Евробарометър: Българите ценят ЕС, защото им дава излаз от родината

  • 06.06.2023
  • segabg.com

Другите европейци поставят на първо място демокрацията като обществена ценност.

Най-голямата европейска ценност за българите е свободата на придвижване, а не демокрацията, както смятат повечето европейски граждани. Една година преди европейските избори Евробарометър публикува днес проучване доколко гражданите осъзнават въздействието на ЕС върху техния живот, пише segabg.com.

Общо погледнато, европейците смятат демокрацията за най-важната ценност, която Европейският парламент трябва да защитава: 37% я поставят на първо място, следвана от защитата на правата на човека в ЕС и по света (28%), и свободата на словото и мисълта (27%).

В България приоритетите са разместени в сравнение със средното в ЕС. Данните сочат като най-важна ценност за българите свободата да пътуват (37%), следвана от спазването на върховенството на правото (34%) и зачитането на националните идентичности, култури и традиции в държавите членки на ЕС (30%). Българските респонденти поставят защитата на демокрацията чак на пето място (25%), като на същото мнение са анкетираните от Естония (26%), Словакия (25%), Румъния, Словения и Хърватия (всички с 24%).

Мнозинството от гражданите в ЕС (56%) проявяват интерес към предстоящите избори за Европейски парламент, което представлява 6 процентни пункта увеличение в сравнение с равнището през 2018 г. – една година преди миналите европейски избори през 2019 г. В България делът на респондентите, които заявяват, че се интересуват от европейските избори през 2024 г., е 41%, с което страната се нарежда до Франция (40%), като най-ниски нива по този показател се наблюдават в Чехия (27%) и Словакия (26%).пейски избори.

Около две трети от анкетираните (67%) на европейско ниво заявяват, че вероятно ще гласуват, ако изборите за Европейски парламент се проведат следващата седмица. Подобен въпрос беше включен в проучването на Евробарометър на ЕП през април 2018 г., когато този дял бе 58%, което показва, че понастоящем гражданите са по-склонни да гласуват на европейските избори през 2024 г., отколкото в същия период преди изборите през 2019 г. Мнозинството от българските респонденти (55%) също споделят, че биха гласували на следващите европейски избори, но все пак това е едно от най-ниските нива за ЕС заедно с резултатите в Хърватия (53%) и Словакия (50%).

54% от респондентите на европейско ниво са доволни от начина, по който функционира демокрацията в ЕС. Най-висока е неудовлетвореността на българските респонденти по отношение на борбата срещу корупцията (72%), политическите партии, които вземат предвид интересите на хората (62%) и върховенството на закона (56%), като неудовлетвореността от провеждането на свободни и честни избори е 52%, най-високият показател за ЕС.

По-голямата част от гражданите на ЕС са наясно с въздействието, което ЕС оказва върху тяхното ежедневие: около седем на всеки десет респонденти (71%) споделят това мнение, като близо една пета (18%), смятат че действията на ЕС оказват голямо въздействие. Делът за България по отношение на въздействието, което ЕС оказа върху ежедневието на гражданите, е 60%, което е най-ниско за ЕС. На на същото мнение са анкетираните от Италия, Естония и Латвия.

В България най-високи са нивата на удовлетвореност от ЕС в областта на подкрепата за Украйна (55%), следвана от програмата в областта на цифровите технологии (52%) и външната политика (49%).

Проучването Евробарометър на Европейския парламент от пролетта на 2023 г. е направено между 2 и 26 март 2023 г. сред 26 376 граждани от всички 27 държави членки под формата на интервюта лице в лице, допълнени с видео интервютата в Чехия, Дания, Финландия и Малта. Средните данни за ЕС са претеглени според броя на населението във всяка държава членка.

 

Панорама