Излезе сборникът  „Глобалната журналистика: поглед към световните медийни системи“

  • 21.09.2023
  • ФЖМК
Снимка: Архив

Излезе от печат сборникът „Глобалната журналистика: поглед към световните медийни системи“ със съставител Даниела Димитрова, професор по журналистика и масови комуникации в Държавния университет на щата Айова, САЩ.

Сборникът е публикуван през 2021 г. в САЩ от престижното американско издателство Roman & Littlefield и вече се използва в обучението на студентите в местните университети, информира сайтът на ФЖМК. На български език книгата се издава от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Комисия Фулбрайт България и Факултета по журналистика и масова комуникация(ФЖМК) на Софийския университет и е насочена към студенти, докторанти, изследователи, журналисти.

Като взема предвид местния контекст, както и технологичните промени в медийната индустрия, сборникът предлага актуален и задълбочен преглед на медийното развитие във всички световни региони според техните уникални политически, социални, културни и икономически характеристики. Разгледани са теоретичните основи на глобалната журналистика - от класическите теории на пресата до по-нови медийни модели.

За българските читатели изданието е възможност да се запознаят с региони и проблеми, които обичайно остават извън дневния ред на българските медии. Особен интерес представляват основните теории, концепции и понятия в сферата на международна­та журналистика, представени синтезирано и дискутирани в контекста на конкретни актуални събития.

 

 

М. Л.

 

България