Снежана Тодорова: Подкрепяме колегите от „Розенфелд и Ко“, които от 2 г. не получават заплати

  • 27.01.2023
  • СБЖ

СБЖ настоява работодателят „Розенфелд и Ко“ АД да изплати всички задължения на колегите и призовава всички ангажирани с казуса институции да положат най-добра грижа за ангажиране на отговорността на работодателя и намиране на работещо решение за удовлетворяване на справедливата претенция за заплащане на положения труд, заяви председателката на СБЖ.

Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, сподели пред сайта на СБЖ следното становище:

СБЖ в качеството си на доброволно сдружение на българските журналисти за защита на журналистическите професионални, социални и синдикални права и интереси изразява своята безусловна подкрепа и одобрение за нашите колеги – бивши служители в издаващото медии дружество „Розенфелд и Ко“ АД, които не получават изработени трудови възнаграждения близо 2 години.

С регистрация в Стара Загора, дружеството е доставчик на медийни услуги, вписан в Публичния регистър на СЕМ, с удостоверения за регистрация на програми „ТВ+“, “action+”, “cinema+”, “comedy+”, „Еф+“, „спорт+“.

След подписка на журналисти, оператори, режисьори, звукооператори, техници и други бивши служители от национална телевизия ТВ+, работила в София на ул. „Магнаурска школа“, до ИА „Главна инспекция по труда“, са извършени проверки и установени изискуеми и неизплатени от работодателя големи задължения за трудови възнаграждения.

През 2022 г. започна съдебно производство пред Окръжен съд - Стара Загора срещу „Розенфелд и Ко“ АД за неплатежоспособност. На дружеството е назначен предварителен временен синдик. Делото бе отново отложено за 28 февруари 2023 г.

Всеки български гражданин има право на достоен живот. Всеки български журналист има право свободно да упражнява професията си. А този пореден случай в медийния сектор, засягащ десетки и стотици граждани, отново поставя на дневен ред голямата цел за прозрачност в собствеността върху медиите.

СБЖ настоява работодателят „Розенфелд и Ко“ АД да изплати всички задължения на колегите и призовава всички ангажирани с казуса институции да положат най-добра грижа за ангажиране на отговорността на работодателя и намиране на работещо решение за удовлетворяване на справедливата претенция за заплащане на положения труд.

© СБЖ