Сезоните на природата и човека в „Акварел“ и „П(р)освещения“

  • 23.11.2022
  • СБЖ
  • Майя Любомирска
Снимка: БТА

В студената дъждовно-снежна ноемврийска вечер свещеният храм на българската книжнина Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ стана за пореден път гостоприемен домакин за ценителите на поезията и платното. Симбиоза между поет и художник, между пластична и словесна метафора – така изглежда финалът на сътрудничеството между поетите Боян Ангелов, Иван Гранитски и художника Ивайло Мирчев. Те зарадваха читателите с премиерата на новоизлезлите книги „Акварел“ на Иван Гранитски и Ивайло Мирчев и „П(р)освещения“ на Боян Ангелов.

Учени, издатели и прекрасни поети, Иван Гранитски и Боян Ангелов съчетават философската дълбочина с усещането за родова памет. Думите са на доц. Георги Цанков от Института по литература на БАН, който откри вечерта.

Иван Гранитски и Боян Ангелов са автори и издатели, които имат мисията да издават най-доброто от българската и световната литература. Георги Цанков подчерта и високата ерудиция на двамата творци, които познават литературата от Античността до наши дни. И не пропусна да отбележи големият философски заряд, който носят двете нови стихосбирки.

Сега, когато написах думата стихосбирки, малко се препънах, защото и двете книги – но особено „Акварел“ - не са само сборници с поезия, но и чудесни албуми, излезли изпод ръката на художник. Преливащите се акварели на Ивайло Мирчев чертаят кръговратите на човешкия живот, смяната на сезоните и настроенията, вечната битка на светлината над мрака... Редуват се есенни горски пейзажи и сенки на стари български градчета. Прелитаме в космоса и се връщаме при родовата памет. И това заедно с брилянтните октави на Иван Гранитски прелива в едно ноктюрно на житейските светове.

„Акварел“ е една симбиоза между художник и поет. Пластическите метафори в някои случаи даже имат по-голяма сила от думите.“, каза са сайта на СБЖ Иван Гранитски. Той разказа и как се е родила новата книга.

„Още преди десетина години забелязах, че една от силни линии в творчеството на Ивайло Мирчев е акварелът. Това е много трудна техника. Най-големият съвременен жив български художник Любен Зидаров, който влиза в 100-годишнината си, е казвал, че най-талантливият след него в областта на акварелите е Ивайло Мирчев. Съзерцавайки акварели на Ивайло, написах първите октави. Нарекох ги октави, защото това са два куплета по четири стиха. Постепенно се родиха 50 октави. Ивайло притури свои 28 акварела. Получи се една добра симбиоза.“ , каза още Гранитски.

Радостно е, че скоро ще можем да държим в ръце и още една съвместна книга - „Пастел“. Тя също е готова и тръгва към читателите. Ивайло Мирчев реализира и тази още по-трудна техника в 39 пастела, а Иван Гранитски прибавя над 100 прекрасни стихове- октави.

В „П(р)освещения“ Боян Ангелов събира стиховете си три цикъла: посвещения на писатели и дейци от Възраждането, на приятели - писатели и поети, които вече не са между нас, и на приятелите, които за радост са още живи, сподели авторът на новата стихосбирка.

Да им пожелаем : На добър път към читателите!