СЕМ обсъди внесените от Министерството на културата промени в ЗРТ

  • 07.12.2023
  • СБЖ
  • Майя Любомирска
Стопкадър от днешното заседание на СЕМ. Снимка: Майя Любомирска

Министерството на културата(МК) предвижда да внесе в Народното събрание за гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия(ЗРТ) до края на календарната година. Това беше една от точките в дневния ред на редовното заседание на Съвета за електронни медии(СЕМ), която регулаторът обсъди.

Намерението на Министерството на културата е фокусирано главно върху промени в начина на финансиране на Българското национално радио(БНР) и Българската национална телевизия(БНТ).

Прелаганите промени трябва да се разглеждат и на фона на предстоящото приемане републиканския бюджет. Тук само ще припомним, че както сайтът на СБЖ вече ви информира парламентарната комисия по култура и медии не прие параметрите на предлагания бюджет за 2024 г., а работещите в сектор за пореден път протестираха срещу ниското заплащане, като в протеста се включи и БНР.

Много важен акцент е, че проектозаконът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министъра на културата от 13.01.2020 г. т. е. от преди три години. Промените, предлагани от МК, предвиждат финансирането да не е на досегашния принцип "час програма", а да е съобразено с обществената мисия на двете медии. 

Промените се предлагат от работна група към МК, част от която е и главният секретар на СЕМ Емилия Станева. На днешното заседание тя представи доклада по темата, от който се разбра, че работната група възобновява дейността си, като ще прегледа предлаганите текстове, както и дали имат нужда от актуализация, тъй като са разработвани преди три години.

Станева припомни за бурните дискусии за механизма за остойностяване на обществената мисия на БНР и БНТ. Предложанието на МК е разписано в усложнена процедура, която възлага на СЕМ да извършва оценка и на база нетни разходи да остойностява обществената мисия, да предлага размера на трансфера, включително да бъде администратор на държавна помощ. 

На това реагира председателят на СЕМ Соня Момчилова, която каза, че има резерви по отношение на един отлежал 3 години закон, който изведнъж "да се събуди за живот." Още повече, че са настъпили сериозни промени в медийното законодателство и се очаква да бъде гласуван и приет в Европейския съюз Актът за свободата на медиите, както и Актът за цифровите услуги, които не са намерили място в предлаганите изменения.

Соня Момчилова каза също, че медийният регулатор ще направи своите предложения по текстовете и подчерта, че подкрепя промяната на механизма за финансиране на БНР и БНТ и замяната на „час програма“.

Председателят медийния регулатор подчерта, че "актуалността му(на предлагания законопроект за изменение и допълнение на ЗРТ- бел. ред) ще е сравнима с това да работим по текстове на папирус или клинопис, предвид динамиката, с която се развиват събитията в медийната среда".

Членът на СЕМ Габриела Наплатанова изказа мнението, че регулаторът не може да бъде администратор на държавна помощ за БНР и БНТ, още повече, че му липсват финансов и кадрови ресурс да поеме тези задължения.

На заседанието беше гласувано Симона Велева, която се самопредлажи, да бъде част от работната група към Министерството на културата, която ще продължи работата по предлаганите промени.

 

 

България