Симеон Василев анализира спиралата на споделянето в социалните мрежи

  • 07.07.2022
  • БТА

Симеон Василев предлага в новата си книга хипотезата за спиралата на споделянето, чийто център са социалните мрежи.

Традиционните медии, на базата на които е създадена теорията за спиралата на мълчанието, отдавна нямат изключителната власт да формират мнения. Тяхната сила ако е не напълно отнета, то е твърде отслабена от социалните мрежи. В социалните мрежи гражданинът доби чувството за свобода на мнението и липса на страх от социална изолация, но въпросът е дали това действително е така", казва авторът на "В спиралата на споделянето".

По думите му проблем е недостатъчно изследваната психология на потребителя в мрежовото общество, както и все още непризнатите от всички принципи на свързания свят. Формулата "алгоритми плюс социални мрежи" е част от променливите в съвременното информационно уравнение, което е в основата на спиралата на споделянето.

До каква степен социалните мрежи допринасят за структурната промяна в публичната сфера? Водят ли социалните мрежи до монополизиране на обществените дебати и контрол върху общественото мнение? Това са много важни въпроси, които все още чакат еднозначния си отговор от  комуникационната наука и по специално от теорията на публичността, казва Василев.

По думинте му старите и новите медии са като калифорнийския скицник на Пабло Пикасо - 25 листа подвързани със спирала, която прави творбите с две лица. Мрежата дърпа конците и разпределя ролите според непостоянните капризи на споделянето. Традиционните медии и социалните мрежи са като две лица на една и съща творба от скицника на публичността. Необходимо е фундаментално преосмисляне на социалното взаимодействие в дигиталния свят. Спиралата на мълчанието и спиралата на споделянето са като двойна спирала в ДНК-то на социалните мрежи, в които се осъществява синтеза на публичната информация и обществения дневен ред, информира БТА.

Научен редактор на монографията е проф. д-р Иванка Мавродиева, рецензенти са проф. д-р Лилия Райчева и доц. д-р Александър Донев. Редактор е Мая Люцканова. Дизайнът на корицата е на Маргарита Василева.

 

 

м.л.