Начало
 
 

Право на отговор на Иван Върбанов по повод позиция на УС на СБЖ

20.10.2019 /16:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Текстът е съпроводен и с необходими пояснения от председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова

НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ от Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ:

В УС на СБЖ беше получено писмо от бившия главен секретар на СБЖ и бивш член на УС на СБЖ Иван Върбанов, който обяви, че подава оставка и бе освободен от тези позиции с решение на УС на СБЖ, като след това предприе медийни изяви, поднасящи превратно редица факти и събития. По повод тези и други неоснователни атаки УС на СБЖ на 18 октомври излезе със своя позиция, публикувана и на сайта на СБЖ. Сегашното писмо на Иван Върбанов е изпратено като право на отговор именно на тази позиция.

Както винаги, спазвайки принципите на демократичност и прозрачност, публикуваме изпратения от Иван Върбанов текст. Необходими са следните пояснения по този повод.

УС на СБЖ  потвърждава становището си, изразено в позицията на УС на СБЖ от 18 октомври. Повтарям, че доводите на Иван Въбанов са неверни и правно неиздържани.

Многократно сме заявявали, че причина за невъзможността да проведем отчетно-изборно събрание през настоящата година са неоснователните и тенденциозни съдебни дела, заведени срещу СБЖ, които СБЖ СПЕЧЕЛИ И НА ТРИТЕ ИНСТАНЦИИ.

Едва след приключването на тези дела по законов ред беше осъществено вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Това стана едва на 8 октомври 2019 г. Състоялото се два дни по-късно - на 10 октомври - заседание на УС на СБЖ беше напуснато от Иван Върбанов с предизвикан от него скандал и с мотиви, изкривяващи действителността, които сега са повторени и в неговото право на отговор.

Нищо общо с истината няма твърдението, че УС на СБЖ е отказвал да насрочи общо отчетно-изборно събрание. Иван Върбанов много добре знае това, тъй като е участвал и в много предходни заседания на УС на СБЖ, на които е обсъждано именно кога да бъде свикано такова събрание.

Събранието не можеше да бъде свикано преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Оттам-нататък - тоест след датата 8 октомври т.г., трябва да бъдат спазени и предвидените в Устава на СБЖ организационни срокове за провеждане на събрания на дружествата на СБЖ, които да излъчат свои делегати за отчетно-изборното събрание. При такъв разчет на сроковете събранието би могло да бъде свикано най-рано след 20 декември, което е нереалистично с оглед коледните и новогодишните празници в този период.

Друг мотив, отдалечаващ още повече възможността за свикване на събрание, е необходимостта да се подготви финансово-счетоводен отчет за дейността на СБЖ. Счетоводно 2019 г. приключва в края на март 2020 г. Ето защо като вероятен период за провеждане на отчетно-изборното събрание на редица заседания на УС на СБЖ, на които е присъствал и Иван Върбанов, е обсъждан месец март 2020 г. 

След напускането на Иван Върбанов заседанието на УС на СБЖ на 10 октомври реши конкретната дата на отчетно-изборното събрание да бъде определена на следващото заседание на УС на СБЖ на 18 октомври, като дотогава бъдат осъществени правни и счетоводно-финансови консултации, за да се спазят всички законови срокове и изисквания. Така на заседанието си на 18 октомври УС на СБЖ насрочи провеждането на редовно отчетно-изборно събрание на СБЖ на 14 и 15 март 2020 г.

Комично е сега Иван Върбанов да твърди и да разпространява публично, че това е станало в резултат на предизвикания от него неоснователен скандал, злоупотребявайки с неинформираността на широката публика относно напълно прозрачния и законосъобразен механизъм за взимане на решения в УС на СБЖ. Фактите са по-силни от патосната публицистика.

Що се отнася до твърденията на Иван Върбанов, че настоящия УС на СБЖ бил нелегитимен, защото мандатът му е изтекъл преди спечелването от СБЖ на последното съдебно дело и преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията, това също не съответства на истината. Действащият УС на СБЖ е легитимен до избирането на нов УС на СБЖ. Това избиране ще се осъществи на 14-15 март 2020 г. съобразно всички законови изисквания и норми. А спекулациите за „пожизнен” и „безсрочен” мандат могат да са само повод за загриженост относно състоянието на пораждащите ги умове.

Впечатление прави, че в изявите на Иван Върбанов по тази тема из медиите, той съчетава невярното твърдение за „нелегитимност” на УС на СБЖ с изтъкване, че този УС на СБЖ нямал право да сключва договори с трети лица - което също е в разрез с истината. Няма как да не се направи връзка със следното обстоятелство. Именно на заседанието на УС на СБЖ от 10 октомври бяха изслушани наемателите на един от имотите на СБЖ за резултатие от сезон 2019 година и намеренията им за стопанисване на базата през 2020 година. Така опираме до вечната тема за имотите на СБЖ, към които от години имат апетити хора и сили, постоянно атакуващи СБЖ с единствената цел да завладеят тези имоти. Явно те не се уморяват да изобретяват все нови и нови хватки в преследване на своите стремежи.

Удивление буди, че Иван Върбанов определя като „репресивно” освобождаването му от неговите постове с решение на УС на СБЖ от 10 октомври. Това решение бе взето, СЛЕД като той напусна заседанието и сам обяви, че ПОДАВА ОСТАВКА от двете си позиции - той и сам посочва тази последавотелност в своето право на отговор.

Що се отнася до претенциите на Иван Върбанов защо неговото становище относно предизвикания от самия него скандал, което той разпрати до много медии, не е било публикувано и на сайта на СБЖ, напомняме му, че СБЖ има строги критерии спрямо фалшивите новини и не участва в разпространяването им.

Публикувайки сега правото на отговор на Иван Върбанов, поднасяме извинения на колегията, че се налага да я занимаваме с тези подробности от организационния живот на нашия Съюз, вместо да съсредоточим цялото си внимание и усилия върху най-важното за всички ни - отстояването на правата на журналистите и на свободата на словото.

 

...............................................................................................

 

Реплика на Позиция на УС на СБЖ от 18.10.2019 г.

 

(Право на отговор)

От: Иван Върбанов

 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, във Ваша позиция от 18 октомври 2019 г., публикувана на сайта на СБЖ, излагате твърдения, които не отговарят на фактите и обективната истина, които засягат мен и позицията ми, а именно:

1. Твърдите: “Неверни, необосновани и правно неиздържани са всички доводи в позицията на г-н Иван Върбанов.” 

РЕПЛИКА: Колеги, цитирам съдебното решение на СГС, данните от Агенцията по вписванията и Устава на СБЖ.  Не интерпретирам фактите. Надявам се, че не бихте оспорвали влязло в сила съдебно решение и Устава на Съюза! 

2. Факт: “Дата на изтичане на мандата - 15.03.2019 г.

3. Твърдите: “... на заседанието на 10 октомври УС реши на следващото си заседание да обсъди и да вземе решение за датата и дневния ред на това събрание.”                    

РЕПЛИКА: Моето предложение за точка първа в дневния ред на заседанието на 10.10.2019 г.: „Обсъждане и насрочване на дата за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание” бе отхвърлено с гласуване - 8 гласа „Против”: Светлана Каменова, Емил Розов, Васил Сотиров, Георги Калагларски, Любомир Пеевски, Ивайло Диманов, Розита Попова, Борислав Костурков. Това е документирано от изготвената стенограма и направения аудио-запис, което може да бъде установено по безспорен начин при поискване. В знак на несъгласие с това решение и отлагането на изборите във времето, напуснахме заседанието с колегата Светослав Терзиев. Поради отказа Ви да свикате Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ веднага подадох своята оставка, в израз на протест.  Въпреки настояването ми за спазване на Устава, избори ще има година след изтичане на мандата. Недопустимо, според мен. Вие твърдите, че съм „необоснован и правно неиздържан” в доводите си. Но, това са  разпоредбите на чл. 37 от Устава на СБЖ: мандатът на председателя и Управителния съвет е 4-годишен, уважаеми управляващи дами и господа! Мандатът не е пожизнен или безсрочен. Това е изискване на Устава на организацията. И тя ли е правно необоснована или неиздържана, скъпи колеги?

4. След излизането ни от заседанието с колегата Терзиев, Георги Калагларски прави предложение за моето отстраняване от длъжност, горещо подкрепен от правния консултант на СБЖ. Това  изразено намерение е подкрепено от същите осем човека от УС и гласа на Валентин Колев. Приемам това действие като репресивно срещу мен. То е израз на желанието да бъда отстранен веднага, да ми бъде запушен гласът, заради принципната ми позиция и настояването да бъде спазен законът и да бъдат насрочени избори веднага, а не да се изчаква и процесът да се удължава. 

5. Решение за свикване на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ сте взели на последното си заседание - на 18.10 (петък). Насрочвате го за 14-15 март 2020 г. - една година след изтичане на мандата.

И пак да подчертая, че едва след като направих публична темата с отказа да бъдат насрочени избори, заради което депозирах оставката си от всички постове, Вие заложихте точка в дневния ред и сте взели решение - 14-15 март 2020 г.

Факт е, че то се насрочва година след изтичането на мандата. 

6. Колеги и приятели от УС на СБЖ, Иван Върбанов не твърди нищо необосновано. Върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.  Организацията ни трябва да защитава интереса на членовете ни - българските журналисти, а не да бъде подчинена някому.

Учудва ме, че бе публикувана позиция срещу моите тези, отразени в медиите, без да има публикации на сайта на СБЖ на моето Становище от 9 октомври за насрочване веднага на избори в организацията и последвалото обявяване на подаването на оставката ми и мотивите към нея.

Плурализъм, представянето поне на двете гледни точки, прозрачност, обективност - това не са празни категории, а ценности и стандарти в професията, записани в Етичния кодекс на българските медии.

&

И накрая:

Чл.1. от Устава на СБЖ казва: “Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси.”

Сега думата имат дружествата и членовете в организацията.

А дали Иван Върбанов е бил обоснован и правно издържан - сигурен съм, че времето ще покаже. 

Хората също ще отсъдят по съвест!

Спазването на върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.

Завършвам със слогана на мандата ни и едноименната кампания: “СВОБОДАТА ЗАВИСИ ОТ НАС!”

Вярвам, че това е така!

 

Ваш,

Иван Върбанов,

журналист

редови член на СБЖ

 

 

Сподели в
 

Днес се навършиха 75 години от освобождаването на нацисткия концлагер Освиенцим от съветските войски на 27 януари 1945 г. Датата е обявена от ООН за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Българският антифашистки съюз, общественици и дипломати почетоха жертвите на нацизма и спасителите на Европа от „кафявата чума” с церемония пред Паметника на Съветската армия

27.01.2020/19:54

Легендарният Оркестър на китаристите от Барселона гостува за първи път в България с концерта си в Зала 1 на НДК в София на 31 януари от 20.00 ч. Съставът ще бъде съпроводен от вокалното изпълнение на изгряващото българско мецосопрано Салина Александрова, която е и член на СБЖ.

27.01.2020/17:47

Авторитетният британски вестник „Гардиан” е сред световните медии, заинтересували се през миналата годна от Димитровград и разказали за града пред своята аудитория. „Гардиан” е публикувал статия за историята на Димитровград и живите днес бригадири, участвали в построяването на първия социалистически град в България през 1947 г.

27.01.2020/16:10

Ценното дарение за Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ е направено от Николай Ликовски, журналист и общественик от София. Броевете вече са сканирани и скоро ще могат да се четат в дигиталната библиотека.

23.01.2020/12:24

Националният съюз на журналистите в Украйна алармира ЕФЖ, че проект за медиен закон, представен от Министерство на културата, младежта и спорта, ще превърне журналистиката в лицензирана професия. Генералният секретар на ЕФЖ Рикардо Гутиерес категорично отхвърля вяко предложение, допускащо държавата да контролира и ограничава журналистите

22.01.2020/20:24

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

872 дни - една цифра, пълна не само с героизъм, но и с много страдания, мъка и жажда за живот. Толкова дни жителите на Ленинград го защитават от фашистките окупатори и са били готови на всичко, за да не стъпи никога хитлеристки ботуш в града на Нева. От 8 септември 1941 г. до 27 януари 1944 г. продължава блокадата на града. 76 години след като се слага край на ада, не е забравен и подвигът на журналистите в Северната Палмира

26.01.2020 /15:44 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Имаше един лаф, който се беше превърнал в класика, но през последните години се позабрави - че България е страната на певците. Спокойно бих добавила към него и на виртуозните музиканти, които са нашите посланици на българската култура по света. Сред тях особено почетно място заема проф. Жени Захариева, чийто живот е отдаден на класическата музика и пианото.

26.01.2020 /15:37 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Родената в Токио през 1914 г. Цунеко Сасамото има следната рецепта за житейското си и творческо дълголетие: „Никога се оставяйте на мързела. Важно е да бъдете позитивни и да не се отказвате. Само се мобилизирате и гледате да оставате в крак с времето - така винаги ще продължавате напред.”

25.01.2020 /19:27 | Източник: random-times.com

На 8 април 2003 г. при американски обстрели по хотел "Палестина" и по бюрото на телевизия "Ал Джазира" в Багдад загинаха трима журналисти - испанец, украинец и йорданец. В тази несвършваща и до днес война в Ирак са убити около 400 журналисти, повечето иракчани, а общо цивилните жертви са над един милион. Справедливост за всичко това упорито търси с делото си срещу САЩ семейството на убития испански оператор Хосе Коусо.

23.01.2020 /12:47 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Експозицията е подредена на 1-ия етаж в западното крило на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и може да бъде разгледана до 31 януари 2020 година. Представени са оригинални броеве от течението на списание „Знание” и други творби на големия възрожденец Любен Каравелов

27.01.2020 /15:53 | Източник: Национална библиотека

„Ако възприемем повествователния стил – който е и най-подходящ за тази тема – ще започнем с това, че началото бе положено преди малко повече от половин век. Тогава, в сякаш нереално далечната 1969-а, е сключено междудържавно споразумение между България и Съветския съюз – за българско участие в изграждането на крупни промишлени, жилищни и комунални обекти в СССР“ – така започва увлекателният разказ за митарствата на един български журналист в Русия – главният редактор на списание „Труд и Здраве" Никола Терзиев

23.01.2020 /10:56 | Автор: Никола Терзиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Състоянието на медиите и на журналистиката у нас е от фундаментално значение за функционирането на демокрацията. По тази будеща много въпроси и безпокойства тема думата трябва да има цялото общество, а не само комисии, регулатори и работни групи.”

24.01.2020 /20:05

900 медийни работници са убити по света в последното десетилетие. През 2019-та има спад наполовина на жертвите, но повечето са дадени в страни без военни действия, което е тревожен сигнал за натиска срещу професията. Това сочи доклад на Монигоринговата служба за убити журналисти, действаща към световната организация за образование, наука и култура.

24.01.2020 /19:45

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя най-сърдечни поздравления и най-добри пожелания към цялата колегия по повод Коледа и Нова година

23.12.2019 /00:01

 Мнения

Размисли по повод излизащата на български книга на Максим Бехар „Световната PR революция”

18.01.2020 /07:38 | Автор: Йосиф Давидов | Източник: СБЖ

От все сърце желая на всички вас, драги колеги журналисти, на многобройните читатели на сайта на СБЖ, на вашите семейства и близки хора светли Рождествени празници и едно „добро плъзгане в Новата 2020 година”, както казват немците – einen guten Rutsch ins neue Jahr! Плъзгане, но плавно, а не като ...родния преход, тракащ вече три десетилетия.

24.12.2019 /12:57 | Автор: Борислав Костурков | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 28 гости

Бързи връзки