Начало
 
 

Право на отговор на Иван Върбанов по повод позиция на УС на СБЖ

20.10.2019 /16:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Текстът е съпроводен и с необходими пояснения от председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова

НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ от Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ:

В УС на СБЖ беше получено писмо от бившия главен секретар на СБЖ и бивш член на УС на СБЖ Иван Върбанов, който обяви, че подава оставка и бе освободен от тези позиции с решение на УС на СБЖ, като след това предприе медийни изяви, поднасящи превратно редица факти и събития. По повод тези и други неоснователни атаки УС на СБЖ на 18 октомври излезе със своя позиция, публикувана и на сайта на СБЖ. Сегашното писмо на Иван Върбанов е изпратено като право на отговор именно на тази позиция.

Както винаги, спазвайки принципите на демократичност и прозрачност, публикуваме изпратения от Иван Върбанов текст. Необходими са следните пояснения по този повод.

УС на СБЖ  потвърждава становището си, изразено в позицията на УС на СБЖ от 18 октомври. Повтарям, че доводите на Иван Въбанов са неверни и правно неиздържани.

Многократно сме заявявали, че причина за невъзможността да проведем отчетно-изборно събрание през настоящата година са неоснователните и тенденциозни съдебни дела, заведени срещу СБЖ, които СБЖ СПЕЧЕЛИ И НА ТРИТЕ ИНСТАНЦИИ.

Едва след приключването на тези дела по законов ред беше осъществено вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Това стана едва на 8 октомври 2019 г. Състоялото се два дни по-късно - на 10 октомври - заседание на УС на СБЖ беше напуснато от Иван Върбанов с предизвикан от него скандал и с мотиви, изкривяващи действителността, които сега са повторени и в неговото право на отговор.

Нищо общо с истината няма твърдението, че УС на СБЖ е отказвал да насрочи общо отчетно-изборно събрание. Иван Върбанов много добре знае това, тъй като е участвал и в много предходни заседания на УС на СБЖ, на които е обсъждано именно кога да бъде свикано такова събрание.

Събранието не можеше да бъде свикано преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Оттам-нататък - тоест след датата 8 октомври т.г., трябва да бъдат спазени и предвидените в Устава на СБЖ организационни срокове за провеждане на събрания на дружествата на СБЖ, които да излъчат свои делегати за отчетно-изборното събрание. При такъв разчет на сроковете събранието би могло да бъде свикано най-рано след 20 декември, което е нереалистично с оглед коледните и новогодишните празници в този период.

Друг мотив, отдалечаващ още повече възможността за свикване на събрание, е необходимостта да се подготви финансово-счетоводен отчет за дейността на СБЖ. Счетоводно 2019 г. приключва в края на март 2020 г. Ето защо като вероятен период за провеждане на отчетно-изборното събрание на редица заседания на УС на СБЖ, на които е присъствал и Иван Върбанов, е обсъждан месец март 2020 г. 

След напускането на Иван Върбанов заседанието на УС на СБЖ на 10 октомври реши конкретната дата на отчетно-изборното събрание да бъде определена на следващото заседание на УС на СБЖ на 18 октомври, като дотогава бъдат осъществени правни и счетоводно-финансови консултации, за да се спазят всички законови срокове и изисквания. Така на заседанието си на 18 октомври УС на СБЖ насрочи провеждането на редовно отчетно-изборно събрание на СБЖ на 14 и 15 март 2020 г.

Комично е сега Иван Върбанов да твърди и да разпространява публично, че това е станало в резултат на предизвикания от него неоснователен скандал, злоупотребявайки с неинформираността на широката публика относно напълно прозрачния и законосъобразен механизъм за взимане на решения в УС на СБЖ. Фактите са по-силни от патосната публицистика.

Що се отнася до твърденията на Иван Върбанов, че настоящия УС на СБЖ бил нелегитимен, защото мандатът му е изтекъл преди спечелването от СБЖ на последното съдебно дело и преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията, това също не съответства на истината. Действащият УС на СБЖ е легитимен до избирането на нов УС на СБЖ. Това избиране ще се осъществи на 14-15 март 2020 г. съобразно всички законови изисквания и норми. А спекулациите за „пожизнен” и „безсрочен” мандат могат да са само повод за загриженост относно състоянието на пораждащите ги умове.

Впечатление прави, че в изявите на Иван Върбанов по тази тема из медиите, той съчетава невярното твърдение за „нелегитимност” на УС на СБЖ с изтъкване, че този УС на СБЖ нямал право да сключва договори с трети лица - което също е в разрез с истината. Няма как да не се направи връзка със следното обстоятелство. Именно на заседанието на УС на СБЖ от 10 октомври бяха изслушани наемателите на един от имотите на СБЖ за резултатие от сезон 2019 година и намеренията им за стопанисване на базата през 2020 година. Така опираме до вечната тема за имотите на СБЖ, към които от години имат апетити хора и сили, постоянно атакуващи СБЖ с единствената цел да завладеят тези имоти. Явно те не се уморяват да изобретяват все нови и нови хватки в преследване на своите стремежи.

Удивление буди, че Иван Върбанов определя като „репресивно” освобождаването му от неговите постове с решение на УС на СБЖ от 10 октомври. Това решение бе взето, СЛЕД като той напусна заседанието и сам обяви, че ПОДАВА ОСТАВКА от двете си позиции - той и сам посочва тази последавотелност в своето право на отговор.

Що се отнася до претенциите на Иван Върбанов защо неговото становище относно предизвикания от самия него скандал, което той разпрати до много медии, не е било публикувано и на сайта на СБЖ, напомняме му, че СБЖ има строги критерии спрямо фалшивите новини и не участва в разпространяването им.

Публикувайки сега правото на отговор на Иван Върбанов, поднасяме извинения на колегията, че се налага да я занимаваме с тези подробности от организационния живот на нашия Съюз, вместо да съсредоточим цялото си внимание и усилия върху най-важното за всички ни - отстояването на правата на журналистите и на свободата на словото.

 

...............................................................................................

 

Реплика на Позиция на УС на СБЖ от 18.10.2019 г.

 

(Право на отговор)

От: Иван Върбанов

 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, във Ваша позиция от 18 октомври 2019 г., публикувана на сайта на СБЖ, излагате твърдения, които не отговарят на фактите и обективната истина, които засягат мен и позицията ми, а именно:

1. Твърдите: “Неверни, необосновани и правно неиздържани са всички доводи в позицията на г-н Иван Върбанов.” 

РЕПЛИКА: Колеги, цитирам съдебното решение на СГС, данните от Агенцията по вписванията и Устава на СБЖ.  Не интерпретирам фактите. Надявам се, че не бихте оспорвали влязло в сила съдебно решение и Устава на Съюза! 

2. Факт: “Дата на изтичане на мандата - 15.03.2019 г.

3. Твърдите: “... на заседанието на 10 октомври УС реши на следващото си заседание да обсъди и да вземе решение за датата и дневния ред на това събрание.”                    

РЕПЛИКА: Моето предложение за точка първа в дневния ред на заседанието на 10.10.2019 г.: „Обсъждане и насрочване на дата за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание” бе отхвърлено с гласуване - 8 гласа „Против”: Светлана Каменова, Емил Розов, Васил Сотиров, Георги Калагларски, Любомир Пеевски, Ивайло Диманов, Розита Попова, Борислав Костурков. Това е документирано от изготвената стенограма и направения аудио-запис, което може да бъде установено по безспорен начин при поискване. В знак на несъгласие с това решение и отлагането на изборите във времето, напуснахме заседанието с колегата Светослав Терзиев. Поради отказа Ви да свикате Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ веднага подадох своята оставка, в израз на протест.  Въпреки настояването ми за спазване на Устава, избори ще има година след изтичане на мандата. Недопустимо, според мен. Вие твърдите, че съм „необоснован и правно неиздържан” в доводите си. Но, това са  разпоредбите на чл. 37 от Устава на СБЖ: мандатът на председателя и Управителния съвет е 4-годишен, уважаеми управляващи дами и господа! Мандатът не е пожизнен или безсрочен. Това е изискване на Устава на организацията. И тя ли е правно необоснована или неиздържана, скъпи колеги?

4. След излизането ни от заседанието с колегата Терзиев, Георги Калагларски прави предложение за моето отстраняване от длъжност, горещо подкрепен от правния консултант на СБЖ. Това  изразено намерение е подкрепено от същите осем човека от УС и гласа на Валентин Колев. Приемам това действие като репресивно срещу мен. То е израз на желанието да бъда отстранен веднага, да ми бъде запушен гласът, заради принципната ми позиция и настояването да бъде спазен законът и да бъдат насрочени избори веднага, а не да се изчаква и процесът да се удължава. 

5. Решение за свикване на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ сте взели на последното си заседание - на 18.10 (петък). Насрочвате го за 14-15 март 2020 г. - една година след изтичане на мандата.

И пак да подчертая, че едва след като направих публична темата с отказа да бъдат насрочени избори, заради което депозирах оставката си от всички постове, Вие заложихте точка в дневния ред и сте взели решение - 14-15 март 2020 г.

Факт е, че то се насрочва година след изтичането на мандата. 

6. Колеги и приятели от УС на СБЖ, Иван Върбанов не твърди нищо необосновано. Върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.  Организацията ни трябва да защитава интереса на членовете ни - българските журналисти, а не да бъде подчинена някому.

Учудва ме, че бе публикувана позиция срещу моите тези, отразени в медиите, без да има публикации на сайта на СБЖ на моето Становище от 9 октомври за насрочване веднага на избори в организацията и последвалото обявяване на подаването на оставката ми и мотивите към нея.

Плурализъм, представянето поне на двете гледни точки, прозрачност, обективност - това не са празни категории, а ценности и стандарти в професията, записани в Етичния кодекс на българските медии.

&

И накрая:

Чл.1. от Устава на СБЖ казва: “Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси.”

Сега думата имат дружествата и членовете в организацията.

А дали Иван Върбанов е бил обоснован и правно издържан - сигурен съм, че времето ще покаже. 

Хората също ще отсъдят по съвест!

Спазването на върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.

Завършвам със слогана на мандата ни и едноименната кампания: “СВОБОДАТА ЗАВИСИ ОТ НАС!”

Вярвам, че това е така!

 

Ваш,

Иван Върбанов,

журналист

редови член на СБЖ

 

 

Сподели в
 

Едва ли има нещо по-вълнуващо от това да видиш млади колеги, отличени за качествена журналистика. И то в днешно време, когато професионализмът е на изчезване, а псевдо-новинари пълнят социалните мрежи с фалшивки. Затова и смея да кажа, че най-много ме зарадваха наградите от осмото издание „Валя Крушкина – журналистика за хората“, които бяха връчени в категорията „Журналист-надежда“.

03.12.2019/13:02

Нашумялата изложба на известния фотограф, посветена на Прехода, гостува и в галерия "Оборище 5" в София от 3 до 5 декември. На откриването й днес се събраха много почитатели на безпогрешния фотообектив на Иван Стоименов.

02.12.2019/20:40

Навръх 82-годишнината на скъпия ни колега Величко Хинов - известен журналист, филмов критик, сценарист и писател - СБЖ му честити рождения ден и му пожелава още много вдъхновения за неговата несекваща творческа енергия. Публикуваме и стихотворно поздравление до рожденика от Стефан Таулов.

02.12.2019/13:49

Отразяващият протест край Хеброн на Западния бряг фоторепортер Муат Амарнех бе уцелен в окото от взривяващ се на по-малки парченца куршум. Една от металните части се е забила толкова близо до мозъка му, че лекарите не смеят да я извадят. Кампанията за солидарност с него и с други пострадали от израелски репресии палестински журналисти продължава да се разраства.

02.12.2019/12:29

Журналистката и пътешественичка заедно с вярната си половинка Стоян Велинов показаха удивителни кадри и разказаха за 9-месечните си приключения из екзотичния архипелаг, подслонявал Колумб на път за Новия свят.

29.11.2019/06:05

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Най-сложно е да се открият точните хора, които да работят като едно цяло, но когато това се случи, екипът става двигател на успеха, убедена е счетоводителката, смело поела менидъжрството в производството на качествено журналистическо издание

02.12.2019 /18:22 | Автор: Диана Юсколова | Източник: СБЖ

Преди дни в НДК поетесата и журналистка Надежда Захариева поднесе на гостите си „Душа-та (си) на длан“, като изневери на това, че на жена не се казват годините, и сподели, че е напълнила вече 75-те. Пълният с много поезия, усмивки, приятелска топлина и настроение празник беше организиран от Народно читалище „Д-р Петър Берон 1926“. Известни поп изпълнители поздравиха рожденичката и наляха допълнително празнична атмосфера в залата.

29.11.2019 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова

Тази година наградата на СБЖ за книга получи поетесата и журналистка Ирина Александрова. Тя я е посветила на големия български журналист Данаил Крапчев и неговия вестник „Зора“, който мнозина наричат българския „Таймс“.

28.11.2019 /15:46 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Преди почти 50 лета старата редакция на единствения тогава търновски вестник – „Борба” бе в също тъй стара къща на Главната улица. Точно срещу сегашния Театър „Константин Кисимов”. Там – в стая, обърната с очите на прозорците си на север, бе отделът „Култура и изкуство”.

02.12.2019 /14:48 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Съюзът ни е съорганизатор на проявите по повод юбилея, който ще бъде отбелязан на 7 декември т.г. с поднасяне на цветя пред паметника на безсмъртния поет, със среща в СБЖ с негови чуждестранни издатели и преводачи, с изложба в къщата-музей на ул. „Ангел Кънчев” и с концерт в НДК под патронажа на президента Румен Радев

02.12.2019 /20:39

Премиер, министър, кмет демонстративно затварят устата на журналисти, изпълняващи служебните си задължения и обществената си функция да задават въпроси по важни теми. „На тъмно” се готвят и мащабни промени в медийното законодателство. Явно „онези горе” искат да са недосегаеми за контрола на „онези долу”. Докога гражданите ще търпят това, пита председателят на СБЖ Снежана Тодорова

20.11.2019 /19:46

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

 Мнения

Свободата не е привилегия. Свободата е необходимост. Свободата на словото, на медиите е първата потребност, първото условие на демократичната система за всяко общество. Свободата да питаш, но и да отговаряш.

18.11.2019 /21:09 | Автор: Георги Калагларски | Източник: СБЖ

Моделът на финансирането на БНТ и БНР, заложен в Закона за радиото и телевизията, се нуждае от съществена промяна. Сериозни дефицити се наблюдават и в сегашния модел на управление на обществените медии.

17.11.2019 /18:48 | Автор: Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 43 гости

Бързи връзки