Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 декември 2019 г.

22.01.2020 /14:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Присъстваха 13 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров,Велиана Христова,  Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъства: Васил Сотиров.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния  съвет на СБЖ, Георги Добрев, правен консултант на СБЖ и Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.
2. Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СББЖ.
3. Обсъждане на инвестиционно предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.
4. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

1.1.УС на СБЖ изслуша госпожа Розита Попова, председател на Комисията по организационни въпроси за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март и ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2–Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СБЖ.

Присъстващите на заседанието изслушаха г-н Георги Калагларски, който обстойно ги запозна с предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ и отговори на поставенитевъпроси.

УС НА СБЖ РЕШИ: ВЪЗЛАГА на г-н Георги Калагларски да доработи и доразвие предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ на базата на изказаните мнения и направените конкретни предложения от членовете на УС на СБЖ и то да бъде обсъдено отново на заседание на Управителния съвет.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10  гласа „за“, 1 глас „против“, 1 глас „въздържал се“.

По точка 3  - Обсъждане на инвестиционно предложения за стопанисване на Творческа база – Банкя.

След като взе под внимание становището на г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ, УС НА СБЖ РЕШИ: НЕ ПРИЕМА инвестиционното предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.

Гласували членове на УС на СБЖ:: „за“ – 11 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 4 – Разни

Г-жа Снежана Тодорова информира присъстващите за участието си в срещата с госпожа Дуня Миятович, Комисар за човешките права на Съвета на Европа, която е силно обезпокоена от продължаващото влошаване на медийната свобода в България.По време на срещата са обсъдени предложенията на СБЖ за промени в законодателството във връзка с инициативата на съюза за защита на журналистическия труд в превод на английски език.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с детайли около честването на 110-годишнина от рождението на безсмъртния български поет Никола Вапцаров,под патронажа на президента на Република България, на което СБЖ, съвместно със СБП, Фондация „Вапцарова вяра“ и НДК бе съорганизатор. Госпожа Тодорова изрази възмущението си от необективното отразяване на събитието от страна на Българската национална телевизия.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Участващите в заседанието бяха осведомени от г-жа Снежана Тодорова за спечелен проект към фонд  „Руский мир“ за провеждането на журналистическа конференция на тема „ 141 години от възстановяване на дипломатически отношения „България – Русия“ от 4 до 7 март 2020 година.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Управителният съвет на СБЖ ДАВА СЪГЛАСИЕ да предостави под наем на „РОЯЛ-КЛУБ“ ЕООД с управител Стоян Златев за временно и възмездно ползване Кафе-аперитив „Море“ в МДЖ-Варна, със застроена площ 49,5 кв.м. за месеците юни, юли и август 2020 и 2021 година или общо за шест месеца на двете години при наемна цена в размер на 1050 /хиляда и петдесет/ лева, с включен ДДС.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 10 гласа, „против“ няма, „въздържали се“ няма.

Присъстващите получиха покана да присъстват на няколко прояви:

- Специален коледен благотворителен базар в подкрепа на хора на изкуството на 15 декември  2019 година от 11 до 18.00 часа в Клуб „Журналист“.  Идеята на организаторите е да бъдат събрани средства за обитателите на Дома на ветераните на изкуствата;
- В навечерието на светлите Коледни празници своя лекция в СБЖ ще изнесе иранският поет Наби Масуми Ахмади. Тема на лекцията ще бъде: "Исус Христос в творбите на персийските поети".Тя ще се състои на 17 декември 2019 година от 17.30 ч.
- На 19 декември, четвъртък, от 11.00 ч. в Съюза на българските журналисти, ул. "Граф Игнатиев" 4, ет. 1, ще се състои представяне на книгата на Анастасия Кузнецова и Жан БатистБутера "Огън, тлеещ под вода" и среща с авторите, които ще представят свои виждания по теми, свързани с подсъзнанието.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

 4.6. Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: През месец февруари, 2020 година да сеорганизират и проведат регионални срещи с председателите на журналистическите дружества на СБЖ.

4.7.ДАВА СЪГЛАСИЕ г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ да заснеме филмов материал за състоянието на Творческа база на СБЖ град Банкя, след направения й ремонт, който заедно с вече подготвения материал от г-жа Светла Каменова да станат достояние на колегията по време на срещите.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 9 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Председателят на Съюза на журналистите в Подмосковието и секретар в СЖР Наталия Чернишова участва в Международната журналистическа конференция, посветена на 141-годишнина от установяването на българо-руските дипломатически отношения, организатор на която беше СБЖ.

25.03.2020 /18:19 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

До 17 април в Президентския център “Борис Елцин“ в Екатеринбург е подредена изложбата на личния фотограф на президента Борис Елцин и един от най-известните майстори на обектива в Русия и света Дмитрий Донски - „Зад кадър“ представя свои снимки, придружени от историите на тяхното създаване.

22.03.2020 /17:53 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Миналата седмица вицепрезидентът на МФЖ и секретар на СЖР Тимур Шафир беше гост на СБЖ по повод Международната журналистическа конференция във връзка със 141-годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Русия.

11.03.2020 /18:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Какви истории стоят зад прочутия кадър, заснет на 5 март 1960 г.? Каква драма я предшества и още какви следват? Защо тиражиралият я италиански издател Джанджакомо Фелтринели и изнеслият илюстрирания с нея „Боливийски дневник” Антонио Аргедас загиват еднакво? Крачил ли е Бърни Сандърс до Че и Фидел в Хавана?

09.03.2020 /14:45 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Парадакосите и нелепиците край нямат... И по света, и в България. Защо ли? Ами ето ви пример. Преди няколко години моя колежка, която работеше тогава във в. „Новинар” и поддържаше и рубрика за годишнини на известни личности, подирила снимка на легендарния в гилдията ни проф. Георги Боршуков.

28.03.2020 /13:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Главният уредник в Регионалния исторически музей Милен Вълчев публикува интересно проучване за присъствието на руската емиграция в Харманлийска околия между двете световни войни.

16.03.2020 /12:59 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое специално послание президентът на Международната федерация на журналистите (МФЖ) Юнес Мджахед призовава организациите членки, сред които е и СБЖ, да продължават да бранят правата на журналистите дори и в тежките условия на глобалната здравна криза около коронависура/ Covid-19. Предлагаме текста на обръщението, получено в СБЖ.

23.03.2020 /13:12

Държавният глава е обезпокоен, че предвидените санкции за невярна информация могат да бъдат употребени срещу всяко неудобно свебодомислие и ще останат в сила и след края на сегашната криза с коронавируса. Румен Радев призовава също така за спешни социални мерки за защита на най-пострадалите от настоящата ситуация

22.03.2020 /13:52

Под предлог за борба с дезинформацията около сегашната пандемия, се предлага оспорван от гилдията и обществото орган като СЕМ да цензурира онлайн медии, което е в разрез с конституцията. Недопустимо е това да се прави по принцип, а особено пък в условията на извънредно положение и преди сериозно професионално обсъждане на преструктурирането на СЕМ, смята председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова

20.03.2020 /20:47

 Мнения

В тези дни на непреживени досега изпитания, когато виждаме какво става в живота „по света и у нас” през прозореца или от екрана на телевизора, чуваме гласове на близки и приятели по телефона, абе една нежелана, но явно нужна изолация – човек, за да избегне неминуемото изостряне на атмосферата и отношенията вкъщи – какво му остава: да коментира последната информация от кризисния щаб или разните конспиративни версии откъде и как ни се стовари на главите този коронен вирус. Дори такива прочетени през годините мнения, че земята се опитва с всякакви средства да се освободи/спаси от нас и т.н.

22.03.2020 /18:04 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

От началото на вечерните балконни аплодисменти – благодарност към лекари, медицински сестри, санитари, органи на реда, фармацевти, които се грижат разпространението на коронавируса да се ограничава, аз лично ръкопляскам силно за журналистите.

18.03.2020 /14:53 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 11 гости

Бързи връзки