Проф. Веселина Вълканова: Смисълът на журналистиката са обществените дела

  • 23.01.2023
  • 24 часа
  • Паола Хюсеин/24 часа
Проф. Веселина Вълканова. Снимка: СУ

Специализираното обучение е за бъдещи професионалисти, които ще влияят сериозно върху обществения живот.

Това казва деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийския университет "Свети Климент Охридски" в интервю за „24 часа“.

- Медиите все още ли са четвъртата власт, проф. Вълканова? Какъв е смисълът на журналистиката в съвременния свят?

- Смисълът на журналистиката са били и са обществените дела, новините, правото на обществото да получава проверена, достоверна, неизкривена информация - на обществото дължим всекидневни, обединени усилия. За съжаление, делът на журналистиката не като бизнес, а като истинска журналистика “до мозъка на костите” все повече намалява, но особено в този сложен и разделен свят журналистиката остава с призванието да служи на обществото и да напомня на политиците защо са там, да брани основните човешки права. И ако журналистиката получава уважението заради идеала за свободната и независима медия, тя трябва да се бори всеки ден да го заслужи във всекидневната борба за истината, “чрез свободен аргумент и дебат”, като има отговорност към себе си и нетърпимост към моралните компромиси, които хора, попаднали случайно в професията, правят.

- Защо, след като днес има толкова много медии и всяка от тях е с различен глас, продължава да се говори за липса на свобода на медиите?

- Комуникационната среда не само в България, навсякъде по света, се трансформира и преминава през динамични промени. До голяма степен загубата на доверие е свързана с комерсиализацията и с отстъпването от обществените функции на “четвъртата власт”, с често случващото се охотно прекрачване на качествената журналистика в PR-а и в масовата култура. Наблюдаваме филтриране и манипулиране на информацията, злоупотреба с медийно влияние, подмяна при селекцията на теми и при акцентите, едностранчиви гледни точки и конюнктурни влияния. Вярвам, че може да се оказва системно противодействие на институционалния натиск върху журналисти и издатели, че всеки ден трябва да се отстоява свободата на словото и медийната свобода, правото на обществото на неманипулирана информация. Именно тези уроци преподаваме и на нашите студенти, в тях, в тяхната подготовка, отговорност, мотивация е надеждата за промяна към добро на средата и на медиите.

- Какво повече дават на журналистиката новите технологии, освен по-различна среда за разпространение и достъп до аудиторията?

- Няма индустрия, нито област, които да се променят по-бързо в момента от света на комуникацията - става дума за напълно нов свят на цифрова комуникация, който вече се обитава не само от млади публики, а е проникнал широко в социален план и ангажира хора от различни демографски групи. Благодарение на цифровизацията стана възможно сливането на различни по своята техническа природа медии и канали и като следствие на това - появата на нещо ново по своята същност в медийната индустрия - по-голямо от сбора на частите. Не просто средата за разпространение е различна - имаме нов тип комуникация, чиито характеристики представляват различно ниво на общуване с публиката в диалогов режим. Тъй като сме съвременници, все още не можем докрай да осмислим цялата тази трансформация, да си представим перспективата на този свързан модел на медиите, че една медия обединява в себе си възможностите на всички други медии.

 

 

м.л.