135 години от създаването на вестник „Росица“

  • 24.11.2022
  • БТА
Минка Минчева, главен редактор и Иван Иванов, кмет на Севлиево. Снимка: БТА

Тази вечер в сградата на Община Севлиево тържествено бе отбелязана 135-годишнината от създаването на вестник „Росица“. Изданието е най-старият регионален вестник в България.

На събитието бяха наградени за принос бивши служители на вестника, кмета на Севлиево д-р Иван Иванов, спомоществователи и партньори през годините. 

Настоящият главен редактор Минка Минчева благодари на всички допринесли за доброто име на най-старото регионално издание в България. По време на тържеството бе представена инициативата „Ръка за ръка“ съвместно с Професионална гимназия „Марин Попов“ Севлиево. 

Изтъкната бе връзката на общинското издание с клубовете „Млад журналист“ към Средно училище „Васил Левски“ и Професионална гимназия „Марин Попов“ Севлиево. Минка Минчева благодари на  Кирил Вълчев, Генерален директор на агенцията, и на кореспондента на БТА за Област Габрово за осъществената по-рано днес среща на ученици с представителите на националната информационна агенция. 

На тържеството главният редактор на вестник „Росица“ Минка Минчева подчерта какво е значението на регионалните медиите и ролята на едно такова издание за обществото и живота в общината. Кметът на Севлиево Иван Иванов заяви, че в негово лице и в лицето на общинската администрация подкрепата към вестника ще продължи, благодари и на общинските съветници, които са подкрепили решението за допълнителна помощ за изданието в трудните години на КОВИД пандемията. 

Първият брой на вестник „Росица“ излиза през 1886 година. По това време негови редактори са Евтим Дабев, Петьо Мустаков и Тодор Постомпиров. Във всички досегашни анализи вестник „Росица“ е определян като първия социалистически вестник, сложил началото на социалистическия печат в България. Но внимателният прочит на 20-те броя на вестника - от 4 юни 1886 г. до 24 декември същата година, когато излиза последният брой, с нищо не подсказват по-нататъшното развитие, както на в. „Росица“, така и на целия периодичен печат в страната след 9 септември 1944 г. 

Тримата автори и редактори на вестника са били много млади - Евтим Дабев е бил само на 22 години, но са били изпълнени с голямо желание да защитят наемния труд в зараждащия се капитализъм в страната по онова време. Идеята на вестника е социална защита на хората по време на зараждащия се капитализъм. Поради липса на финансиране последният брой на вестника излиза на 24 октомври 1886 г. От 1920 г. до 1944 г. започва издаването на вестник „Росица“ за политика и култура и негов издател е Никифор Ганев, който е известен публицист и журналист от Севлиево. 

От 1934 г. до 1944 г. излиза вестник за ученическо творчество и учители. Следващият издаван вестник в Севлиево е „Севлиевска трибуна“ от 1959 г. до 1970 г. Името „Росица” се запазва и до днес, и днешният вестник събира всички онези теми за времето. Вестник “Росица” вече е 135-годишен, обобщи за БТА Пресияна Ганева от клуб „Журналист“ към Средно училище „Васил Левски“ Севлиево и стажант към вестник „Росица“, информира БТА.

 

 

м.л.