Научна конференция за приноса на граф Н. П. Игнатиев за Освобождението на България

  • 25.01.2023
  • Фондация Устойчиво развитие за България
Н. П. Игнатиев

По повод предстоящото честване на 145-годишнината от Освобождението на България от турско иго в София ще се състои юбилейна научна конференция, посветена на Руско-турската война 1877-1878 г. и приноса на граф Н. П. Игнатиев за свободата на България.

На 26 януари 2023 г. в Централния военен клуб в София ще се проведе юбилейна научна конференция „145 години от края на Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г. и възстановяването на българската държавност. Приносът на Граф Н. П. Игнатиев за Освобождението на България“. Тя е част от богатата програма, която ще се осъществи в цялата страна за честване на юбилея, подготвена от Националния инициативен комитет за отбелязването на 145-годишнината от Освобождението на България.

В конференцията ще участват представители на обществено-политическия, научен и културен живот на България. Във форума се очаква да участват  Минчо Мичев, проф. Нина Дюлгерова, проф. Андрей Андреев, Калина Канева, Анатолий Шчелкунов, проф. Любомир Халачев, проф. Илия Тодев, проф. Искра Баева, доц. Тина Георгиева, д-р Вихра Павлова, д-р Нина Христова и други.