МФЖ информира подробно за дейността си и казуса с пожелалите да я напуснат скандинавски филиали

  • 03.02.2023
  • ifj.org

"Днес повече от всякога, докато напредваме към нашата стогодишнина, МФЖ остава ангажирана да работи неуморно за колективния интерес на журналистите и медийните работници, оглавявайки борбата за безопасността на журналистите, застъпвайки се за защитата на журналистите в ООН, оспорвайки следенето на журналисти, включително заплахите, създадени от софтуера Pegasus и чрез глобалното работническо движение, борещо се за правата на работниците на работното място." Това подчертава в свое специално изявление Международната федерация на журналистите.

Международната федерация на журналистите (МФЖ), представляваща 189 организации-членки от 140 страни по света, или общо 600 000 журналисти, изрази в публикувано на сайта си изавление, че дълбоко съжалява за решението на четири скандинавски синдиката от Дания, Финландия, Исландия и Норвегия да уведомят за намерението си да напуснат МФЖ на 31 юли 2023 г.

МФЖ припомня, че е е доброволна федерация от съюзи и асоциации, представляващи журналисти и медийни професионалисти по целия свят. В текста се подчертава:

"Нашата сила е в нашето единство, но ние винаги признаваме, че нашите членове имат избор да бъдат или да не бъдат наши членове.

Ние оставаме ангажирани с изграждането на възможно най-силния глобален глас на журналистите и медийните работници, за да гарантираме техните професионални, трудови и социални права и да защитаваме медийната свобода.

Ще осъществяваме това, като продължаваме да привличаме нови наши филиали по целия свят, като си сътрудничим със съществуващи филиали и като поддържаме диалог с цел да убедим оттеглилите се да се върнат."

МФЖ посочва, че след последния Световен конгрес на МФЖ през юни 2022 г. федерацията и нейните филиали в скандинавските страни са участвали в процес на диалог относно опасенията, които тези синдикати повдигат. По-специално най-важният въпрос за тях е за изключването от МФЖ на Съюза на журнаистите на Русия (СЖР).

МФЖ отговори н изразените безпокойства с писмо по имейла и с участие в две срещи в Копенхаген (20 септември 2022 г. и 27 януари 2023 г.).

МФЖ приема сериозно опасенията на своите филиали, независимо откъде идват. Новоизбранта председателка на МФЖ поиска да се срещне с петте скандинавски синдиката, веднага след като беше избрана.

На 9 септември в Копенхаген се проведе среща, по време на която северните филиали на МФЖ зададоха серия от въпроси и поискаха нова среща на 27 януари.

Президседателката на МФЖ написа отговор на поставените въпроси. Въпреки това на 19 декември северните синдикати заявиха, че нямат доверие в МФЖ и че не са доволни по три въпроса: „Русия“, „Прозрачност“ и „Демокрация“.

МФЖ отдели достатъчно време да ги изслуша, да проведе диалог и да направи предложения, за да проучи и отговори на наличните опасения. И ще продължи да го прави.

РУСИЯ

На 24 февруари 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна, МФЖ и Европейската федерация на журналистите (EФЖ) стартираха съвместен фонд за солидарност в подкрепа на украински журналисти и на руските журналисти в изгнание. От тази дата нататък бяха събрани повече от 500 000 евро.

Работейки с членуващите в МФЖ два украински синдиката, в Украйна бяха създадени шест центъра за солидарност на журналистите, предлагащи защитно оборудване, обучение по безопасност, психологическа и правна подкрепа, работни пространства за журналисти от окупирани територии и хуманитарни помощи.

През октомври Съюзът на журналистите на Русия създаде четири клона в украински региони, анексирани от Русия. МФЖ излезе с изявление, осъждащо този ход. Изпълнителният комитет на МФЖ единодушно прие предложение, в съответствие с правилата на МФЖ, което осъжда решението за задействане на член 16 от Устава на МВЖ, който може да доведе до спиране и евентуално изключване на филиал. Генералният секретар на МФЖ е задължен да разследва създаването на 4 нови клона и да докладва на Изпълнителния комитет.

Докладът на генералния секретар ще бъде представен пред Административния комитет на 9 февруари и ще бъде разгледан на извънредна сесия на Изпълнителния комитет на 22 февруари, който има правомощието да суспендира членството на СЖР.

През цялото време МФЖ е спазвала своя регламент, който определя правата и отговорностите на всички членове, прилагани еднакво към всички членове.

ПРОЗРАЧНОСТ

МФЖ винаги да се стреми да подобрява всички свои дейности. Но тя отхвърля необоснованите обвинения в корупция като неверни, клеветнически и вредни.

МФЖ има стабилна система за прозрачност. Сметките на МФЖ са депозирани по закон в Националната банка на Белгия и са публично достъпни за всички. МФЖ изпраща своите одит-отчети на всички 189 филиала всяка година преди годишната среща и всички финансови отчети са достъпни за членове чрез уебсайта на МФЖ.

На годишната среща всички съдружници могат да присъстват, да задават въпроси и да проверяват сметките. Както на всеки световен конгрес, за конгреса през юни 2022 г. всички филиали получиха предварително в pdf-формат и на място на хартиен носител всички доклади на председателя, почетния касиер и генералния секретар. Всички тези доклади бяха представени на Конгреса и приети единодушно, включително от скандинавските синдикати, които участваха в Конгреса.

Докладът на избрания непрофесионален член на Финансовата комисия е представен и също е одобрен единодушно. За да отговори на продължаващите опасения сред скандинавските синдикати, МФЖ предложи да се създаде управленска комисия, която да има правомощието да преразглежда всички процеси и процедури и да прави препоръки за промени в устава или работните правила.

ДЕМОКРАЦИЯ

През юни 2022 г. МФЖ проведе своя 32-ри Световен конгрес в Маскат, Оман, по покана на своя филиал - Оманската журналистическа асоциация (OJA).

Конгресите на МФЖ се провеждат в редица страни по света с различни системи на управление и демократични права. По този начин МФЖ може да подкрепи своите филиали в укрепването на работата им за свободата на медиите и професионалните и социалните права на журналистите.

Когато свободата на медиите е застрашена, или журналистите са възпрепятствани да работят независимо, МФЖ се задвижва и действа. Именно в този дух през последните години МФЖ проведе срещи на своите избрани органи в Палестина, Тунис, Мароко, Зимбабве, Турция, Русия, Египет и Тайван.

През 2022 г. Предложение № 6 относно свободата на печата в Оман, внесено от Норвежкия съюз на журналистите, беше прието единодушно от Конгреса и беше приветствано от OJA. Бяха проведени дискусии относно правата на ЛГБТИ, включително призиви към правителството на Оман да реформира своето репресивно законодателство. Никакви правителствени министри или представители не бяха поканени да говорят пред Конгреса.

Някои медии публикуват неточни и подвеждащи данни за предполагаемата цена на конгреса на МФЖ и източниците на финансиране. МФЖ отхвърля обвиненията, че провеждането на конгрес в определена страна или получаването на финансиране от публични органи или търговски предприятия е оказало влияние върху способността на конгреса да обсъжда, дебатира и взема решения по всеки въпрос по същия начин, както се прави на всеки конгрес – независимо от мястото.

Международната солидарност не може да се изразява само в писане на комюникета от Брюксел, а се характеризира с безкомпромисен – независим – ангажимент към журналистите и медийните работници, където и да се намират. МФЖ се гордее с ежедневната си работа – от зони на конфликт до нелегална дейност в някои от най-репресивните за журналистите среди.

В продължение на 96 години МФЖ и нейните филиали са се застъпвали за журналистите и журналистиката навсякъде, където те са били застрашавани. И няма да спрем.

Никоя организация не е перфектна. Всички могат да се стремят да бъдат по-ефективни, да с по-всеотдайни. Всички забележки, предложения и предложения за подобряване и развитие на работата, която вършим, са важни, изслушват се, обсъждат се и на тях се отговаря от всички наши филиали, от всички региони на света.

Днес повече от всякога, докато напредваме към нашата стогодишнина, МФЖ остава ангажирана да работи неуморно за колективния интерес на журналистите и медийните работници, оглавявайки борбата за безопасността на журналистите, застъпвайки се за защитата на журналистите в ООН, оспорвайки следенето на журналисти, включително заплахите, създадени от софтуера Pegasus и чрез глобалното работническо движение, борещо се за правата на работниците на работното място.

Свят