Министър Минеков откри изложбата „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата”

  • 02.02.2023
  • Министерство на културата
Министър Минеков прочете слово при откриване на изложбата за Левски „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата”

Министърът на културата проф. Велислав Минеков приветства днес гостите на откриването на изложбата за Васил Левски „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата”. На откриването в галерия „Средец” присъства зам.-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов.

„За нашата институция е огромна чест да бъде домакин на първата проява от Националния календар на отбелязването на 150 години от гибелта на Апостола на българската свобода Васил Левски. Знаете, че Министерство на културата е основен двигател на всички събития в богатата програма, с която почитаме делото и живота на един от най-обичаните ни национални герои и идеолози, които стоят зад борбата за независимо развитие на българската нация.”, отбеляза проф. Минеков, цитиран в съобщение до медиите на Министерството на културата.

По думите на министъра тази мащабна юбилейна годишнина ни напомня не само значимостта на фигура като Левски, а е и покана да се вгледаме още веднъж в историята си, за да осмислим  святото дело на героите на Възраждането, които със своята отдаденост за съхраняване на българската идентичност и на историческата ни памет са се посветили на каузата България.

„Използвам възможността да изкажа своята благодарност към организаторите на настоящата експозиция - Национален музей „Васил Левски“, Фондация „Васил Левски“ и Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе. Изложбата, която откриваме днес, е ценна и с това, че тя е повод да бъдат представени и последните сборници, посветени на Апостола и неговото дело, както и нови документи от Османския архив в Истанбул.”, каза още проф. Минеков.

Директорът на Националния музей „Васил Левски” Дора Чаушева представи експозицията. Отбеляза, че стремежът на организаторите е бил да бъде представен Левски не само в естественото му обкръжение на революционери, а също да бъде представена и частта от българското общество в онзи момент, което е мечтаело своето освобождение и също е търсило път към свободата по различни начини.

Освен осемте портрета в изложбата, част от които вероятно не са така познати на широката публика, Дора Чаушева открои като акцент и представените мисли на Левски от дълбоко съкровени писма, а също и новите документи от османските архиви, които свидетелстват, че османската власт не разбира за Левски след Арабаконашкия обир, а е събирала данни за него преди това.

Проф. д-р Пламен Митев представи накратко на най-новите сборници, осъществени от Национален музей „Васил Левски“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата през последните две години – том 1 – през 2021 г. и том 2 – през 2022 г. Изданията включват публикации за най-големите фигури на нашето политическо Възраждане, за откритите и преведени вече значителен брой документи от Османския архив в Истанбул, свързани с дейността, залавянето и съдебния процес срещу Васил Левски и другите комитетски дейци в края на 1872 г. и началото на 1873 г., с дейността на Ангел Кънчев като помощник на Левски, с четническите акции през 1867-1868 г. и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и четата на Димитър Топалов-Войняговеца. В изданията са включени и най-нови изследвания на специалисти на основата на тази изворова база. В края на февруари се очаква да излезе и третия том от поредицата.

Проф. Митев посочи, че тези трудове следва да се четат бавно, за да могат да се осмислят и запомнят фактите в тях. А самите факти са опит да се преборят някои от мантрите в българската историография, като например тази, че Левски е забравил уроците на Раковски. В том 1 четири от текстовете на учени са посветени на новите свидетелства и детайли около залавянето на Левски, интересна е и публикацията на Дора Чаушева за паспортите на Ангел Кънчев, сред които този, който е сръбски, както и тескерето му, благодарение на които имаме данни за последните пътувания на Ангел Кънчев, ясно доказващи функциите му. Публикация на Орлин Събев е посветена на разчитането на изтрит надпис на една от снимките на Левски, което е модерен начин да се възстанови изгубена във времето информация. Том 2 е посветен на четническата тактика на Левски.

Интерес представляват и преведени 16 нови документа с подробности за четите, сред които Войняговската чета, за която досега се е знаело по-малко.

В заключение проф. Пламен Митев сподели, че е важно тези книги да достигат до широката публика, защото е време младото ни поколение да научава истинската българска история, актуалните проучвания и дискусии за която да излизат извън пределите на специализираните научни конференции.   

В края на официалното откриване Дора Чаушева благодари на Министерството на културата за подкрепата при осъществяването на настоящата изложба.

Националната програма за отбелязване на 150-годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски може да се види тук.