Mon, 02 Dec 2019 20:39:00 +0200 Безобразното поведение на властта към журналистите издава арогантността й към цялото общество http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44500 СБЖ По повод новата поредица от случаи на скандално отношение на овластени лица от най-високо ниво към журналисти, изпълняващи служебните си задължения и обществената си функция да задават въпроси по важни за обществото теми, както и във връзка с готвени на тъмно мащабни промени в медийното законодателство, председателят на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: Срамната ескалация в безобразното поведение на властта в България към журналистите не спира. В рамките на около три седмици се разиграха още няколко поредни случая, в които овластени лица от най-високо ниво си позволиха отново демонстративно да се гаврят със свободата на словото, арогантно да унижават и заплашват журналисти, да им се карат и да им запушват устата заради зададени въпроси по важни обществени теми. Както и други пъти, тонът е спуснат лично от премиера Бойко Борисов. В края на октомври той обяви, че е обиден на една от големите телевизии, позволила си да излъчи репортаж, който не му харесал, и поради тази причина отказа да отговаря на въпрос на журналист от същата медия. При вота във втория тур на местните избори на 3 ноември се видя и грубо изригване на премиера срещу цяла група журналисти, отразяващи гласуването му в Банкя. Ядосан от въпрос, зададен му от авторитетната колежка Петя Владамирова от Дневник , Борисов отказа да отговаря и на всички останали колеги, скастрайки ги: Ще се научите да се държите, както трябва... Гледайте си работата! . Не е ли време след толкова години в политиката и след толкова прегръдки със световни политици Борисов да разбере, че работата на журналистите е тъкмо да задават въпроси, независимо дали му харесват или не, и именно така трябва да се държат представителите на нашата професия? При такива нагледни премиерски примери за строяване на журналисти, очевидно няма защо да се изненадваме, че този стил е възприет и от министри в кабинета му, и от кметове от партията му. Възмутителен е и случаят с колежката ни от варненската телевизия Черно море Елена Кирова, принудена да напусне тази медия, след като е подложена на натиск и унижения заради въпроси, които е задала на кмета на Варна от ГЕРБ Иван Портних. Интервюто й, поръчано от телевизия Bulgaria Оn Air, не е излъчено. Най-новият случай от тази серия е отпреди няколко дни. Финансовият министър Владислав Горанов демонстрира безпардоно и заплашително поведение спрямо журналистката от БСТВ Нора Стоичкова, посмяла да настоява той да отговори на неин въпрос по вълнуващата цялото ни общество тема за плащането или не на първия ден от болничните листове. Най-болното, най-тревожното, най-възмутителното за всички ни е, че изброените случаи са само малка частица от огромно досегашно натрупване от все същата категория - посегателства и запушване на устата на дразнещи журналисти. Дори само един бегъл поглед назад веднага откроява онова, което сполетя емблематични колеги като Лили Маринкова, Ани Цолова, Милен Цветков, Генка Шикерова, Миролюба Бенатова, Силвия Великова... Споменавам само най-нашумелите случаи, но айсбергът е много по-грамаден и по-дълбок - обхваща, смразява, удавя цялата медийна среда, цялата журналистическа колегия. Засега ни е смъкнал на 111-то място по свобода на словото, без обаче да има признаци, че това е дъното - очевидно ще се свличаме и по-надолу... Сигнал, че ни готвят все по-тежки условия за упражняване на журналистическата професия е и стартираното на тъмно подготвяне на мащабни промени в медийното законодателство. По нареждане на председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите Вежди Рашидов е събрана експертна група , която да предлага реформи в Закона за радиото и телевизията. Рашидов я напъти да дава предложения не само по структурирането на този вид медии, но и по създаваното от тях журналистическо съдържание, което си е пряка стъпка към цензура. Освен това при преформатирането на наличния закон се очаква той да обхване и всички електронни сайтове. Тоест мащабът е наистина неудържим. Промени и регулации в съществуващото медийно законодателство, разбира се, са неохбодими и наложителни. Въпросът е - какви? Изработени от кого, в чий интерес и под чий контрол? Обезпокоително е, че в експертната група не са поканени авторитетни и специализирани обществени организации, занимаващи се с медийната и журналистическата проблематика и отстояващи правата на журналистите и свободата на словото, какъвто е и Съюзът на българските журналисти. И тук за пореден път ще подчертая, че СБЖ още преди над две години е внесъл тъкмо в оглавяваната от Вежди Рашидов Комисия по културата и медиите свои предложения за законодателни промени , които да гарантират опазването на свободата на словото и на правата на журналистите. Само че и до ден-днешен Комисията не им е дала ход. И не отговаря на многобройните ни запитвания защо бави разглеждането и придвижването им. Ето, че и сега очевидно липсва добра воля и се демонстрира открито пренебрежение към 125-годишния Съюз на българските журналисти, обединяващ над 3600 членове, след като негови представители не са поканени за участие в озадачаващата експертна група . Цялата тази панорама на безобразното отношение на властта към журналистите и техните организации издава и арогантността й към цялото общество. Явно онези горе искат да са недосегаеми за контрола на онези долу . Докога гражданите ще търпят това?!?! Гостувалите у нас миналия месец представители на Репортери без граници се ужасиха от положението на медиите и журналистите в България и директорката за Източна Европа на тази авторитетна международна организация Полин Аде-Мевел обобщи: Ситуацията с медиите в България е абсолютно ужасяваща. Вероятно никога не е била толкова зле, колкото сега. Като се има предвид, че свободата на словото е във фундамента на демокрацията, това е диагноза и за състоянието на демокрацията ни. Само ясното осъзнаване от страна на цялото общество, че заплахата не е само срещу журналиститите, а срещу всички ни, само гражданското възмущение и реакция може да породи оздравителни промени. Докато туморът още е лечим... Комисията одобри частни финансови организации Classic Life които предоставят заеми на много хора по специална програма кредит онлайн на карту без отказа Wed, 20 Nov 2019 19:46:08 +0200 Международната федерация на журналистите подкрепи протеста на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44332 СБЖ/IFJ В СБЖ бе получено следното писмо до председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова, изпратено от президента на Международната федерация на журналистите Юнес Мжахед и от генералния секретар на МФЖ Антони Беланже: До г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ От Юнес Мжахед, президент на МФЖ Антони Беланже, генерален секретар на МФЖ Уважаема госпожо Тодорова От името на Международната федерация на журналистите, както и от името на членовете на нашата федерация - организации от 140 държави, бихме искали да поздравим най-сърдечно Вас и ръководения от Вас Съюз на българските журналисти по случай Деня на будителите 1 ноември. Изразяваме и поздравленията на нашите 600 000 членове от цял свят към българските журналисти за участието им в протеста пред българския парламент. Всички ние сме добре запознати с огромните усилия и предприетите от вас инициативи в защита на професионалните и социални права на българските журналисти. Много от нашите членове журналистически съюзи и асоциации, винаги са рамо до рамо със Съюза на българските журналисти в усилията ви за защита на правата на журналистите, както и съвсем наскоро по време на последната криза в Българското национално радио, свързана с отстраняването от ефир на дългогодишната радиожурналистка Силвия Великова и петчасовото спиране на излъчването на програма Хоризонт на БНР на 13 септември. Чухме и изказванията на редколегията на програмата пред Съвета за електронни медии, в което бяха изнесени шокиращи случаи, свързани с оказван натиск от страна на генералния директор, като се започне от налагането на цензура и ограничения на журналистите и се стигне до намеса в редакционната независимост. Ние се присъединихме към позицията на Съюза на българските журналисти, в която се апелира да бъде освободен генералният директор на БНР г-н Светослав Костов и управляващите да гарантират независимостта на БНР. Международната федерация на журналистите е напълно съгласна с изразената от вас позиция, че всичко това е атака срещу свободата на словото, свободата на медиите и правото на журналистите да задават въпроси и да информират аудиторията си. Ние аплодираме смелостта и решителността на вашите членове в борбата за защита на техните права и най-искрено ви уверяваме, че Международната федерация на журналистите и нашите партньори по целия свят ще продължат да оказват пълната си подкрепа на вашата кауза. Моля, предайте нашата лична солидарност и най-добри пожелания на всички ваши членове, включили се във вашия знаменателен протест. Sun, 03 Nov 2019 20:40:32 +0200 В Деня на будителите СБЖ връчи своите годишни награди http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44317 СБЖ Тази година Съюзът на българските журналисти отбелязва двоен юбилей 175-годишнината от излизането на списание Любословие на Константин Фотинов, което през 1844 г. поставя началото на българската журналистика, и 125-годишнината от първия журналистически събор у нас, повдигнал още в далечната 1894 г. остри въпроси по повод опитите на властта да потискат свободното слово така сложи началото членът на УС на СБЖ и водещ на празничната церемония Ивайло Диманов , който освен майстор на перото е и майстор на стиха. Въпреки болките, които мъчат и сега българската журналистика, има и време за награди. Затова към Ивайло се включи и другият водещ на церемонията - д-р по журналистика Силвия Стоядинова . Към дошлите на празничната вечер се обърна председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова . Тя приветства всички с празника на народните будители и им благодари, че са уважили своите колеги, отличени с тазгодишните награди за професионализъм в журналистиката. Изказа пожелание да се виждаме отново по хубави поводи и да дискутираме и обсъждаме проблемите на толкова обичаната, сложна и трудна професия. Днешният ден започна за на нас с протест пред парламента по повод нашите законодателни инициативи в подкрепа на правата на журналистите и свободата на медиите каза Снежана Тодорова. Искам да уточня, тъй като някои смятат, че сме внесли медиен закон, но няма такова нещо. Ние правим предложения за адекватно медийно законодателство, което да помогне на българските журналисти, а не да ги ограничи. За съжаление три години се сблъскваме с мълчанието на законодателите, но не сме се отказали от своите амбиции и усилия да продължим борбата. Надявам се, че с общи усилия и с вашата солидарност ще успеем. След тези сърдечни и пълни с надежда думи на Снежана Тодорова първи получиха наградите Златно перо в категорията Кореспондент на централна медия в страната Цеца Алексова , Нова ТВ в Бургас, и Кети Тренчева , БНР в Благоевград. С чувство за хумор Кети Тренчева предпочете първо да каже това, което си е наумила, за да си заслужи наградата. Тя успя да вдигне градуса на настроението, споделяйки нещо съвсем прясно, което й се беше случило по време на предизборната кампания в едно село, където правела репортаж. Кети сподели, че за първи път влиза в сградата на СБЖ и останала много впечатлена от нея. Долу видях своеобразната арка със зазиданата в нея капсула с посланието, което да се отвори през 2115 г. каза тя. Помислих си: Божичко, запази тази сграда, много е красива! Но моля те, опази духа на тази сграда журналистиката. Нека да се прави от живи хора и във 2115 година. За журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес, Златното перо отиде при Г еорги Линков за активната му гражданска позиция при разследване на кариерите в Белащица в сайта ,,Пловдивски новини , довело до закриването им, както и екипът на най-дълго издавания у нас регионален вестник - Росица , Севлиево. Тъй като Георги нямаше възможност да получи отличието, то бе връчено на негова колежка. А главната редакторка на севлиевския вестник Минка Минчева пое развълнувана наградата, която връчи членът на УС на СБЖ проф. Георги Калагларски. Вълнението ми е много голямо, тъй като след 35 години аз отново съм тук, в тази сграда каза Минка Минчева. Вълнувам се,защото трябва да получа награда за един труд на много хора. На много будители. Вестникът, който от две години и половина ръководя, е създаден през1886 година. Той е първият социалистически вестник, така както сме го чели в История на българската журналистика . Тя нарече чест и привилегия, че работи в изданието. Минка Минчева отправи призив да не се допусне регионалната журналистика да бъде убита, защото в страната има истински будители, които искат да работят професионално, а и хора, които се нуждаят от местната журналистика. Според проф. Калагларски вестникът впечатлява с редакционната си политика, която е задълбочена и пространствена и не прощава никому и най-вече в социалната сфера здравеопазване, образование и в човешките взаимоотношения, за които толкова рядко се сещаме. А фоторепортерът от БНР Ани Петрова взе Златно перо в категорията Фотожурналистика . Ани е позната и уважавана от всички заради своето майсторство и точен обектив. Зад гърба си тя има несамо фоторепортажи от горещи точки в България, а и фотоизложби, показващи нейното майсторство в портретната фотография. За нея Снежана Тодорова каза, че Ани е винаги на точното място и в точното време и с точното око. Истински взрив от аплодисменти предизвика появата на чаровната водеща на култовото ток шоу Нощни птици Искра Ангелова , което, за съжаление, свали от ефира на БНТ по неизвестни причини генералният директор на телевизията майка Емил Кошлуков. Повече от 10 години популярни български творци гостуваха във вечерното предаване, станало запазена марка за БНТ каза Ивайло Диманов, а грамота в категорията Специално отличие връчи на предаването членът на УС на СБЖ Светла Каменова. Заедно с Искра Ангелова на сцената беше и бендът на предаването Нощни птици в състав Мишо Шишков, Петко Славов и Владимир Михайлов. Тук ще отворя скоба и ще кажа, че те наистина направиха празника още по-красив и още по-радостен със своите изпълнения на култови парчета от световната и българската поп и рок класика. Това предаване няма аналог в българския ефир, защото е най-естетското, смислено и същевременно приятно поднесено предаване каза Светла Каменова . Поемайки наградата, Искра Ангелова каза, че това е най-високото отличие, което получават, защото екипът е имал нужда от подкрепа, от надежда и някой да признае това, което тихо и скромно са правели. Ние никога не сме правили компромис и това важи в огромна степен за музикантите от бенда каза тя. В Нощни птици никога не е звучал поп-фолк и чалга и ние не участвахме в подмяната, която се извърши през последните двайсет години подмяната на културните ценности. Не съм си представяла, че ще се окажем дисиденти, защото каним хора на изкуството и интелектуалци, че изведнъж ще бъдем спрени от цензурата и властта. Винаги съм смятала, че изкуството е над тези неща и съм се опитвала да казвам това, което мисля през изкуството, и съм ценяла и съм се възхищавала изключително на хората на изкуството. Всъщност ние 13 години това правим показваме на България нейните примери, елит, най-талантливите и най-способните, най-интересни хора. Искра Ангелова представи и режисьорката на предаването Милена Гетова, както и първия продуцент и кръстник на Нощни птици Емил Розов. Приятна и вълнуваща изненада беше стихотворението на Стефан Цанев Разпята събота , което Искра Ангелова изпълни и взриви залата от аплодисменти. Тя сподели радостта си от това, че имат едни от най-прекрасните зрители и подкрепата на журналистическата гилдия. След приятната духовна пауза и насладата от изпълненията на бенда и Искра раздаването на награди продължи с връчването на престижното Златно перо на едно от големите пера в професията Копринка Червенкова , главен редактор на в. К , която бе удостоена с нея в категорията Награда за печат . Голяма чест е за мен, че мога да връча наградата на Копринка Червенкова, защото това е една журналистка, която не се нуждае от представяне, заради своя принос към българската култура каза Снежана Тодорова. Благодаря на колегията, че все пак сме забелязани. Продължавам да се идентифицирам с вестника, в който съм работила от 1975 г. каза Копринка Червенкова. По някаква ирония тази награда идва в момент, в който от 1 януари вестникът спира да излиза. И ако тук се награждават едни будители, то вече е ясно,че има други, нови будители. Сутринта едно лице, което аз отдавна не мога да наричам колега (Георги Коритаров бел. авт.) обяви новите будители. Той каза, че един от тях е министър-председателят Борисов. И оттук-нататък мисля, че за нас няма място и трябва да си отидем. Така че всъщност тази награда увенчава края на едно дълго 62-годишно присъствие на в. Култура на нашата културна територия, но вече му е дошъл краят. В категорията Радиожурналистика Златно перо получи Лалка Радкова , Радио Благоевград. Със същото отличие беше награден, но за съжаление посмъртно, известният водещ в Артефир , програма ,,Христо Ботев на БНР, Александър Михайлов . Да получат Златно перо бяха дошли неговите родители големият български артист Васил Михайлов и съпругата му, а синът на журналиста Васил Михайлов-младши пое отличието на своя баща. Според Снежана Тодорова никак не си се иска да повярваме, че Александър Михайлов вече не е сред нас, защото неговото присъствие е много осезаемо. Малко преди церемонията в СБЖ програма Христо Ботев също присъди на Александър Михайлов своята награда Будилник . Снежана Тодорова припомни, че журналистът е бил винаги съпричастен в битките за свободата на словото и истинската журналистика. Развълнуван до сълзи, Васил Михайлов-младши благодари за наградата и каза, че е сигурен, че баща му би се радвал много, ако беше сред нас. Той каза, че се е развълнувал много от изпълнението на бенда Нощни птици , който е изпълнил любимата песен на баща му. През последните няколко години излъчваното по БНТ предаване България открай докрай с водещ Йордан Димитров събира хиляди зрители пред екрана. Но за неговия успех също допринася, и то немалко неговият оператор Миглена Гайдарова , която съвсем заслужено бе удостоена със Златно перо в категорията Графичен дизайн и операторско майсторство . Тя го получи от члена на УС на СБЖ Валери Тодоров , който заяви, че изключително цени предаването, което носи всички черти на истинската журналистика. Според Миглена Гайдарова, която повече снима и по-малко говори, е чест и отговорност отличието, което й е присъдено от най-старата творческа организация, което утвърждава и осмисля усилията й да бъде вярна на истината и важните каузи в обществото. Да работиш в БНТ за мен е кауза каза Миглена Гайдарова. Вече от три години съм оператор в България открай докрай и заедно с колегата ми Йордан Димитров се стараем да показваме, че има смисъл и надежда. Работата ми на терен за новините в По света и у нас ми дава възможност да усещам пулса на деня. Живеем в трудни дни, в които трябва да отделяме истината от неистината, и нямам намерение да спирам да го правя, защото това е най-важната част от работата на всеки уважаваща себе си журналист. В категорията Телевизионна журналистика Златното перо отиде при предаването на бТВ ,, Непознатите , което навърши 10 години. Наградата на режисьора Ема Константинова връчи Емил Розов, член на УС на СБЖ. Оказа се, че както много зрители, така и той има слабост към култовото предаване. А на това отгоре е имал и късмет да работи с неговия продуцент и автор Георги Тошев. Тази година се оказва, че категорията Книги е най-многолюдната и в нея номинациите са най-много. Ивайло Диманов, председател на Комисията по професионално-творческите въпроси, сподели на шега, че са си взели неплатен отпуск, да изчетат Паисиевия труд на номинираните автори, пред ... Sat, 02 Nov 2019 22:36:10 +0200