Елена Йончева събира журналисти в Брюксел на форум с Вера Йоурова за Европейския акт за свобода на медиите

  • 21.04.2023
  • СБЖ
Елена Йончева

Международната конференция под егидата на групата на социалистите и демократите в Еврпарламента ще се състои на 27 април в пресклуб Брюксел Европа на адрес Rue Froissart 95. Конференцията ще е достъпна и в Zoom, както и на страницата на Елена Йончева във Facebook.

Форумът е посветен на проекта за регламент на ЕС за Европейски акт за свободата на медиите, който вече се обсъжда в Европейския парламент и ще има пряко действие във всяка държава членка. Правилата в новото законодателство ще се отразят върху работата на журналистите, собствеността на медиите, регулацията на медийния пазар, състоянието на обществените медии и др. Те би следвало да подпомогнат редакционната независимост, свободата на медиите и плурализма.

Конференцията ще е в присъствието на еврокомисаря по ценностите и прозрачността Вера Йоурова. Съорганизатор на събитието е euractiv.bg, а главният му редактор Георги Готев е модератор.

Ще бъде подробно разгледана Европейската регулация за медийния сектор, как се стигна дотук и какво ще промени новият регламент. Панел 1 ще се занимае със следните теми: Състояние на медийния пазар в ЕС; Медийната свобода като основа на върховенството на закона в ЕС; Защо е необходима регламентация на ниво ЕС?; Как ще се прилага новият регламент на национално ниво?

Панел 2 ще се спре на: Медиен плурализъм и ефективна защита на редакционната независимост; Постижима ли е редакционната незави си мост в частния медиен бизнес?; Как чрез финансирането на публичните медии се гарантира общественият интерес?; Как ще се променят правилата за държавна реклама в медиите.

Панел 3 взима на фокус следното: Рискове от концентрация на медии, фалшиви новини, дезинформация и пропаганда; Каква е ролята на новия Европейски съвет за медийни услуги?; Как ще се оценява наличието на концентрация на медии на национално ниво.

Основен говорител ще е еврокомисар Вера Йоурова. Форумът ще се открие от Елена Йончева. Панелисти ще са: Дейвид Ек, съветник по култура , аудиовизия и спорт, Постоянно представителство на Швеция към ЕС; Ренате Шрьодер, ръководител в Европейскат федерация на журналистите, Лоурънс Хютинг от Европейския център за свобода на печата и медиите (ECPMF), Питър Хорокс, бивш директор на BBC World Service, учредител на Инициатива за свободни медии на Балканите (BFMI), Живка Хаския, съветник, Постоянно представителство на Република България към ЕС, Соня Момчилова, председател на Съвета за електронни медии, България; Иван Бакалов, журналист, главен редактор на e-vestnik bg.