Над 35 интернационални фотографи участваха в конференция, посветена на фотографията в София

  • 17.06.2024
  • БТА
Интернационалната конференция „Модерни практики и методи на дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари фотографии“. Снимки: Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

Как дигиталната реставрация съхранява, обновява и експонира културното наследство - това бе акцент на интерактивната изложба и интернационалната конференция „Модерни практики и методи на дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари книги“, които се проведоха в Национално историческия музей в София. В конференцията взеха участие 35 интернационални фотографи, съобщават организаторите.

Събитието бе организирано от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) и партньори от три европейски страни в рамките на проекта „Дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари книги“ (Лаборатория за дигитална реставрация) по програма „Еразъм +“, съобщава БТА. Основна цел на проекта е да систематизира, интегрира и разпространи съвременни практики за дигитализация, дигитална реставрация и експонация на старинни фотографии. Мениджър на проекта е директорът на НПГПФ д-р инж. Цветанка Апостолова.

„Глобализацията и бързо развиващото се интернет пространство променят изцяло комуникационните канали. Обществото изисква бърз достъп до търсените ресурси в интернет. От друга страна, старинните фотографии се нуждаят от съвременни практики за съхранение позволяващи експонация със свободен достъп“, разказаха от екипа. 

По думите им, за да се постигне успех в опазването на фотографските колекции, е необходимо специалистите да познават характеристиките на различните фотографски процеси, което ще позволи организирането на най-благоприятните условия за съхранение и използване на всеки вид фотография.

„Най-ценният приоритет на проекта е включването на фотографски колекции в дигиталния Европейски информационен фонд. По време на конференцията бяха представени създадените продукти в хода на реализация на проекта – обучителен филм, ръководство за дигитализация, дигитална реставрация и експонация на стари фотографии, отворена гъвкава система за самообучение. В конференцията взеха участие над 35 интернационални утвърдени специалисти в областта на фотографията“, разказват организаторите. Събитието бе открито от проф. д.ф.н Иванка Янкова, д-р инж. Росен Петков и д-р Сандра Блажева координатор на проекта. Проф. д-р Тереза Тренчева прочете поздравителен адрес от ректора на УНИБИТ Проф. дн Ирена Петева. Георги Дичев и д-р Сандра Блажева представиха проекта Лаборатория за дигитална реставрация в началото на конференцията, разказват от екипа.

„Проектът се стреми да подобри способностите на фотографи, архивисти, ръководители на малки фотоателиета, фотоархиви, студенти и преподаватели в областта на фотографията, библиотекари от малки библиотеки, архиви, читалища, музеи, манастири и други, работещи в областта на дигитализацията и съхранението на снимки чрез обучение и ресурси, като по този начин се гарантира дългосрочното съхранение на тези важни културни и исторически артефакти. Добре координираните и съвместно отговорни дейности по проекта ще доведат до подобряване и стабилизиране на състоянието на фотографските колекции чрез създаване на ресурси, свързани с аналогова и дигитална реставрация и презентация“, отбелязват още организаторите. 

Те отбелязват, че партньорският консорциум създава обучителни ресурси, филм, ръководство, отворена онлайн платформа за обучение и комуникационен канал, които ще открият нови перспективи пред културния и образователен сектор в съответните страни, като начин за повишаване на нивото на знания и умения за дигитализация на старинни фотографии. 

В рамките на събитието са разгледани теми като „Дигитализация и промоция на фотографски колекции“ от д-р инж. Росен Петков, „Изследване и прилагане на методи за реставрация и консервация на книги и хартиени документи” от доц. проф. д-р. инж. Веска Лашева, ХТМУ, България, „Дигитализация и цифрово съхранение на снимки: ключов ресурс за повторна употреба” от доц. проф. Толга Чакмак, „Резолюция и Компресия” - инж. Нормундус Тилтинс, Техническо държавно училище - Рига, Латвия, Унгарско-френският фотограф Брасаи и родният му град Брашов, Д-р Даниел Назаре, Библиотека „Георге Баритиу” Брашов, Румъния, „Домашни и непрофесионални маломилетрови филми – имат ли място в технологичния 21 век?” от Калоян Здравков, Регионална библиотека - Велико Търново, България, Дигитализиране на старинни пощенски картички от Ниш“ от инж. Александра Аджич и Соня Сукович, Нишка градска библиотека - Стефан Сремач, Сърбия, и др. 

Интерактивната изложба бе открита от д-р Боян Блажев. „Тя представя примери за съвременен начин за експонация на дигитализирани фотографии. „Идеята на изложбата е да демонстрира модерен подход в презентирането на стари фотографии, които да  отговарят на съвременния информационен език. Това ще направи изображенията по-достъпни за аудиторията. Художествените проекти на изложбата представят холограмни проекции, 3D мапинг и други“, разказват организаторите на събитието.

Боряна Савова представи творбата фотоматерия, представляваща дигитализирана фотография в макроизображение. Самуил Младенов представи проекта „Сингулярност“, Нормундос Тилтинс „От филм към цифровизация. Как да се сканира Филм.“ Това е проект, които представя фотографска книга чрез приложение. Валентин Ваклинов представи „Дигитализиряне и експониране на старинни фотографии от началото на ХХ век.“ - проект, в който е експониран автентичен старинен негатив, дигитализиран, реставриран и оцветен така, че фотографията да придобие съвременен вид. Ивайло Стоянов експонира творбата „Сграфито, Серия Ъглови пространства, Пигментен печат, Дибонд“. Д-р Боян Блажев създаде проекта „Изкуствен интелект - фото реставрация“. Творбата представя  чрез 3D мапинг динамичната промяна от дигитализацията, дигиталната реставрация и оцветяване на  старинни фотографии. д-р Кристина Палас показа процеса „Ренесанс АI” , чрез коjто дигитализираните фотографии оживяват в анимирани видеа. Али Сахин, Лале Оздемир Сахин и Нури Таскин създадоха дигитална разходка, посветена на дигитална реставрация. Цветомир Крумов показа проекта „Графично изкуство вдъхновено от изкуствен интелект“ – анимирано видео. Иван Иванов представи генерирани с помощта на изкуствен интелект дигитализирани фотографии. УНИБИТ ЦПО създадоха холограмно изображение на експерт в дигитализацията, които представя процесите на реставрация, разказват още организаторите 

Целта на проекта е свързана с успешното валидиране и надграждане на цифровите умения на работниците за предстоящата нова фаза на индустриализация, която може да се постигне чрез непрекъснато обучение, квалификация и преквалификация. Двете събития както и всички продуктите на проекта Лаборатория за дигитална реставрация бяха създадени с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз, уточниха от екипа.