Проучване „Журналистите в Германия” показва къде работят те и какво ги мотивира

  • 06.12.2023
  • newsroom.de
Снимка: deutschlandfunk.de

Традиционните печатни медии все още са най-важните работодатели за журналистите в Германия. Освен това повечето редактори имат академична степен. В тази професия по-голямата част са мъже. Това са първите резултати от цялостно проучване, проведено от проф. д-р Вайбке Лоозен и нейните колеги от Института за медийни изследвания в Лайбниц. Онлайн списанието kress pro отразява подробно проучването в настоящия си брой, пише newsroom.de.

Проучването включва 39 769 журналисти от Германия. 89,4 % от тях работят на пълен работен ден. В сравнение с предишното проучване от 2016 г. това е с 1481 по-малко, посочва в публикацията си newsroom.de.

Повечето журналисти работят в печатния сектор. 28,5 % от всички тях са във вестници, 20 % за в списания и 4 % в рекламни издания. Делът на журналистите в обществените медии е 20,8 %.

При журналистите на свободна практика се забелязва, че голяма част от тях са в обществени медии - 40 %, следвани от доставчици и медийни услуги - 33,5 % и онлайн медии - 33,3 %.

80,3 % от анкетираните имат постоянна работа и трудов договор. Делът на временната заетост обаче се е увеличил от последното проучване - от 7,3 на 14,5 %.

Въпреки че делът на жените се е увеличил от предишното проучване от 40,1 % на 44 %, по-голямата част от журналистите в Германия все още са мъже - 55,9% . Средната възраст е 45,3 години. Средно журналистите са работили 19,9 години и са от академичните среди.

Журналистите, които са преминали стаж, доминират в редакциите - 77,5%. Едва 15,7% са посещавали факултет по журналистика.

Много журналисти гледат на работата си предимно като на предоставяне на достоверна информация, за да могат потребителите на медиите да си съставят мнение - 87,2 %. За 85,9 % от анкетираните е изключително важно да се борят с дезинформацията и да класифицират текущите събития - 83,9 %.

98 % от анкетираните журналисти казват, че никога и при никакви обстоятелства не вземат пари от източници на информация. 86,8% също отхвърлят подаръци или услуги от източници. 92 % никога не биха създали рекламно съдържание, което след това представят за журналистическо.

 

Свят