Версия на продукта: 4.5 build (292)
Минимална резолюция на екрана за оптимална работа: 1024х768

Copyright © 2008-2010, Administration Panel 4.5