Закон срещу делата-шамари и правила за прозрачност на политическата реклама ще гласува Европейският парламант

  • 26.02.2024
  • ЕП/СБЖ
  • Майя Любомирска
Снимка:„Архив

Утре в Европейския парламент(ЕП) ще бъде окончателното гласуване на новите правила среще делата -шамари, както и на регламента за прозрачността на политическата реклама.

При окончателното гласуване ЕП ще даде зелена светлина за новите правила на ЕС за защита на журналисти и активисти от неправомерни съдебни дела, целящи тяхното заглушаване.

Законодателството, договорено с правителствата на ЕС през ноември 2023 г., ще защити лицата, работещи по въпроси от обществен интерес, срещу стратегически съдебни дела срещу участието на обществеността (т.нар. SLAPPs), информира сайтът на ЕП.

Новият закон ще се прилага в случаи, засягащи повече от една държава от ЕС, и ще бъде от полза за журналисти, активисти или представители на академичните среди, работещи в областта на основните права, твърдения за корупция или дезинформация. Сред новите гаранции за предотвратяване на опитите за заглушаване е, че неоснователните случаи могат да бъдат прекратени на ранен етап. Съдилищата могат да поискат от ищеца да предостави финансова гаранция за прогнозните разходи по производството и да наложи възпиращи санкции, като например изплащане на обезщетение за вреди.

Очаква се след дебат днес в ЕП във вторник да се проведе окончателно гласуване и относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама, по-специално онлайн. Новите правила ще подобрят интегритета на изборните кампании и ще спомогнат за борбата с дезинформацията и чуждестранната намеса.

Регламентът изисква политическата реклама да бъде ясно обозначена, което позволява на гражданите да видят защо са били таргетирани, кой е спонсорирал рекламата, колко са платили и за кои избори или референдум се отнася тя, съобщават още от ЕП. Спонсорирането на реклами от страни извън ЕС ще бъде забранено през тримесечния период преди изборите. Всички онлайн политически реклами ще бъдат достъпни в онлайн хранилище за реклами.

Съгласно новите правила трябва да се получи отделно и изрично съгласие за използване на лични данни за таргетирани реклами, докато използването на специални категории лични данни (напр. етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация) или данни за непълнолетни лица ще бъде забранено. Правилата се прилагат само за платени политически реклами и не засягат тяхното съдържание, нито провеждането и финансирането на политически кампании.

 

Свят