Организират конференция за медийната грамотност на учениците

  • 25.01.2023
  • СУ

На 28 януари 2023 г. в 10.00 часа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“(СУ) ще се проведе еднодневна конференция на тема „Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците", осъществявана по проект на Коалицията за медийна грамотност, изпълняван с подкрепата на Фонд „Активни граждани“.

Събитието, което включва и провеждане на пет паралелни обучителни сесии, е с предварителна регистрация от 9:30 и 9:55 часа във фоайето пред Конферентната зала на СУ.

Конференцията отбелязва завършването на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, изпълнен в рамките на 18 месеца с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство.

Проектът стартира през септември 2021 г. и включва национално пилотно тестване на учениците, осъществено през януари 2021 г., разработването на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците в 10 клас през всички образователни предмети и подготовката на 200 учители от цялата страна.

В дългосрочен план проектът ще допринесе за цялостната промяна в начина на преподаване и ще повиши уменията на младите хора, необходими за критично, уверено, автономно, отговорно и активно взаимодействие с информация, медийно съдържание и комуникация онлайн.

 

м.л.