National Geographic Society снима в Сакар

  • 23.02.2024
  • СБЖ
  • Златка Михайлова

Документална поредица, финансирана от National Geographic Society, представя инициативата „Европейски Зелен Пояс“ и работата на природозащитната организация „ Зелени Балкани“. Част от филма показва и района на свиленградското село Левка. Там екип на „Зелени Балкани“ се грижи за възстановяване на изчезналата от България преди години рядка птица белошипа ветрушка. Подкрепа оказва програмата LIFE на ЕС.

В своите серии младата режисьорка Alice Whitehouse, която работи заедно с оператора Ana Acomanoai, разказва за опазване на местообитания и редки видове по цялото протежение на бившата Желязна завеса – от Балтийското крайбрежие и Скандинавия до бреговете на Адриатическо и Черно море. Във фокуса попадат девствени територии, които са в основата на концепцията за Зеления пояс и трансграничното им опазване. В този емблематичен район „Зелени Балкани“ в партньорство с турската организация ,,Обратно към природата“ работят и за опазването на царския орел в трансграничните територии на Сакар и Странджа в двете съседни държави. Партньорството е част от мащабен международен проект – BESTbelt , координиран от германската EuroNatur Foundation с финансовата подкрепа на ЕС.

Alice Whitehouse е режисьор и фотограф с интерес към темите за опазването на дивата природа и човешката история, със специален фокус върху това как създадените от човека граници влияят на движението на дивата природа и застрашават уязвимите видове. Финансираният от National Geographic Society проект за изработването на уеб сериал е озаглавен „Rewilding the Iron Curtain“. Той се фокусира върху Европейския Зелен Пояс - екологичен коридор, следващ оригиналния маршрут на Желязната завеса. В период на подновено политическо напрежение и несигурност тази поредица от пет части представя природозащитници и обучители, работещи неуморно за защита на уязвими видове и местообитания по Зеления пояс, както и предизвикателствата, пред които са изправени .

Панорама