Общо 200 хил.лв. ще получат варненски медии за свои проекти по различни теми от живота в Община Варна

  • 25.05.2023
  • БНР
  • Нина Милошевич

За втора поредна година Община Варна и Общински съвет - Варна ще дадат шанс за реализацията на иновативни медийни проекти. Фокусът не е върху новините, а как определени теми от живота се отразяват на обществеността.

Параметрите са същите, както и през миналата година, каза за Радио Варна Мария Тодорова, председател на ПК "Култура и духовно развитие" към местния парламент. Кандидатстването започва след публикуването на сайта на Общински съвет - Варна ( от 25 май - до 18:00ч. на 7 юни ), се уточнява в репортажа на Нина Милошевич за Радио Варна, публикувн на сайта на БНР.

Най-късно до края на месец юли Мария Тодорова се надява да бъдат подписани и договорите, но всичко зависи и от ситуацията с редовно правителство у нас.

200 000 лева ще получат варненски медии за проекти, представляващи теми от различни области на обществения живот в община Варна – култура, образование и наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и градска среда, обществени процеси и други. 

Срокът за кандидатстване е до 2 /две/ седмици от публикуване на обява за кандидатстване по настоящото решение на сайта на Общински съвет-Варна. Максималната сума, която може да бъде отпусната е: - за проекти с краткосрочно изпълнение - до 3 месеца - до 15 000 лева. - за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на отчетния период - до 30 000 лв.

Кандидатите трябва да осигурят собствено съфинансиране в размер на поне 5% от целия бюджет на проекта и да удостоверят тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.  

Документите се подават в деловодството на община Варна, адресирани до Общински съвет – Варна. Комисия от 5-има членове ще оценяват постъпилите проекти. Резултатите от работата на Комисията се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Варна в тридневен срок след изготвянето им.  На 1 декември ще се очаква и отчетността от страна на медиите.