ЕП прие на първо четене законодателния Акт за свободата на европейските медии

  • 03.10.2023
  • БТА
Европейският парламент в Брюксел. Снимка: ЕПА

Европейският парламент(ЕП) прие днес на първо четене законодателния Акт за свободата на медиите в ЕС. С 448 гласа "за", 102 "против" и 75 въздържали се ЕП настоя държавите в ЕС да осигурят медиен плурализъм и да защитават независимостта на медиите от правителствена, политическа, икономическа или друга намеса, се посочва в съобщение на институцията.

Евродепутатите очакват бъдещото законодателство да забрани всички видове намеса в редакционните решения, да се предотврати упражняването на външен натиск над журналистите, включително по отношение на тайната на техните източници., информира БТА.

Според ЕП не трябва да се позволява достъп до криптирано съдържание на електронните устройства на журналистите и следенето им с шпионски софтуер. Според евродепутатите използването на такъв софтуер може да бъде оправдано само като "крайна мярка" в някои случаи, ако има разпореждане от независим съдебен орган по разследване на тежко престъпление като тероризъм или трафик на хора.

ЕП очаква всички медии да оповестяват данни за структурата на своята собственост. Според евродепутатите е необходимо медиите и онлайн платформите и търсачките да съобщават за средствата, които получават от държавна реклама, както и за подкрепа от бюджета и от чуждестранно финансиране.

ЕП призовава за мерки, така че премахването на онлайн съдържание да не оказва отрицателно въздействие върху свободата на медиите. Според евродепутатите онлайн платформите следва да разграничават независимите медии от източници на информация, които не са независими. ЕП подкрепя възможността медиите първо да бъдат уведомени 24 часа преди тяхно съдържание да бъде свалено от интернет, за да могат да отговорят. Ако след този срок платформата все още е на мнение, че медийното съдържание не отговаря на нейните общи условия, тя ще може да пристъпи към изтриване, ограничаване на съдържанието или отнасяне на случая до националните регулаторни власти, които трябва бързо да вземат окончателното решение. Ако доставчикът на медийни услуги е на мнение, че решението на платформата не е достатъчно обосновано и накърнява свободата на медиите, той следва да има право да предприеме извънсъдебно уреждане на спора, според ЕП.

Подкрепеният първоначално законопроект предвижда също държавите от ЕС да осигуряват на обществените медии подходящо, устойчиво и предвидимо дългогодишно финансиране. За да не изпадат медиите в зависимост от държавната реклама, евродепутатите предлагат една медия или търсачка да не може да получава повече от 15 на сто от общата държавна медийна реклама. Друго предложение е показателите за разпределяне на бюджетни средства за медиите да бъдат общодостъпни. Според евродепутатите има нужда да бъде създаден независим Европейски съвет за медийни услуги.

След приемането на днешното становище на ЕП предстои да започнат преговорите със Съвета на ЕС и Европейската комисия, се отбелязва в съобщението.

М. Л.

Свят