Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 декември 2019 г.

22.01.2020 /14:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Присъстваха 13 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров,Велиана Христова,  Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъства: Васил Сотиров.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния  съвет на СБЖ, Георги Добрев, правен консултант на СБЖ и Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.
2. Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СББЖ.
3. Обсъждане на инвестиционно предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.
4. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

1.1.УС на СБЖ изслуша госпожа Розита Попова, председател на Комисията по организационни въпроси за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март и ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2–Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СБЖ.

Присъстващите на заседанието изслушаха г-н Георги Калагларски, който обстойно ги запозна с предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ и отговори на поставенитевъпроси.

УС НА СБЖ РЕШИ: ВЪЗЛАГА на г-н Георги Калагларски да доработи и доразвие предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ на базата на изказаните мнения и направените конкретни предложения от членовете на УС на СБЖ и то да бъде обсъдено отново на заседание на Управителния съвет.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10  гласа „за“, 1 глас „против“, 1 глас „въздържал се“.

По точка 3  - Обсъждане на инвестиционно предложения за стопанисване на Творческа база – Банкя.

След като взе под внимание становището на г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ, УС НА СБЖ РЕШИ: НЕ ПРИЕМА инвестиционното предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.

Гласували членове на УС на СБЖ:: „за“ – 11 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 4 – Разни

Г-жа Снежана Тодорова информира присъстващите за участието си в срещата с госпожа Дуня Миятович, Комисар за човешките права на Съвета на Европа, която е силно обезпокоена от продължаващото влошаване на медийната свобода в България.По време на срещата са обсъдени предложенията на СБЖ за промени в законодателството във връзка с инициативата на съюза за защита на журналистическия труд в превод на английски език.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с детайли около честването на 110-годишнина от рождението на безсмъртния български поет Никола Вапцаров,под патронажа на президента на Република България, на което СБЖ, съвместно със СБП, Фондация „Вапцарова вяра“ и НДК бе съорганизатор. Госпожа Тодорова изрази възмущението си от необективното отразяване на събитието от страна на Българската национална телевизия.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Участващите в заседанието бяха осведомени от г-жа Снежана Тодорова за спечелен проект към фонд  „Руский мир“ за провеждането на журналистическа конференция на тема „ 141 години от възстановяване на дипломатически отношения „България – Русия“ от 4 до 7 март 2020 година.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Управителният съвет на СБЖ ДАВА СЪГЛАСИЕ да предостави под наем на „РОЯЛ-КЛУБ“ ЕООД с управител Стоян Златев за временно и възмездно ползване Кафе-аперитив „Море“ в МДЖ-Варна, със застроена площ 49,5 кв.м. за месеците юни, юли и август 2020 и 2021 година или общо за шест месеца на двете години при наемна цена в размер на 1050 /хиляда и петдесет/ лева, с включен ДДС.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 10 гласа, „против“ няма, „въздържали се“ няма.

Присъстващите получиха покана да присъстват на няколко прояви:

- Специален коледен благотворителен базар в подкрепа на хора на изкуството на 15 декември  2019 година от 11 до 18.00 часа в Клуб „Журналист“.  Идеята на организаторите е да бъдат събрани средства за обитателите на Дома на ветераните на изкуствата;
- В навечерието на светлите Коледни празници своя лекция в СБЖ ще изнесе иранският поет Наби Масуми Ахмади. Тема на лекцията ще бъде: "Исус Христос в творбите на персийските поети".Тя ще се състои на 17 декември 2019 година от 17.30 ч.
- На 19 декември, четвъртък, от 11.00 ч. в Съюза на българските журналисти, ул. "Граф Игнатиев" 4, ет. 1, ще се състои представяне на книгата на Анастасия Кузнецова и Жан БатистБутера "Огън, тлеещ под вода" и среща с авторите, които ще представят свои виждания по теми, свързани с подсъзнанието.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

 4.6. Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: През месец февруари, 2020 година да сеорганизират и проведат регионални срещи с председателите на журналистическите дружества на СБЖ.

4.7.ДАВА СЪГЛАСИЕ г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ да заснеме филмов материал за състоянието на Творческа база на СБЖ град Банкя, след направения й ремонт, който заедно с вече подготвения материал от г-жа Светла Каменова да станат достояние на колегията по време на срещите.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 9 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

У нас вече започнаха честванията на юбилея на безсмъртния патриарх на българската литература и българския дух Иван Вазов. Той е роден на 27 юни по стар стил или 9 юли по нов стил през 1850 г. Периодът между тези две дати е изпълнен със събития, посветени на творчеството и заветите му. Нека си припомним, че освен велик поет и писател, Вазов е бил и ярък публицист. Предлагаме тук три негови статии, които и днес вълнуват.

29.06.2020 /17:45 | Източник: СБЖ

Адам Рапопорт беше главен редактор на американското списание Bon Appétit. После се появи една стара снимка, придружена от обвинения за дискриминация в редакцията. Това издание обаче не е единственото, което се освободи от шефа си от старата гвардия. Германският в. “Ди Велт” представя седем случая.

27.06.2020 /16:58 | Автор: “Ди Велт” | Източник: "Гласове"

Ако трябва с няколко думи да се каже кой е Валентин Хаджийски, то те са: дълбоко аналитичен и точен коментатор. Неговите актуални анализи и коментари по болните теми у нас и по света впечатляват силно читателите на „Гласове“ и други български медии. Валентин Хаджийски се съгласи да бъде гост на сайта на СБЖ и нашият виртуален разговор е по болезнени и важни теми, отнасящи се за събития у нас и в САЩ, където той и семейството му вече четвърт век живеят в Голямата ябълка.

23.06.2020 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В. „Известия” публикува подборка от малко известни снимки от 22 юни 1941 г. – деня, в който нацистка Германия напада Съветския съюз. Фотообективът е хванал различни ракурси от граничното време между мира и войната.

22.06.2020 /19:22 | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

"Кому какво можем да кажем по случай кризата и инфлуенцата"- така са озаглавени шеговити съвети, публикувани в хасковския в. "Утринна поща" през 1931 г.

01.07.2020 /13:47 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

През 2020 г. с разнообразни инициативи в градове като Добрич, Силистра, Тутракан, Балчик и др. ще бъде отбелязана 80-ата година от възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България през 1940 г. след Крайовския мирен договор от 7 септември с.г.

25.06.2020 /19:01 | Автор: Йордан Георгиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Снeжана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции.”

03.07.2020 /09:11

15 международни журналистически организации призовават държавите членки на ЕС да предвидят в многогодишната финансова рамка на Съюза средства за защита на свободата на печата, за възстановяване и развитие на медийния сектор, за подпомагане на независимата журналистика и на дейността на журналистическите организации.

10.06.2020 /07:55

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

 Мнения

На 21 юни се навършват 100 години от рождението на големия български публицист Веселин Йосифов, дългогодишен главен редактор на в. „Антени”, председател на СБЖ от 1976 до 1986 г.

19.06.2020 /15:44 | Автор: Георги Чаталбашев | Източник: СБЖ

Словото винаги е свободно, когато го изповядва свободен човек. Несвободният също може, ако иска, да говори свободно, но цената на тази свобода се заплаща скъпо от него с жестоки мъчения, болка, лишения, низвергване, размазване, изгаряне, раздуване, съсипване и още редица специфични за силните на деня, както и за мощните на нощта, термини.

16.06.2020 /18:36 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 34 гости

Бързи връзки