Зеленият преход на ТЕЦ "Бобов дол" – във фокуса на списание „TIME”

  • 24.05.2024
  • 24 часа

„България – бъдеще на фокус“, е озаглавило авторитетното американско списание “Time” страницата, посветена на България и трансформацията на ТЕЦ "Бобов дол" в майския си брой. Публикацията няма автор, а е маркирана с логото на ТЕЦ "Бобов дол", което подсказва, че е платена.

“Въглищата отдавна заемат централно място в енергийна сигурност и са опора на българската икономика“, се отбелязва в статията, цитирана от 24 часа. "Но дори и без да се отчитат предизвикателствата от пандемията (от Ковид - б.р.),ТЕЦ "Бобов дол" си поставя задача да се справи. С приблизително 850 служители централата отговаря за производството на около 4% от енергията на България," пише в публикацията.

„Възможността ТЕЦ "Бобов дол" да бъде представен в най-тиражното и едно от най- влиятелните списания в света – "TIME", е от една страна потвърждение, че пътят, по който сме поели, трансформирайки се, е правилен. В същото време е задължаващо да доведем нещата до край, какъвто ангажимент сме поели и към хората в региона“, казва изпълнителният директор инж. Любомир Спасов.

В материала се посочва, че инж. Любомир Спасов е решен да бъде част от радикалната трансформация на българската енергетика. „Ние даваме пример на другите топлоелектрически централи, които сега ни следват“, казва той.

Спасов изтъква: „Нашият парк за слънчева енергия е първият в страната, изграден от ТЕЦ. Ние бяхме първите, които въведоха биогориво, заменяйки въглищата".

„За характера на инж. Любомир Спасов говори много това, че той видя това като възможност, а не като заплаха,“ отбелязва авторитетното списание.

„За мен е голямо удоволствие да знам, че ще бъда човекът, който преобразява ТЕЦ "Бобов дол" в нов вид мощност от следващо поколение, отговарящо на екологичните изисквания… В рамките на следващите 5-10 г. ще бъдем такива, произвеждайки цялата си енергия от устойчиви източници като биогорива и слънчева енергия. ТЕЦ "Бобов дол" работи в партньорство с General Еelectric за доставка и монтаж на два броя газови турбини, работещи с водород, още една първа стъпка за българската въгледобивна промишленост,“ разказва Спасов.

Инж. Любомир Спасов следи и за това, по време на този преход централата да отговаря на строгите изисквания на законодателството на страната за опазване на околната среда. С магистърска степен по икономика и химическо инженерство, инж. Любомир Спасов разбира напълно значението на това ТЕЦ "Бобов дол" да привлече чужди инвеститори, от които се нуждае, за да реализира пълния си потенциал след въглищата.

„Проучваме възможностите за развитие на индустриален парк на наша земя, където наематели ще имат достъп до добри източници на енергия и вода и страхотни пътни и железопътни връзки“, казва Спасов.

„Като променим това, което предлагаме, ние също променяме нашата марка и демонстрираме, че е се движим в нова посока. Вече имаме много положителни сигнали от партньори, които очакваме скоро да дойдат тук, за да създадат своите производствени съоръжения“, каза инж. Любомир Спасов.

М. Л.

 

 

Панорама