Начало
 
 

Право на отговор на Иван Върбанов по повод позиция на УС на СБЖ

20.10.2019 /16:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Текстът е съпроводен и с необходими пояснения от председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова

НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ от Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ:

В УС на СБЖ беше получено писмо от бившия главен секретар на СБЖ и бивш член на УС на СБЖ Иван Върбанов, който обяви, че подава оставка и бе освободен от тези позиции с решение на УС на СБЖ, като след това предприе медийни изяви, поднасящи превратно редица факти и събития. По повод тези и други неоснователни атаки УС на СБЖ на 18 октомври излезе със своя позиция, публикувана и на сайта на СБЖ. Сегашното писмо на Иван Върбанов е изпратено като право на отговор именно на тази позиция.

Както винаги, спазвайки принципите на демократичност и прозрачност, публикуваме изпратения от Иван Върбанов текст. Необходими са следните пояснения по този повод.

УС на СБЖ  потвърждава становището си, изразено в позицията на УС на СБЖ от 18 октомври. Повтарям, че доводите на Иван Въбанов са неверни и правно неиздържани.

Многократно сме заявявали, че причина за невъзможността да проведем отчетно-изборно събрание през настоящата година са неоснователните и тенденциозни съдебни дела, заведени срещу СБЖ, които СБЖ СПЕЧЕЛИ И НА ТРИТЕ ИНСТАНЦИИ.

Едва след приключването на тези дела по законов ред беше осъществено вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Това стана едва на 8 октомври 2019 г. Състоялото се два дни по-късно - на 10 октомври - заседание на УС на СБЖ беше напуснато от Иван Върбанов с предизвикан от него скандал и с мотиви, изкривяващи действителността, които сега са повторени и в неговото право на отговор.

Нищо общо с истината няма твърдението, че УС на СБЖ е отказвал да насрочи общо отчетно-изборно събрание. Иван Върбанов много добре знае това, тъй като е участвал и в много предходни заседания на УС на СБЖ, на които е обсъждано именно кога да бъде свикано такова събрание.

Събранието не можеше да бъде свикано преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Оттам-нататък - тоест след датата 8 октомври т.г., трябва да бъдат спазени и предвидените в Устава на СБЖ организационни срокове за провеждане на събрания на дружествата на СБЖ, които да излъчат свои делегати за отчетно-изборното събрание. При такъв разчет на сроковете събранието би могло да бъде свикано най-рано след 20 декември, което е нереалистично с оглед коледните и новогодишните празници в този период.

Друг мотив, отдалечаващ още повече възможността за свикване на събрание, е необходимостта да се подготви финансово-счетоводен отчет за дейността на СБЖ. Счетоводно 2019 г. приключва в края на март 2020 г. Ето защо като вероятен период за провеждане на отчетно-изборното събрание на редица заседания на УС на СБЖ, на които е присъствал и Иван Върбанов, е обсъждан месец март 2020 г. 

След напускането на Иван Върбанов заседанието на УС на СБЖ на 10 октомври реши конкретната дата на отчетно-изборното събрание да бъде определена на следващото заседание на УС на СБЖ на 18 октомври, като дотогава бъдат осъществени правни и счетоводно-финансови консултации, за да се спазят всички законови срокове и изисквания. Така на заседанието си на 18 октомври УС на СБЖ насрочи провеждането на редовно отчетно-изборно събрание на СБЖ на 14 и 15 март 2020 г.

Комично е сега Иван Върбанов да твърди и да разпространява публично, че това е станало в резултат на предизвикания от него неоснователен скандал, злоупотребявайки с неинформираността на широката публика относно напълно прозрачния и законосъобразен механизъм за взимане на решения в УС на СБЖ. Фактите са по-силни от патосната публицистика.

Що се отнася до твърденията на Иван Върбанов, че настоящия УС на СБЖ бил нелегитимен, защото мандатът му е изтекъл преди спечелването от СБЖ на последното съдебно дело и преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията, това също не съответства на истината. Действащият УС на СБЖ е легитимен до избирането на нов УС на СБЖ. Това избиране ще се осъществи на 14-15 март 2020 г. съобразно всички законови изисквания и норми. А спекулациите за „пожизнен” и „безсрочен” мандат могат да са само повод за загриженост относно състоянието на пораждащите ги умове.

Впечатление прави, че в изявите на Иван Върбанов по тази тема из медиите, той съчетава невярното твърдение за „нелегитимност” на УС на СБЖ с изтъкване, че този УС на СБЖ нямал право да сключва договори с трети лица - което също е в разрез с истината. Няма как да не се направи връзка със следното обстоятелство. Именно на заседанието на УС на СБЖ от 10 октомври бяха изслушани наемателите на един от имотите на СБЖ за резултатие от сезон 2019 година и намеренията им за стопанисване на базата през 2020 година. Така опираме до вечната тема за имотите на СБЖ, към които от години имат апетити хора и сили, постоянно атакуващи СБЖ с единствената цел да завладеят тези имоти. Явно те не се уморяват да изобретяват все нови и нови хватки в преследване на своите стремежи.

Удивление буди, че Иван Върбанов определя като „репресивно” освобождаването му от неговите постове с решение на УС на СБЖ от 10 октомври. Това решение бе взето, СЛЕД като той напусна заседанието и сам обяви, че ПОДАВА ОСТАВКА от двете си позиции - той и сам посочва тази последавотелност в своето право на отговор.

Що се отнася до претенциите на Иван Върбанов защо неговото становище относно предизвикания от самия него скандал, което той разпрати до много медии, не е било публикувано и на сайта на СБЖ, напомняме му, че СБЖ има строги критерии спрямо фалшивите новини и не участва в разпространяването им.

Публикувайки сега правото на отговор на Иван Върбанов, поднасяме извинения на колегията, че се налага да я занимаваме с тези подробности от организационния живот на нашия Съюз, вместо да съсредоточим цялото си внимание и усилия върху най-важното за всички ни - отстояването на правата на журналистите и на свободата на словото.

 

...............................................................................................

 

Реплика на Позиция на УС на СБЖ от 18.10.2019 г.

 

(Право на отговор)

От: Иван Върбанов

 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, във Ваша позиция от 18 октомври 2019 г., публикувана на сайта на СБЖ, излагате твърдения, които не отговарят на фактите и обективната истина, които засягат мен и позицията ми, а именно:

1. Твърдите: “Неверни, необосновани и правно неиздържани са всички доводи в позицията на г-н Иван Върбанов.” 

РЕПЛИКА: Колеги, цитирам съдебното решение на СГС, данните от Агенцията по вписванията и Устава на СБЖ.  Не интерпретирам фактите. Надявам се, че не бихте оспорвали влязло в сила съдебно решение и Устава на Съюза! 

2. Факт: “Дата на изтичане на мандата - 15.03.2019 г.

3. Твърдите: “... на заседанието на 10 октомври УС реши на следващото си заседание да обсъди и да вземе решение за датата и дневния ред на това събрание.”                    

РЕПЛИКА: Моето предложение за точка първа в дневния ред на заседанието на 10.10.2019 г.: „Обсъждане и насрочване на дата за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание” бе отхвърлено с гласуване - 8 гласа „Против”: Светлана Каменова, Емил Розов, Васил Сотиров, Георги Калагларски, Любомир Пеевски, Ивайло Диманов, Розита Попова, Борислав Костурков. Това е документирано от изготвената стенограма и направения аудио-запис, което може да бъде установено по безспорен начин при поискване. В знак на несъгласие с това решение и отлагането на изборите във времето, напуснахме заседанието с колегата Светослав Терзиев. Поради отказа Ви да свикате Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ веднага подадох своята оставка, в израз на протест.  Въпреки настояването ми за спазване на Устава, избори ще има година след изтичане на мандата. Недопустимо, според мен. Вие твърдите, че съм „необоснован и правно неиздържан” в доводите си. Но, това са  разпоредбите на чл. 37 от Устава на СБЖ: мандатът на председателя и Управителния съвет е 4-годишен, уважаеми управляващи дами и господа! Мандатът не е пожизнен или безсрочен. Това е изискване на Устава на организацията. И тя ли е правно необоснована или неиздържана, скъпи колеги?

4. След излизането ни от заседанието с колегата Терзиев, Георги Калагларски прави предложение за моето отстраняване от длъжност, горещо подкрепен от правния консултант на СБЖ. Това  изразено намерение е подкрепено от същите осем човека от УС и гласа на Валентин Колев. Приемам това действие като репресивно срещу мен. То е израз на желанието да бъда отстранен веднага, да ми бъде запушен гласът, заради принципната ми позиция и настояването да бъде спазен законът и да бъдат насрочени избори веднага, а не да се изчаква и процесът да се удължава. 

5. Решение за свикване на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ сте взели на последното си заседание - на 18.10 (петък). Насрочвате го за 14-15 март 2020 г. - една година след изтичане на мандата.

И пак да подчертая, че едва след като направих публична темата с отказа да бъдат насрочени избори, заради което депозирах оставката си от всички постове, Вие заложихте точка в дневния ред и сте взели решение - 14-15 март 2020 г.

Факт е, че то се насрочва година след изтичането на мандата. 

6. Колеги и приятели от УС на СБЖ, Иван Върбанов не твърди нищо необосновано. Върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.  Организацията ни трябва да защитава интереса на членовете ни - българските журналисти, а не да бъде подчинена някому.

Учудва ме, че бе публикувана позиция срещу моите тези, отразени в медиите, без да има публикации на сайта на СБЖ на моето Становище от 9 октомври за насрочване веднага на избори в организацията и последвалото обявяване на подаването на оставката ми и мотивите към нея.

Плурализъм, представянето поне на двете гледни точки, прозрачност, обективност - това не са празни категории, а ценности и стандарти в професията, записани в Етичния кодекс на българските медии.

&

И накрая:

Чл.1. от Устава на СБЖ казва: “Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси.”

Сега думата имат дружествата и членовете в организацията.

А дали Иван Върбанов е бил обоснован и правно издържан - сигурен съм, че времето ще покаже. 

Хората също ще отсъдят по съвест!

Спазването на върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.

Завършвам със слогана на мандата ни и едноименната кампания: “СВОБОДАТА ЗАВИСИ ОТ НАС!”

Вярвам, че това е така!

 

Ваш,

Иван Върбанов,

журналист

редови член на СБЖ

 

 

Сподели в
 

Във време на пандемия и летни жеги се оказа, че може и да се случи нещо интересно. И това нещо е свързано с нашата известна колежка Ани Заркова, която предизвикателно насред извънредната ситуация ни зарадва с нова книга с интригуващото заглавие „Главните прокурори“, в която иде реч за жреците на Темида от Татарчев до Гешев.

03.07.2020/16:47

Изложба на Ромео Стилянов откри летният гастрол на изкуствата в Междунородния дом на журналистите, в чийто парк на 10 юли ще бъде и първата прожекция в започващото да функционира тук безплатно лятно кино.

02.07.2020/18:44

Поклон пред напусналия ни писател, страстен летописец, издател, журналист, литературен критик и културен деец, член на СБЖ и СБП, носител на „Златно перо” на СБЖ

02.07.2020/16:24

Известният журналист и дипломат издаде книга, събрала удивителни истории от пътуванията му като вестникарски кореспондент или пратеник на Червения кръст из най-различни точки на планетата - при това разказани в неговия магнетичен стил и видяни с погледа му отвъд видимото.

30.06.2020/14:09

Двайсет и четвъртият ден на юни е белязан още преди 75 лета с победен знак. И сега благодарение на драконовите мерки заради К-19 (звучи като име на подводница) парадът на победата, който винаги е на 9 май в Москва, се състоя на 24 юни. На тази дата през 1945 г. сърцето на Русия – Червения площад, стана място, на което хората приветстваха победителите, преминаващи в парадния строй на победата. Ние също трябва да сме горди, защото единственият чужденец участник в онзи парад е бил храбрият български пълководец ген. Владимир Стойчев. И никога не бива да забравяме този факт.

25.06.2020/15:57

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

У нас вече започнаха честванията на юбилея на безсмъртния патриарх на българската литература и българския дух Иван Вазов. Той е роден на 27 юни по стар стил или 9 юли по нов стил през 1850 г. Периодът между тези две дати е изпълнен със събития, посветени на творчеството и заветите му. Нека си припомним, че освен велик поет и писател, Вазов е бил и ярък публицист. Предлагаме тук три негови статии, които и днес вълнуват.

29.06.2020 /17:45 | Източник: СБЖ

Адам Рапопорт беше главен редактор на американското списание Bon Appétit. После се появи една стара снимка, придружена от обвинения за дискриминация в редакцията. Това издание обаче не е единственото, което се освободи от шефа си от старата гвардия. Германският в. “Ди Велт” представя седем случая.

27.06.2020 /16:58 | Автор: “Ди Велт” | Източник: "Гласове"

Ако трябва с няколко думи да се каже кой е Валентин Хаджийски, то те са: дълбоко аналитичен и точен коментатор. Неговите актуални анализи и коментари по болните теми у нас и по света впечатляват силно читателите на „Гласове“ и други български медии. Валентин Хаджийски се съгласи да бъде гост на сайта на СБЖ и нашият виртуален разговор е по болезнени и важни теми, отнасящи се за събития у нас и в САЩ, където той и семейството му вече четвърт век живеят в Голямата ябълка.

23.06.2020 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В. „Известия” публикува подборка от малко известни снимки от 22 юни 1941 г. – деня, в който нацистка Германия напада Съветския съюз. Фотообективът е хванал различни ракурси от граничното време между мира и войната.

22.06.2020 /19:22 | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

"Кому какво можем да кажем по случай кризата и инфлуенцата"- така са озаглавени шеговити съвети, публикувани в хасковския в. "Утринна поща" през 1931 г.

01.07.2020 /13:47 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

През 2020 г. с разнообразни инициативи в градове като Добрич, Силистра, Тутракан, Балчик и др. ще бъде отбелязана 80-ата година от възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България през 1940 г. след Крайовския мирен договор от 7 септември с.г.

25.06.2020 /19:01 | Автор: Йордан Георгиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Снeжана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции.”

03.07.2020 /09:11

15 международни журналистически организации призовават държавите членки на ЕС да предвидят в многогодишната финансова рамка на Съюза средства за защита на свободата на печата, за възстановяване и развитие на медийния сектор, за подпомагане на независимата журналистика и на дейността на журналистическите организации.

10.06.2020 /07:55

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

 Мнения

На 21 юни се навършват 100 години от рождението на големия български публицист Веселин Йосифов, дългогодишен главен редактор на в. „Антени”, председател на СБЖ от 1976 до 1986 г.

19.06.2020 /15:44 | Автор: Георги Чаталбашев | Източник: СБЖ

Словото винаги е свободно, когато го изповядва свободен човек. Несвободният също може, ако иска, да говори свободно, но цената на тази свобода се заплаща скъпо от него с жестоки мъчения, болка, лишения, низвергване, размазване, изгаряне, раздуване, съсипване и още редица специфични за силните на деня, както и за мощните на нощта, термини.

16.06.2020 /18:36 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 30 гости

Бързи връзки