На 29 април от 17.00 ч. дискутирме в СБЖ за медийната свобода и правата на журналистите

  • 28.04.2024
  • СБЖ
  • Снежана Тодорова

Припомняме, че по повод Международния ден на труда 1 май и Световния ден на свободата на печата 3 май, Съюзът на българските журналисти ще проведе на 29 април т. г., понеделник, от 17.00 ч., в Клуб „Журналист” на СБЖ, дискусия „Медийната свобода и правата на журналистите – скачените съдове на демокрацията”.

Вече отправихме покана за тази дискусия в публикация на сайта на СБЖ от 19 април т. г. Отново заостряме вниманието на колегията към нея поради важността на темите, които ще предложим за обсъждане.

Ще участват журналисти, медийни експерти, академични изследователи.

Ще потърсим отговори на многобройни въпроси, пряко засягащи не само журналистическата общност и медийната сфера, но и цялото ни общество, защото без свобода на словото и информацията и без защита на правата на журналистите няма демокрация.

Ще дадем думата на различни гледни точки за плюсовете и минусите на Европейския акт за свободата на медиите и ще апелираме за пълна прозрачност и обществен контрол над процеса и формата на включването му в българското законодателство.

Ще обсъдим има ли обществена потребност от регулации в дигиталните комуникационни и информационни платформи и ако има, то как да се осъществява и как да не се превръща в цензура.

Ще анализираме ефекта от стремителното навлизане на изкуствения интелект в медийната сфера, образованието, културата, обществените отношения, институциите и т. н., както и влиянието на тези процеси върху правата на журналистите и упражняването на журналистическия труд.

Ще дискутираме и за тревожния феномен на автоцензурата в журналистическата работа и за нейните причини и последствия.

Ще се фокусираме върху продължаващи с десетилетия и масово прилагани форми на погазване и драстични нарушения на журналистическите права у нас: осигуряване на журналистите на минимална заплата; своеволия на издателите, които нерядко бавят с месеци изплащането на възнагражденията на журналистите; случаи на пряко ощетяване на журналистите, когато издатели изобщо не им изплащат дължими суми за положен труд; обвързването на журналистите с редакционни договори, които позволяват злоупотреба с авторските им права и т. н.

Ще се спрем и на преекспонираните в последно време теми за дезинформацията и пропагандата, за които все още няма нито ясна теоретична формулировка, нито обективни практически критерии – и чиято употреба за политически цели сама по себе си се превръща често в дезинформация и пропаганда.

Отново ще припомним, че СБЖ единствен досега е внесъл още през 2017 г. в Народното събрание свои предложения за законодателни промени, които наред с гаранциите за медийната свобода и прозрачността на медийната собственост, се фокусират и върху крайно важния проблем за гарантиране на правата на журналистите. Тези предложения така и не са разгледани досега. Очевидно политическите сили, представени в многобройните вече парламентарни състави, изредили се от 2017-та насам, нямат интерес от независима и смела журналистическа общност с наистина гарантирани права не само да упражнява достойно труда си, но и да не се бои да разобличава силните на деня и да изказва критични, алтернативни на статуквото позиции.

Медийната свобода и правата на журналистите наистина са скачените съдове на демокрацията, защото без тях просто няма демокрация. Апелираме към цялата гилдия за единение в отстояването им.

Заповядайте в Клуб „Журналист” на СБЖ на 29 април от 17.00 ч., за да поговорим истински свободно за всичко това.

Снежана Тодорова,

председател на УС на СБЖ

 

Акценти и позиции