Снежана Тодорова след завръщане от журналистическа среща в Китай: Идвам от бъдещето

  • 01.11.2023
  • СБЖ
  • Къдринка Къдринова
Снежана Тодорова по време на Форума в Пекин на Международната мрежа на журналистическите организации към „Един пояс, един път” заедно с други европейски участници

Председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова участва от 12 до 18 октомври в състоял се в китайската столица Пекин международен Форум на журналистическите организации от страните в инициативата „Един пояс, един път”.

Наскоро от интересно пътуване в Китай, където взе участие във важен международен форум, се завърна председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Тя разказа специално за сайта на СБЖ за събитието, на което е била поканена.

„Преди всичко искам да припомня, че СБЖ поддържа активни отношения на сътрудничество и обмен с Общокитайската асоциация на журналистите (ОАЖ) от вече 35 годии. Така ние надграждаме в нашата професионална сфера и традиционните приятелски отношения между България и Китай, като нашите китайски приятели винаги с благодарност изтъкват, че страната ни е сред първите, признали КНР почти веднага след обявяването ѝ на 1 октомври 1949 г.,” посочи Снежана Тодорова.

Тя допълни ретроспекцията с припомнянето и на още един важен факт – че през 2018 г. СБЖ е бил поканен като организация съучредител на Международна мрежа на журналистическите организации към глобалната китайска инициатива „Един пояс, един път”, известна и като „Новия път на коприната”. Инициативата, подета от китйския президент Си Дзинпин, стартира през 2013 г. и сега, през 2023 г., КНР тържествено отбеляза нейната 10-годишнина, отчитайки и значимите ѝ постижения.

На тази 10-годишнина бе посветена и фокусиралата световното внимание Среща на върха в Пекин на държавите, включили се в „Един пояс, един път”. Тя се проведе на 17 и 18 октомври т. г. и събра десетки лидери от 150-те държави и 30-те международни организации, присъединили с към инициативата

Това значимо събитие бе предшествано от започналия още на 12 октомври пак в Пекин Форум на Международната мрежа на журналистическите организации към „Един пояс, един път”, популярна със съкращението BRJN (Belt and Road Journalists Network). Именно като участник и представител на СБЖ в този Форум е била поканена и Снежана Тодорова.

Тя разказа, че във Форума, провел се в конгресната зала на хотелския комплекс „Дружба” в китайската столица, са се включили над 70 представители на журналистически организации от 40 страни от цял свят, както и няколко международни професионални организации.

Форумът е бил открит от изпълнителния вицепрезидент на  BRJN и вицепрезидент на ОАЖ Лю Сиянг. Приветстве към участниците е поднесъл Сун Йели, зам.-директор на пресслужбата на ЦК на КПК и директор на пресслужбата на Държавния съвет н КНР. Неговото изказване съдържало и основните послания към участниците във Форума.

Акцентът, разбира се, е бил поставен върху 10-годишнината на цялата инициатива „Един пояс, един път” и върху изпълнението на нейните цели – засилването на взаимовръзката и сътрудничеството между държавите участнички, постигането на мир и хармония в развитието на света и човечеството, укрепването на общата сигурност и глобалната безопасност за блгото на всички народи, каквито са и главните насоки в политиката на КНР. Било подчертно, че „Един пояс, един път” отваря нови възможности пред развитието на световната икономика чрез голми инфраструктурни проекти, чрез сътрудничество, взаимопомощ и солидарност в името на бъдещето. Иницитивата вече е увеличила стокообмена с 86% .

Снежана Тодорова добави: „В словото си Сун Йели изтъкна важната роля на журналистическите организации от BRJN, подчертавайки колко е полезно да се учим едни от други, да обменаме опит, да развиваме мирното съществуване с уважение към всички култури, стремейки се към обща хармония. Цитира и мисълта на китайски президент Си Дзинпин, че всички сме в една лодка и само заедно можем да достигнем брега. Беше особено вълнуващо, че Сун Йели обърна специално внимание и открои като особено позитивна съвместната инициатива между СБЖ и ОАЖ, която подехме през юни тази година чрез основаването у нас на Китайско-български медиен център със седалище в Международния дом на журналистите край Варна.”

Слово пред Форума на BRJN е произнесъл и председателят на ОАЖ Хе Пинг, който е и член на президиума на BRJN. Говорил е и президентът на BRJN Кристофър Исигузо, председателстващ Съюза на журналистите на Нигерия. Изказвания са направили и много други чуждестранни участници във Форума, на който са били представени всички континенти. От Европа освен СБЖ са участвали и журналисгически организации от Полша, Русия, Сърбия.

На последното работно заседание на Форума, състояло се на 14 октомври, е била приета и обща декларация на участниците под надслова „Да започнем новото десетилетие ръка за ръка”. В нея се отправя призив журналистическите организации от BRJN да продължат своето сътрудничество и обмен на опит, да съдействат за един по-добър свят, за политически диалог, за търговско-икономически и културни връзки, за укрепване на доверието между народите.

Откроени са и пет акцента: първо, съмвестно да се изгражда механизъм за сътрудничество между журналистите, за подемане на общи инициативи, които да бъдат мост за обединяване на журнаистите от цял свят и за взаимопомощ при изпълнение на журналистическите задачи; второ, да се оргаизират двустранни, регионални, многостранни международни семинари зпо теми от взаимен интерес, да се съдейства на журналисти при взаимни посещения, да се дава общ отговор срещу предизвикателствата; трето, да се осъществява обучение и подготовка на журналисти за повишаване на квалификацията на младиге кадри; четвърто, да се канят журн от различни страни за организиране на общи интервюта и за обективно и достоверно отразяване на резултатитете от инициативата „Един пояс, един път” в различни области; пето, да се поощряват журналисти и медии при организиране на видеоконкурси, фотоконкурси и други сходни инициативи за представтиели от различни стран, като така се показва разнообразието на цивилизациите по света. В заключение на общата декларация се изразява увереност, че усилията на журналистическите организации ще помогнат на устойчовото развитие и за осъществяването на дългосрочната програма за сътрудничество между журналистите в рамките на инициативата „Един пояс, един път”.

Снежана Тодорова разказа още, че в последния ден на програмата – на 18 октомври, се е състояла и заключителна конференция в модерната сграда на ОАЖ в Пекин, на която всеки участнвик във Форума е имал възможност да изрази своите впечатления, да сподели мнение. Председателката на СБЖ е изтъкнала колко се гордее нашият Съюз с 35-годишните си интензивни връзки на сътрудничество с ОАЖ. Подчертала е още, че догодина, през 2024 г., СБЖ ще отбележи 130-годишнината на организираното журналистическо движение у нас. Предстои също така 75-годишнината от установяването на българо-китайски дипломатически отношения. Тези юбилеи са добър повод СБЖ да предложи своето домакинство на следващия Форум на BRJN, особено ако дотогава със съвместните усилия с ОАЖ и СБЖ бъде реновирана и базата на МДЖ-Варна, където е седалището на Българо-китайския медиен център. Инициативата, издигната от Снежана Тодорова, е била посрещната положително.

За участниците във Форума на BRJN  в Пекин домакините са предложили и богата културна програма с посещения на китайски забележителности. Сред тях – и част от над 50-те обекта под закрилата на ЮНЕСКО, включени в световната културно-историческа съкровищница.

Снежана Тодорова разказа за красивия Парк Ихеюан в Пекин с разположената в него лятна резиденция на китайските императори от династията Цзин; за Пекинско-Ханчжоуския канал, построен още през пети век пр. Хр. и функциониращ и до ден-днешен; за пагодата Жандент край река Тунджоу; за Храма на небето в най-големият от съществуващите храмово-манастирски комплекси в света, датиращ от династиите Мин и Цин; за впечатляващото представление на традиционния жанр опера Кунцю „Зала на дълголетието”. Участниците във Форума на BRJN са имали възможност също да посетят Сиан и да видят легендарнта Теракотена армия, а също така да разгледат и мащабния Музей на КПК в Пекин.

Снежана Тодорова сподели и много лични вчеатления – например, за удивилата я чистота в многомилионната китайскаа столица, за прецизно спазвания ред в градския трафик, за добрата организираност и координираност в изпълнението на всякакви задачи, за отзивчивостта и сърдечността на хората. Макар че и преди неведнъж е посещавала Китай, Снежана Тодорова и сега открива нови зашеметяващи архитектурни и инфраструктурни постижения.

Обобщението ѝ след завръщането у дома след това пътувне е красноречиво: „Идвам от бъдещето!”

 

© СБЖ