Конференция ще се фокусира върху немския и френския подход в борбата с дезинформацията

  • 15.04.2024
  • Посолства на Германия и Франция
Конференцията ще се състои в Дома на Европа в София

На 22 и 23 април в Конферентната зала на 2-ия етаж в Дома на Европа в София на ул. "Г. С. Раковски" 124 ще се състои конференция под надслов "Противодействие на дезинформацията и насърчаване на медийната грамотност: немски и френски подход". Организатори са посолствата на Франция и Германия. Ще бъде осигурен превод на български, френски и немски език.

Вторият ден на конфренция е предвиден като обучителни сесии и уъркшопи за журналисти и учители. 
Желаещите да участват само в работата на конференцията на 22 април трябва да се регистрират на следния линк:
Желаещите да участват и в двата дни на конференцията трябва да се регистрират тук:
Откриването на конференцията ще е на 22 април в 14.30 часа. Встъпителни думи ще произнесатг-жа Ирене Планк, посланик на Германия в България и г-н Жоел Мейер, посланик на Франция в България, а също и г-жа Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия.
Думата ще бъде дадена на френски, германски и български експерти в борбата с дезинформацията и повишаването на медийната грамотност. Ще бъде обърнато специално внимание на сферата на образованието, на ролята на изкуствения интелект, на проверката на фактите.
 
 
 
 
 
 
България