Иде Европейска анти-SLAPP конференция - против съдебни дела, тормозещи журналисти

  • 21.07.2022
  • anti-slapp-con.ecpmf.eu

Европейският център за свобода на пресата и медиите (ECPMF) и Коалицията срещу SLAPP в Европа (CASE) подготвят Европейска анти-SLAPP конференция, която ще се състои през октомври в Страсбург. Тя ще е под патронажа на Европейския парламент и с подкрепата на Съвета на Европа. Онлайн и присъствената регистрация започва на 8 август. СБЖ твърдо подкрепя всички анти-SLAPP инициативи и подготвя своя кампания против тормоза на журналисти и саботирането на работата им чрез съдебни дела.

Европейският център за свобода на пресата и медиите (ECPMF) и Коалицията срещу SLAPP в Европа (CASE) са организаторите на предстоящата на 20 октомври в Страсбург Европейска анти-SLAPP конференция. Тя е насочена против порочната практика чрез съдебни дела да се тормозят журналисти и да се пречи на разобличителната им работа. Конференцията ще е под патронажа на Европейския парламент и с подкрепата на Съвета на Европа. Онлайн и присъствената регистрация започва на 8 август.

Стратегическите съдебни дела срещу участието на обществеността, известни със съкращението SLAPP, са правни заплахи и съдебни дела, използвани от влиятелни лица и корпорации, за да ограничат свободата на изразяване чрез сплашване и обезкуражаване на журналистите да събират и публикуват информация по обществени въпроси. Стратегията за използване на изцяло или частично неоснователни съдебни дела срещу журналисти ги принуждава да инвестират време, пари и енергия, за да се защитават в съда.

През последните три години организациите на гражданското общество в Европа обединиха сили, за да се противопоставят на SLAPP, което доведе до мобилизиране на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа в отговор и противодействие на подобни заплахи с конкретни инициативи. СБЖ твърдо подкрепя всички анти-SLAPP инициативи и подготвя своя кампания против тормоза на журналисти и саботирането на работата им чрез съдебни дела.

Целта на подготвяната за октомвр конференция е да разгледа европейски и национални политически и други инициативи срещу SLAPP, да извади наяве въздействието им върху журналистиката и да обсъди наличната финансова и практическа подкрепа за журналисти, взети на прицел от SLAPP.

Конференцията ще събере членове на коалиция CASE, жертви на SLAPP, експерти, журналисти, медийни специалисти, адвокати, политици, защитници на свободата на словото, представители на академичните среди, омбудсмани, съдии и представители на гражданското общество.

По време на конференцията CASE ще обяви победителите във второто по рода си европейско SLAPP състезание. Състезанието SLAPP се организира ежегодно от CASE като възможност за разпознаване на най-злоупотребяващите със съдебни дела срещу журналисти дейци и корпорации в Европа.

Отразявайки широкообхватното въздействие на SLAPP, конкурсът ще открои в шест категории влиятелни личности и корпорации, тормозещи журналисти чрез съдебно преследване. Категориите са следните:  корпоративен нападател на годината, SLAPP политик на годината, пристрастен към съдебни спорове на годината, нпадатели на годината, международен нападател на годината и накрая наградата People's Choice ("Изборът на хората").

Подробностите за подготовката на конференцията и за предстоящата регистрация могат да се следят на сайта й.

Акценти и позиции