Стипендии за студенти по журналистика „Аденауер“ за 2024 г.

  • 18.06.2024
  • ФЖМК

Медийната програма на KAS за Югоизточна Европа обявява нова покана за стипендии за студенти по журналистика в бакалавърска степен (B.A.) и за студенти от магистърски програми (M.A.) от всички специалности с паралелно доказан ангажимент в медия. Стипендиантите ще получават месечна стипендия.

Стипендията за журналистика "Аденауер" е предназначена за студенти, записани в университети в София, България, информира сайтът на ФЖМК.

Изисквания за получаване на стипендията:

    Студенти, специализирани в областта на журналистиката от 2-ра академична година за бакалавърска степен.

    Магистри от всички специалности с паралелно доказан ангажимент в медия от 1-ва академична година нататък

    Изявен интерес към социални и политически въпроси

    идентификация с ценностите на фондация "Конрад Аденауер" (демокрация, свобода, правова държава, плурализъм, солидарност, европейско обединение)

    готовност за активно участие в събития на KAS и ангажираност с мрежата от учени на KAS

    Желателно е да имате опит в доброволчеството

    Много добри познания по английски или немски език

    След края на всяка академична година стипендиантите трябва да представят кратък доклад за академичното си развитие и дейностите си в рамките на стипендията

Процес на подбор на два етапа:

1. Подбор въз основа на следните документи:

    автобиография в табличен вид

    Мотивационно писмо

    Копия на удостоверения за завършен курс и/или изпити

    Доказателство за езикови умения

    препоръчително писмо от университетски преподавател (професор/лектор)

2. Лично интервю на английски или немски език

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2024 г. на адрес media.europe@kas.de

М.Л.