Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 7 февруари 2020 година

09.03.2020 /20:31 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Присъстваха: 11 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Любомир Пеевски,Розита Попова и Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика на СБЖ

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Георги Добрев – правен консултант

 

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за  подготовката на Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

2. Обсъждане на предложение за наем МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб.

3. Обсъждане на покани за участия на членове на СБЖ в международни прояви.

4. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

Господин Веселин Константинов, член на Комисията по организационните въпроси информира за броя на предадените в СБЖ до 5 февруари 2020 година /краен срок/ в СБЖ протоколи за избор на делегати от журналистическите дружества, провели своите събрания;  и запозна присъстващите с някои конкретни предложения, записани в протоколите.

УС НА СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

УС НА СБЖ РЕШИ: През следващата седмица на сайта на СБЖ да не се качва информация за броя на получените протоколи и брой избрани делегати за предстоящото Общо събрание.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“,  против – Валентин Колев, въздържали се – няма.

 

По точка 2–Обсъждане на предложение за наем МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб.

След като изслуша г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ и взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от присъстващите на заседанието УС НА СБЖ РЕШИ:

Възлага на г-н Георги Добрев, правен консултант да подготви допълнения към предложената оферта за наем на МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб, а именно: наемна цена, инвестиционни намерения на наемателите, неустойка, начини за прекратяване на договора, професионална способност и квалификация на кандидат-наемателя, финансово-икономическа обезпеченост на кандидата, предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция, които да доказват, че при неизпълнение на договора наемодателят ще има възможност да претендира обезщетение и да прекратява незабавно договора и подготви проект на договор, който да бъде изпратен на г-н Стоян Златев, управител на фирма Роял Клуб.
Предлага на Общото събрание на СБЖ да делегира право на следващия Управителен съвет да сключва договори за отдаване под наем на базите на СБЖ: МДЖ-Варна, ТБ Банкя и ТБ Батак с наематели за срок от 3 + 7 години.

 Гласували членове на УС на СБЖ:  11 гласа „за“, против - няма,въздържали се - няма.

По точка 3 - Обсъждане на покани за участия на членове на СБЖ в международни прояви.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ сподели впечатленията си от посещението си на журналистическа среща в Красноярск. Това лято 23 красноярски журналисти ще почиват в МДЖ-Варна. Подписан е двустранен договор за сътрудничество.

Присъстващите на заседанието бяха информирани, че Съюза на журналистите в Република Корея има избран нов председател.  Колегите от Република Корея настоятелно молят да бъде определен състава на делегацията, която ще посети Корея и предлагат да посетят България през месец април, а делегацията на СБЖ да посети Корея през месец  май.

УС НА СБЖ РЕШИ: На следващото заседание да бъде определен състав на делегацията на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ – 11 гласа „за“, против – няма, въздържали се – няма.

По точка 4- Разни

4.1.Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите за предстоящи  срещи в СБЖ, както следва:

- На 12 февруари от 11.00 часа с почетния консул на Йордания д-р Хасан Бармауи на тема: сътрудничеството между България и Йордания;

- На 13 февруари от 11.00 часа с палестинския посланик Н.Пр. Ахмед Ал-Мадбух на тема: „Защо Палестина не приема т.нар. „сделка на века“, както е известен предложеният от американския президент Доналд Тръмп план за израелско-палестинския проблем?“;

- На 18 февруари от 11.00 часа Н.Пр. Каридад Ямира Куето Милиан ще говори на тема „Куба днес“.

Очаква се потвърждение за срещи с г- жа Херо Мустафа, посланик на САЩ и с г-н Мануел Корчек, посланик на Словашката република.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

      4.2. УС на СБЖ РЕШИ: Организира обществена дискусия за състоянието на медийната   среда и предприетите законодателни промени. Дискусията да се състои на 17 февруари 2020 година от 10.00 часа в СБЖ. За участие да бъдат поканени утвърдени медийни експерти, университетски преподаватели, ръководите на обществените медии – БТА,БНР,БНТ, главни редактори и журналисти от печатни и електронни медии, Комисията по културата и медиите към НС, СЕМ и др.

Гласували членове на УС на СБЖ – 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

    4.3. С предложение към СБЖза участие в проект на тема : „Как да се предпазим от фалшивите новини“се е обърнал г-н Анселмо Капороси, представител на Италианската стопанска камара. Попълнени са необходимите за кандидатстване документи.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

  4.4. Господин Васил Сотиров, председател на Комисията по международна дейност и проекти запозна присъстващите с молба за помощ от името на Асоциацията на китайските журналисти за осигуряване на 5 милиона медицински маски, които да бъдат раздадени на семействата на китайските журналисти. Разноските по закупуване и транспорт са за тяхна сметка.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

4.5. Господин Ивайло Диманов, председател на комисията по професионални и творчески въпроси сподели намерението за стартиране чрез използване мултимедията, която има в клуба, за да се показват на наши колеги, особено социално слаби, безплатно стари любими филми. Това да става в ранния следобед, когато никой не влиза в клуба. Прожекциите ще бъдат напълно безплатни за членовете на СБЖ.

Поканен е театрален  състав – „Арт фондация“,  който представя  моноспектакли,  подходящи за малката площ, която има като сцена в клуб „Журналист“. Условието е да ползват клуба, но за колеги, членове на Съюза на българските журналисти, входът да бъде безплатен, срещу показване на заверена журналистическа карта.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

4.6. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира за получено дарение от Българския червен кръст, съдържащо адаптирани млека и каши. Осъществена е връзка с възрастни и нуждаещи се членове на съюза, за да получат продуктите.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Сподели в
 

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.03.2020/20:31

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Един от най-красивите месеци в годината – май, ни радва не само с облечените в бяла премяна дървета и раждащата се пролет, а и с очакването,че идва Денят на равноапостолните братя Кирил и Методий, когато отбелязваме българската просвета и култура, когато част от учениците завършват школото и поемат нелекия и пълен з неизвестности път на живота. Тогава не пропускаме да отбележим и почетем труда на всички подвластни на българското слово, сред които сме и ние журналистите, а и тези,които издават книгите. В навечерието на празника „се срещнах“ с една дама, съчетала в себе си тези две толкова отговорни и трудни професии. В дните на пандемия разговарям с известната журналистка и издател Надежда Кабакчиева.

23.05.2020 /08:20 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

125 години изминаха от гибелта на героя и идеолога на кубинското национално освобождение - поета и публициста, пристигнал с кораб да освобождава родината си и убит преди да изгрее свободата й, досущ автора на „Хаджи Димитър” и „Смешен плач”. Народът на Куба го нарича Апостол на свободата - както ние, българите, наричаме и нашия най-свят герой. Днес паметникът на Марти в София отново бе отрупан с цветя - никаква пандемия не може да попречи на почитта.

19.05.2020 /20:41 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Разказваме за изтъкнатия съветски кинодокументалист, извървял с камера всички фронтове на епохалната битка с хитлеризма и оставил уникални исторически кадри, влезли в съветско-американската документална киноепопея от 1978-ма „Неизвестната война/Великата Отечествена”.

09.05.2020 /14:48 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

Тези, които са израснали със съветски филми, навярно си спомнят в лентите, посветени на Великата отечествена война, изразителния и плътен глас, който започваше съобщенията за войната с „От съветското информбюро“, или пък „Внимание! Говори Москва!“. Гласът на Юрий Левитан. Говорителят, чийто глас по време на войната чакаха да чуят от най-възрастния до най-малкия в Съветския съюз.

08.05.2020 /09:22 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

През 2020 г. се навършва век и половина от първото гражданско честване на равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий в Хасково, за което има писмени свидетелства.

24.05.2020 /14:58 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Като кмет в началото на ХХ век Тодор Табаков построява най-много училища в Плевен, част от които се ползват и до ден-днешен.

24.05.2020 /13:50 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

Решението е взето от УС на СБЖ съобразно заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и в отговор на многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020 /20:57

Настояваме заедно с приемането на новия медиен закон и задължителната публична обществена експертиза по него с участието на медиите и гражданското общество, да се поиска оставката на сегашния неубедителен състав на СЕМ, като с новия закон да бъде увеличена числеността му и да бъде създаден нов, истински обществен регулатор с граждански квоти в него, като гаранция за независимостта му.

10.05.2020 /17:04

 Мнения

Като председател на Комисията по журналистическа етика подкрепям позицията на Управителния съвет на СБЖ, споделена и от много колеги, че в този си състав и формат СЕМ не може да бъде гарант на свободата на словото и е натоварен с непосилни за неговата незадоволителна експертиза задачи. Крайно време е СЕМ да бъде преформатиран, да се създаде по-широка регулаторна рамка на обществените медии, да се включи гражданска квота и се въведе обществен надзор в медийния регулатор.

11.05.2020 /14:18 | Автор: Мария Нецова | Източник: СБЖ

Всяка година, особено по това време, когато „Безсмъртният полк” стяга редиците си да премине по трудния и славен път на Победата, донесла освобождението на Европа и света от „хитлеристката чума” – по-страшна от всяка позната пандемия, се активизират, особено в медиите, споровете кой има по-голям принос.

04.05.2020 /13:37 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 15 гости

Бързи връзки