Поклон пред Ботев и героите на свободата ни! Да не губим светлината им по пътя си!

  • 02.06.2022
  • СБЖ
  • Снежана Тодорова
Христо Ботев (6.1.1848-1.6.1876)

В деня в памет на великия поет, публицист, революционер и на всички, паднали за свободата и независимостта на България, нека отново сверим посоката си със завещания от тях морален и духовен кодекс.

В деня на 146-годишнината от гибелта на великия поет, публицист и революционер Христо Ботев, станал и ден на всички паднали за свободата и независимостта на България, нека отново сведем глави пред техния подвиг, пример и завет, от който поколенията са градили общия ни морален и духовен кодекс като народ. Длъжни сме всекидневно да сверяваме дори малките си стъпки с тази координатна ос, за да сме достойни за паметта на изключителните ни герои.

В онези далечни години на възвисяване острието на Ботевото перо се сля със сабята му. Между огнените му думи и хвърлянето му в боя за свобода нямаше разминаване. Да, недостижим връх е. Но ако наистина го носим като светиня в сърцата си, ще имаме сили да не отстъпваме и в нашите днешни битки за свободата на Истината.

Поклон пред героите! Нека никога не губим светлината им по пътя си!

Снежана Тодорова,

председател на УС на СБЖ