Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 27 октомври 2022 г.

  • 18.11.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 11,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха членовете на УС:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Благой Цицелков, Велиана Христова, Георги Калагларски, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев, Марияна Бояджиева.

Отсъстваха: Павлета Давидова, член на УС на СБЖ, Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Среща с екипа на сайта на СБЖ.

2. Обсъждане на предложенията за Годишни награди на СБЖ за периода от 15 октомври 2021 г. до 15 октомври 2022 година.

3. Разни.

/Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

Среща с екипа на сайта на СБЖ.

В конструктивен дух,с идеи и препоръки за по-нататъшната визия и конкурентноспособност,за нови рубрики, привличане на реклами и сътрудничество, премина срещата с екипа на сайта на СБЖ, в която с изказвания се включиха всички присъстващи членове на УС на СБЖ.

След станалото обстойно обсъждане УС на СБЖ РЕШИ:

  1. Считано от 1 октомври 2022 година до 31 декември 2022 година да бъдат увеличени възнагражденията на Къдринка Къдринова, отговорен редактор на сайта на СБЖ, Майа Любомирска и Розалина Евдокимова, редактори в сайта.
  2. На заседание на УС на СБЖ през месец ноември, т.г. отново да се дебатира и вземе решение за бъдещото списване и визия на сайта, както и числеността на работещите в него.

Точка 2

Обсъждане на предложенията за Годишни награди на СБЖ за периода от 15 октомври 2021 г. до 15 октомври 2022 година.

След като изслуша г-н Ивайло Диманов, председател на Комисията по професионално-творчески въпроси и се запозна с постъпилите предложения за носители на годишните награди на СБЖ в съответните категории за периода от 15 октомври 2021 г. до 15 октомври 2022 година, взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от Антоанета Титянова,Георги Калагларски,Екатерина Кючукова,Дияна Желязкова,Велиана Христова, Благой Цицелков, Дарина Маринова,Анна Заркова, Борислав Костурков, Марияна Бояджиева и Снежана Тодорова Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:

Наградата „Йосиф Хербст” за цялостен принос към българската журналистика да бъде връчена на НИКОЛАЙ КОНАКЧИЕВ.

Награда за радиожурналистика да бъде връчена на Мая Щърбанова, кореспондент на БНР в град Добрич.

Награда за телевизионна журналистика да бъде връчена на проф. Минчо Христов, водещ в ТВ „Евроком”.

Колективна награда за печат да бъде връчена на в. „Марица” - Пловдив.

Награда за фотожурналистика да бъде връчена на доц. Красимир Стоичков.

Награда за операторско майсторство и графичен дизайн да бъде връчена на Владимир Богдански,оператор в БНТ.

Награда за книга – документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите да бъде връчена на Дамян Обрешков за книгата „Журналистиката – моят живот”.

Награда за кореспондент на централна медия в страната да бъде връчена на Мартин Георгиев – кореспондент на Нова Телевизия.

С награда за млад журналист до 35 години да бъдат отличени: Стоян Тончев  „Либерта“ – Поморие, Айше Сали – БНТ, Александър Марков – БНТ .

Награда за журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес“ бъде връчена на Мария Петрова – в. „Марица“ – Пловдив.

Със специални отличия на СБЖ да бъдат отличени: Анжел Вагенщайн по повод 100-годишнината му, проф. Минка Златева, по повод 80-годишнината и, д-р Никола Терзиев, главен редактор на сп. “Труд и здраве”, по повод 80-годишнината му и 20-годишнината на списанието, Наско Начев, в.”Глас” – Пловдив, Николай Колев, водещ в ТВ “Евроком”, Валентин Дишев от радио Благоевград, по повод 60-годишнината му и за подкрепата на българската литература в предаването му „Страници”, Нери Терзиева – посмъртно, за цялостната й журналистическа дейност, за високия професионализъм, човеколюбие и неприкрита пристрастност към истината.

Церемонията по връчването на годишните журналистически награди на СБЖ да се проведе на 11 ноември 2022 година от 18.00 часа в Клуб „Журналист”.

Точка 3

Разни.

Присъстващите на заседанието бяха запознати с писмо, подписано от г-жа Жени Александрова, председател на 64-то журналистическо дружество и г-жа Т.Китик от 27-мо журналистическо дружество, в което те поставят въпроси по отношение дейността и регламента за ползване на Клуб „Журналист”.

След като взе под внимание мненията и направените конкретни предложения УС на СБЖ РЕШИ: Отлага за следващото заседание на УС на СБЖ обсъждането на депозираното писмо и вземането на решение.

3.1.

Членовете на УС на СБЖ изслушаха наемателите на МДЖ-Варна по тяхна молба.Бяха поставени въпроси, свързани с по-нататъшното стопанисване на дома в дългосрочен план, възможности за кандидатстване по програма за инсталиране на фотоволтаични системи на сградите и впечатления за отминалия почивен сезон.

След като взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от Георги Калагларски, Велиана Христова, Марияна Бояджиева, Дияна Желязкова и Екатерина Кючукова УС на СБЖ РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ членовете на Стопанската комисия и експертният съвет към нея на свое заседание да обсъдят поставените въпроси и излязат със становище, което да предоставят на вниманието на членовете на УС на СБЖ на следващо заседание и на наемателите в МДЖ-Варна.

3.2.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира участниците в заседанието за предстоящо провеждане на конференция „Регионални медии и общински власти”, която ще се състои в град Кресна на 18 ноември, т.г., на която СБЖ е официален партньор.На конференцията са поканени за участие кметовете на общините Перник, Радомир, Дупница, Бобошево, Кочериново, Благоевград, Симитли, Струмяни, Сандански, Петрич и Кресна и представители на регионалните медии от този регион.

3.3.

Дружеството на практикуващите връзки с обществеността при Съюза на българските журналисти организира семинар на тема: „Свободата на медиите и защита на личните данни“, на 1 декември от 9,30 часа в град Пловдив. Участието в семинара за членове на СБЖ е безплатно.

3.4.

ВЪЗЛАГА на председателите на комисии към УС на СБЖ за следващото заседание да подготвят и представят отчет за свършената работа на комисиите до този момент.

 

       /Закрито в 16,55 часа./